hits

Jeg er læreren som har gitt opp


Av Per Kedland, tidligere lærer i videregående skole.

Innlegget er først publisert hos Svenska Dagbladet og er oversatt av Nettavisen etter avtale med Kedland. 

I 30 år har jeg jobbet som lærer på videregående for yrkesfag, men i sommer ga jeg opp. Nå vil jeg forklare hvorfor. 

Jeg skulle som vanlig ta imot nye førsteklasselever i august. Når elevene begynner på videregående er de fleste vant til å gå inn og ut av klasserommet midt i timen uten å spørre læreren, prate i telefon, forstyrre og krangle med læreren og andre, surfe på telefonen, ta pause etter 35 minutter med mer. Å gjøre lekser er de ikke vant til. En annen historie er forkunnskapene. 

Når jeg begynte for 30 år siden var det veldig uvanlig at elevene ikke kunne de fire regnemetodene addisjon, subtraksjon, divisjon og multiplikasjon. Det samme med enkle ligninger og prosentregning. Ett par bukser koster 500, buksenes pris øker med ti prosent, hva blir den nye prisen?

Til og med leseforståelsen har blitt mye dårligere, mange elever har problemer med å lese en instruksjon. Hvordan er det tenkt at en tekniker kan gå videre ut i arbeidslivet når han eller hun har problemer med å lese en manual? Hvordan er det overhodet mulig at majoriteten av elevene i en normal klasse på videregående ikke klarer den enkleste matematikken og har problemer med å lese?

Om man leker bort halve timen, noe som er normalt i mange klasserom i Sverige, er det ikke rart at det påvirker innlæringen. Ikke blir det bedre av at mange lærere, for å orke, gir elevene eget arbeide eller pause i timen.

Les også: Fotballtrening viktigere enn lekser? Jeg er lærer og er enig!

Nå handler det ikke bare om grunnskolen - til og med videregående har store feil, høyskolene klager på samme måten, mange elever har ikke grunnkunnskapen for å kunne fortsette. Til og med arbeidsgivere klager på dårlig kunnskap og lav sosial kompetanse. Å gjøre som sjefen sier er fremmed for mange når de kommer ut i praksis eller jobb. Skal elevene til og med her ha pause etter en halv time?

Den sosiale kompetansen har også blitt dårligere med årene. Jeg har alltid som lærer hatt god kontakt med foreldrene. Tidligere når jeg ringte hjem ved disiplinproblemer fikk jeg støtte av foreldrene, i dag møtes jeg ofte med mangel på forståelse. Når man irettesetter nye elever får man et blikk som avslører at de ikke er vant til å bli tilsnakket. Det er et enormt sløseri med tid i den svenske skolen på grunn av alle disiplinproblemene. 

En stor forklaring på problemet i skolen er den svenske modellen som går ut på å ikke stille krav, det skal ikke skje noe når man gjør feil, pakk det inn i bomull. I den svenske modellen er ideologien viktigere enn resultatet og det er ikke bare politikerne som kan lastes for dette, men også foreldrene, lærerne og skoleledere driver den videre. Lærere som fortsatt tror på den svenske modellen forklarer dårlige Pisa-resultat med at de vanskelige spørsmålene kommer først. Spiller det noen rolle hvilken rekkefølge spørsmålene kommer i om man har kunnskap? Hva går det ut på, hvorfor insistere på noe som er feil? Hvordan skal man kunne løse et problem som man ikke vil erkjenne? Hvorfor er ikke det viktigste elevenes fremtid?

Nytt karaktersystem har ikke hjulpet, den nye videregående har heller ikke hjulpet og eventuelle nye reformer fil heller ikke hjelpe, det sitter i veggene. Det eneste som kan hjelpe er å begynne å stille krav, droppe den svenske modellen og sette rettferdige karakterer. På videregående er det åpenbart at mange elever ikke har dekning for sine grunnskolekarakterer, da deres forkunnskap er på et alt for lavt nivå.

Les også: Elevene må kopiere skolebøker for hånd

Andelen som ikke er kompetent nok til videregående øker. At det i denne stillingen innføres rettferdige karakterer vil bety en drastisk økning i elever som ikke kvalifiserer til videregående. Det finnes skoler som bestemmer lærerlønningene etter hvilke karakterer lærerne har gitt elevene. Lærere som jobber profesjonelt og følger Skoleverkets karakterkriterier får dårligere lønn på visse skoler, det er til ulempe fpr læreren som setter rettferdige lave karakterer og enda verre strykkarakter. Kan det bli noe annet enn karakterinflasjon med et slikt system? Å sette godkjent karakter på en elev på stryknivå føles bra der og da og er bra for skolens karakterstatistikk, men det er å lure eleven.

Innlegget fortsetter under bldet. 

Solna Gymnasium hvor Kedland tidligere jobbet som lærer

Min grunninnstilling har alltid vært at alle elever er like mye verdt, alle har rett til et stille klasserom for å kunne lære seg så mye som mulig. Derfor brukte jeg alltid mye tid, spesielt i begynnelsen når de kom fra grunnskolen, for å få ro og orden i klasserommet. Noe som alle elevene i klassen og jeg hadde glede av de påfølgende tre årene. Men det kostet ettersom elevene ikke var vant til ro og orden. Jeg brukte følgende: Vannlig men bestemt - stille krav, gi skryt, kombinert med god kunnskap i fagene, noe som alltid fungerte. Elevene fikk en fremtid og jobb ettersom de hadde kunnskap og sosial kompetanse, dette gjaldt også elever med ulike diagnoser. det beste for elever med diagnoser som for eksempel ADHD, er nemlig studiero. Noe som lærere og skoleledere som tviholder på den svenske modellen tydeligvis ikke vil innrømme - selv om de er gode til å snakke om disse elevene.

Søk: Her er de beste barneskolene i landet

Men å opdra nye elever orker jeg ikke, jeg gir opp. Jeg ble drapstruet av en elev forrige semester når jeg brukte skolens ordensregler. Det gjorde at begeret flommet over og jeg sa opp. Noen kollegaer støttet meg, andre reagerte med oppgitthet. Rektor oppførte seg profesjonelt i forhold til lover og regler som finnes, men elevene fortsatte å herje og ødelegge for andre skolen. Læreren slutter - svenske modellen.

Vi skal ikke glemme alle de elevene som går på skolen for å lære og få en fremtid, foreldre som er engasjert, lærere som gjør en bra jobb, kompetent skoleledelse. Dessverre begynner det ¨bli for få av dem, ødelagt av den svenske modellen. Hvordan ser fremtiden ut for svensk skole? Dessverre er jeg pessimist ettersom det handler om ideologi og det er behagelig for mange når det ikke stilles krav. 

Innlegget er først publisert hos Svenska Dagbladet og er oversatt av Nettavisen etter avtale med Kedland. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar