hits

Tidenes kollektivsatsing i Oslo

kommentarer

Oslopakke 3-samarbeidet

Av: Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel

Det grønne skiftet i Oslo-transporten er i full gang. Neste år legger byrådet opp til å gjøre det enda enklere å la bilen stå, gjennom en kraftig satsing på flere kollektivavganger og flere sykkelveier. Mens antall reisende i kollektivtransporten i den forrige bystyreperioden økte med i snitt 3,6 % per år, planlegger vi til neste år for en passasjervekst på hele 10 % til neste år med budsjettet som ble lagt frem denne uka.  

Når Gunnar Stavrum beskriver De Grønnes første egne Oslobudsjett som en ?kattepine? for partiet, er dette derfor en omtale jeg ikke kjenner meg igjen i. Jeg er svært stolt av å ha lagt frem et budsjett som setter en ny kurs for hovedstaden. Tilbudet til de reisende utvides kraftig med flere og hyppigere avganger for buss, trikk og t-bane. I budsjettet foreslår vi å øke kollektivbevilgningene i 2017 med 79,5 mill. kr, som er mer enn økningen i hele forrige bystyreperiode. De økte driftsmidlene gir dessuten rom for å fase inn utslippsfrie busser, slik at de første elbussene vil rulle på Oslos veier i 2017.

I tillegg til dette har byrådet takket være knallharde prioriteringer i Oslopakke 3-forhandlingene før sommeren sikret en historisk opptrapping av investeringer i kollektivtransporten. Bare de neste fire årene har vi sikret mer enn en dobling av investeringene i t-bane og trikk i Oslo, fra 1,9 mrd. kr til hele 4,9 mrd. kr. Det gjør at vi kan sette i gang med bygging av nytt signalanlegg på t-banen, Fornebubanen, kjøpe inn nye trikker, og ha fullt trøkk videre på ny sentrumstunnel på t-banen og utvidelser av trikkenettet. Det vil gjøre at vi i årene som kommer vil kunne utvide kollektivtilbudet enda mer.

Veien mot å gjøre Oslo til en sykkelby fortsetter. Utbygging av åtte byruter for sykkel er i full gang. I år ligger vi an til å tredoble utbyggingstakten sammenliknet med i fjor, og åpner mer enn 10 km nye sykkeveier og sykkelfelt. Målet vårt er å bygge 60 km med sykkelvei, sykkelfelt og bilfrie gater før neste kommunevalg.

Samtidig Stavrum har rett i at billettprisene vil øke noe fra neste år, som en følge av Oslopakke 3-forhandlingene. De Grønne og Venstre kjempet hardest mot dette, mens Høyre sto steilt på at de kollektivreisende også måtte bidra dersom de skulle akseptere høyere bompenger.

I forhandlinger må man som kjent gi og ta, og vi måtte til slutt gi oss på en viss økning i kollektivprisene. Det mener jeg var en helt riktig vurdering, fordi avtalen totalt sett ble historisk bra. Vi fikk sikret 50 milliarder mer til kollektiv og sykkelveier de neste 20 årene enn det det var før byrådsskiftet, og fikk Akershus og Oslo Høyre med på et mål om å redusere biltrafikken. Vi får ny T-banetunnel i Oslo, T-bane til Fornebu og til Nedre Romerike, nytt signalanlegg til T-banen, raskere avganger på alle linjer, nye trikkelinjer, og får fullført sykkelveinettet som Oslo har ventet på siden 70-tallet. Det er liten tvil om at kollektivreisende, gående og syklende kommer best ut av Oslopakke 3-avtalen.

185 mennesker dør hvert år for tidlig i Oslo av luftforurensing. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor legger byrådet til rette for at mange flere kan reise kollektivt, sykle og gå, og for mer liv i byen. Vi sikrer store fordeler for de som velger å kjøre elbiler og utslippsfrie kjøretøy, samtidig som det skal bli dyrere å kjøre fossilbil og biltrafikken totalt sett skal reduseres.

Stavrum har helt rett i at folk må ha gode og attraktive alternativer til bilen. Med å finansiere en historisk vekst i kollektivreiser til neste år, mer enn dobling av kollektivinvesteringene, og full fart i bygging av nye sykkelveier, viser byrådet med sitt budsjettforslag hvordan et grønt skifte ser ut i praksis.