hits

Arbeiderpartiets boligbløff

kommentarer
Foto: Paul Weaver/NA Bilder

Av Mudassar Kapur, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i Høyre.

Det er i disse tider ett år siden Arbeiderpartiet tok over makten i Oslo. Raymond Johansen gikk høyt på banen og lovet å doble boligbyggingen. Fasiten er at Ap somler og har ikke levert på hva de lovet. Byrådet er fullstendig handlingslammet.

Det er mye politikere ikke kan påvirke - men da er det desto viktigere at de viser handlekraft innen de områdene de kan endre. Raymond Johansen har sagt at han ikke kunne forutsi boligprisveksten i Oslo. Selv om han må være den eneste hovedstadspolitikeren som må ha trodd dette så skal han slippe å svare for sine analytiske evner. Men Raymond Johansen har ikke levert på sine lovnader om økt boligbygging. 

Les også: APs flyktning-politikk i oppløsning

Mye retorikk

Det er flere eksempler på at Ap har mye retorikk, men lite virkningsfull politikk: 

1. Ap er opptatt av en sosial boligpolitikk og hjelpe de som sliter med å komme inn i boligmarkedet. Samtidig har de i Oslo sørget for eiendomsskatt. Økende boligpriser gjør at stadig flere må betale skatten og det blir enda dyrere å bo i Oslo. 

2. Videre hører vi også at Ap vurderer å fjerne leilighetsnormen som gjør det vanskelig å bygge små boliger i sentrum. Også dette er bare retorikk. Ap må svare på hvorfor de innførte den i sin tid og hvorfor de ikke støttet Høyres forslag om å fjerne den senest før sommeren. Ap har nedsatt et utvalg som skulle gi råd om boligbygging. Dette utvalget er delt i synet på om leilighetsnormen må fjernes eller ikke. Nå må Ap vise lederskap og sette ord bak handling. Situasjonen slik den er nå betyr at vi «forbyr» å bygge mer av de leilighetene som etterspørres mest.

Les også: Oslo-byrådet øker eiendomsskatten

3. Ap mener at det må bli billigere å bygge. Også dette er bare retorikk. Senest før sommeren tvang Ap igjennom et forslag i Stortinget som i følge Boligprodusentene vil gjøre det 100.000 kroner dyrere å bygge en bolig på 60 kvm. Hva mener Ap i Oslo om det?

4. Ap lovet å doble byggetakten i Oslo. Også dette er bare retorikk. Fasiten så langt er treg boligbygging og nedsettelse av et utvalg - som blant annet er uenig om hvordan man skal få bygget flere små boliger. 

Mer statlig overstyring med Ap

En annen viktig skillelinje mellom Høyre og Ap går ved statlig overstyring. Ap har i Stortinget foreslått å lage nye lover hvor staten i praksis skal tvinge kommuner til å bygge boliger. En av de viktigste faktorene for vellykket utvikling av boområder er at kommunene tar sterkt eierskap i utviklingen.


Overstyring av lokaldemokratiet i byggesaker, innsigelser og byråkrati er en del av arven fra de rødgrønne. Høyre i regjering har redusert innsigelsene, overfører mer ansvar og myndighet til lokaldemokratiet og gjør fortløpende regelendringer som gjør det enklere og billigere å bygge. Vi vil gjøre det enklere for førstegangskjøperen å komme seg inn på boligmarkedet.

Sosial boligpolitikk 

Bolig er en hjørnestein i norsk økonomi og et av de viktigste virkemidlene for å bekjempe ulikhet. Høyre skal føre en sosial boligpolitikk. Derfor gjør vi det enklere og rimeligere å bygge, vi styrker BSU og bostøtten til fattige barnefamilier.

Videre må byggetakten opp og byggeprisen ned. Her er regjeringen allerede godt i gang med å forenkle regelverk, redusere innsigelser og gjennomføre kommunereform som vil føre til mer helhetlig arealplanlegging. Å bygge flere boliger er det aller viktigste grepet. Mangel på bolig skaper det nye klasseskillet. 

Nå må Ap slutte å somle og levere på sine valgløfter i Oslo!