hits

Brukere utestenges fra NAV i opptil tre måneder

kommentarer
NAV
Foto: Paul Weaver/Nettavisen

 Av Solveig Nørstrud Wanvik, medarbeider i Jussbuss

Du står uten penger til å forsørge deg og din familie, og er nødt til å søke om det siste samfunnet kan tilby deg, sosialstønad. Du går til ditt lokale NAV-kontor, men blir stoppet i døra og gitt en lapp hvor det står at du er utestengt fra kontoret.

Jussbuss har den senere tiden blitt oppsøkt av klienter som har opplevd dette.

Flere av NAVs brukere blir utestengt fra sitt NAV-kontor i inntil tre måneder, som et av NAVs sikkerhetstiltak. Jussbuss kjenner til utestengelsesvedtak hvor det manglet begrunnelse og vedtaket ble gitt på en håndskrevet lapp. For å sikre brukernes rettssikkerhet må retningslinjene og gjennomføringen av dem skjerpes ved utestengelsesvedtak.

Les også: Nav «stalker» deg på Facebook

Ved utestengelse blir man nektet adgang til sitt NAV-kontor, og brukeren blir henvist til å bruke Internett eller telefon. Utestengelse får betydelige konsekvenser for sårbare brukere. Særlig rammes de som har behov for tilpasset veiledning for å få tilgang til ytelser de har rett på. Språkforståelse, dårlige skriveferdigheter og nedsatt funksjonsevne kan innebære at veiledning via telefon og Internett ikke er tilstrekkelig. Vi har møtt klienter som av ulike grunner er fullstendig avskåret fra all kontakt med NAV når de ikke lenger har mulighet til å oppsøke sitt lokale NAV-kontor.

Innlegget fortsetter under bildet. 


 

Det er viktig at NAV tar sine ansattes sikkerhet på alvor. Like fullt må rettssikkerheten til brukerne tas på alvor. Sivilombudsmannen har uttalt at NAVs retningslinjer for utestengelse praktiseres ulikt. Ulik praksis åpner for vilkårlig behandling av brukerne, noe vi ikke kan tolerere i en velferdsstat.

Les også: Avmakt og NAVmakt - en bekymringsmelding

Dersom du har søkt om sosialstønad, er NAV forpliktet til å følge en rekke regler under behandlingen. Utestengelsesvedtak er unntatt disse saksbehandlingsreglene. Dette betyr at du ikke har rett til å klage på et utestengelsesvedtak. Utestengelse er inngripende og får stor betydning for den enkeltes rettigheter, og det er svært alvorlig at det ikke kan overprøves som andre vedtak. Dette går på bekostning av brukernes rettssikkerhet, og gjør det umulig å føre kontroll med NAVs praksis. Jussbuss mener det må stilles de samme saksbehandlingskrav ved utestengelsesvedtak som ved andre vedtak NAV fatter.

Les også: Dette misforstår folk om sykmelding

Å be om hjelp fra NAV er en grunnleggende rettighet for alle i Norge, og det er svært alvorlig at en allerede sårbar gruppe blir nektet denne muligheten. Tenk om det var du som fikk døra i fjeset når du trengte hjelp.

Innlegget ble først publisert hos Dagbladet.