hits

Et skjebnevalg

Donald Trump og Hillary Clinton Foto: Paul J. Richards/AFP

Av Bjørn Nistad, doktor i russisk historie

Det kommende presidentvalget i USA er et skjebnevalg. Vinner Donald Trump, får vanlige amerikanere en sjanse til å ta landet sitt tilbake, og verden vil trolig bli langt mindre konfliktfylt. Dersom Hillary Clinton vinner, vil vanlige amerikanere få det verre, og USA vil sannsynligvis stille seg i spissen for et globalt korstog for å spre demokrati og menneskerettigheter.

Det er uklart om Trump som president vil kunne innfri løftet om å bygge en mur mot Mexico og å kaste ut 11 millioner ulovlige innvandrere. Men at han vil ty til tøffe tiltak for å bekjempe ulovlig innvandring kan det være liten tvil om. Clinton, derimot, er tilhenger av amnesti for flere millioner ulovlige innvandrere. Innvandring er uten sammenlikning det viktigste spørsmålet i amerikansk politikk, og deres syn på innvandring sier mye om de to presidentkandidatene. Den økonomiske eliten tjener på innvandring siden det fører til større konkurranse om jobbene og presser ned lønningene. Dessuten blir viljen til å betale for offentlige velferdsordninger mindre dersom befolkningen blir mer heterogen. Synet på innvandring viser at Trump forsvarer interessene til vanlige folk, og at Clinton forsvarer interessene til eliten.

Les også: Derfor stemmer jeg på Hillary Clinton

USA har alltid vært et land med stor innvandring, men det har samtidig vært et land der hvite, angelsaksiske protestanter har dominert tallmessig og sosialt. Det har gjort amerikanerne til et folk, og ikke bare til en ansamling av mennesker. Og siden de var et folk med noenlunde lik bakgrunn og kultur, klarte amerikanerne i forrige århundre å bygge opp en slags velferdsstat, noe som også kom ulike minoriteter til gode. Hadde USA vært en «maurtue» med folk fra hele verden der ingen befolkningsgruppe og kultur var dominerende, ville Franklin D. Roosevelts New Deal på 1930-tallet og Lyndon B. Johnsons velferdspolitiske reformer på 1960-tallet neppe ha vært mulig. 

I løpet av de siste tiårene har USA blitt forvandlet til en «maurtue» eller «fruktsalat» der ingen befolkningsgruppe dominerer, og dette har samtidig vært en periode da fagforeningene har blitt svekket, inntektsforskjellene har blitt groteske, og det knapt har blitt innført noen nye velferdsordninger. Blir Trump president, vil forvandlingen av USA til et multietnisk og flerkulturelt kvasi-samfunn der konstitusjonen og pengesedlene de bruker er det eneste som forener menneskene, kanskje kunne motvirkes. Vinner Clinton, vil forvandlingen av USA til en «maurtue» garantert skyte fart.

Les også: Norske intellektuelle som velger side i USAs valgkamp skremmer meg 

Trump vil neppe nøle med å bruke makt dersom han oppfatter at vitale amerikanske interesser, for eksempel tilførselen av viktige råvarer, er truet. Mot IS og andre islamistiske terrorgrupper vil han kunne ta i bruk atomvåpen. Men han har forstått at USA ikke har råd til å opptre som en global politimann, og han har vist liten interesse for å spre demokrati og menneskerettigheter. Det gir håp om en fredeligere verden.

Bjørn Nistad

Clinton har støttet bombingen av Serbia, angrepet på Afghanistan, invasjonen av Irak, styrtingen av Gaddafi-regimet i Libya og forsøket på å styrte Assad-regimet i Syria. Og hun har erklært at forsvar av kvinners og jenters rettigheter er en del av USAs sikkerhetspolitikk. Blir Clinton president, vil hun med stor grad av sannsynlighet kaste USA ut i krig og væpnede intervensjoner for å spre demokrati, menneskerettigheter og kvinnefrigjøring. I motsetning til Trump, som i Europa oppfattes som fascist og høyreekstremist, vil en Clinton som snakker om demokrati, menneskerettigheter og jenteskoler, kunne finne betydelig støtte i mange europeiske land til diverse militære eventyr. Trolig finnes det ingen større trussel mot freden i verden enn Hillary Clinton.

Sannsynligheten for at Trump skal vinne presidentvalget er dessverre liten. Nesten alle tv-stasjoner og aviser støtter Clinton, og valgkampdekningen er skandaløst dårlig. Trumps 10-15 år gamle kvinnehistorier og griseprat som umulig kan ha noen offentlig interesse, hauses opp. Daværende utenriksminister Clintons grove tjenesteforsømmelser, som hennes ansvar for at islamistiske terrorister klarte å gjennomføre et angrep mot det amerikanske konsulatet i Benghazi som kostet livet til den amerikanske ambassadøren i Libya og tre andre amerikanere, derimot, nedtones. Det samme gjør diverse tvilsomme finansielle affærer ekteparet Clinton har vært involvert i. Valgfusk til fordel for Clinton er sannsynlig.

Les også: Kvinnen Trump ikke våger røre

Like fullt er det lov å håpe på et under. Vanlige amerikaneres hat mot den politiske eliten som personer som Clinton representerer, er trolig langt større enn hva som kommer frem i massemedia. Clinton påstås å ha diverse helseproblemer, og kan komme til å kollapse før valget. Et dataangrep vil kunne frembringe opplysninger som er skadelige for Clinton, slik det sommeren 2016 ble avdekket hvordan den demokratiske partiledelsen ved hjelp av skitne triks hjalp henne til å vinne nominasjonskampen mot radikaleren Bernie Sanders. Og som Brexit viste, kan underet inntreffe.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar