hits

Norge - klimamusa som brøler

Av Knut Rellsmo, «klimerealist»
Flyseteavgiften og økt bomavgift er ren symbolikk uten betydning og ren svindel med klima som alibi.
Menneskeskapt CO2 utgjør bare 0,12 prosent av samtlige klimagasser og av dette bidrar Norge med 0,0009 prosent relatert til folketallet.


Vedens ti største flyplasser har nær 800 millioner passasjerer og all flytrafikk teller 7,2 milliarder med en årlig vekst på ca 7 prosent. Oslo lufthavn har p.t. 25 millioner passasjerer som utgjør 0,3 prosent av verdens flytrafikk og en chartertur mindre pr. år er verken merkbart eller målbart.


Menneskeskapt CO2 utgjør 3,2 prosent da naturen selv står for de øvrige 96,8 prosent. Flytrafikk står for 2 prosent av av de 3,2 prosentene menneskeskapte, det vil si 0,06 prosent av all menneskeskapt CO2. Verdens bilpark er mer enn 1 milliard biler, i Norge 2,5 millioner eller ca. 0,15 prosent og fanatiske klimapolitikere påstår faktisk at 50 øre mer på literen påvirker klimaet?

Les også: Norske klimamål: Til skade eller gagn?


Ca. 30 byer i verden har større innbyggertall enn hele Norges befolkning og Norge er nede på en 15.plass som oljeleverandør. Norge er i ferd med å gro igjen med en skogtilvekst på 25 millioner kubikkmeter pr. år som utligner hele 60 prosent av hele nasjonens CO2-utslipp. Lille Norge har av en eller annen merkelig grunn satt seg i førersetet for å stabilisere og kontrollere jordas klima. Et klima som faktisk er påvirket av et titalls faktorer hvorav vanndamp med sine 95 prosent er den helt dominerende klimagassen og som muliggjør vår eksistens på Moder Jord.

Innlegget fortsetter under bildet. 

Oslo 20130124.Oversiktsbilde over Oslo torsdag. Kaldt vær og forurensing fører til at luft presses ned over bygryta.Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
Foto: Vegard Grøtt/NTB Scanpix


Klimaet er et fullstendig kaotisk system uegnet for matematiske modeller og derfor har klimapanelets prognoser bommet med opptil 580 prosent. Klimaprognosene kan ikke en gang forklare klimaet bakover i tid! Vi lever i geo-tidsalder Holocen, egentlig en av de fineste og mest stabile perioder i Jordas historie da det var mye mer dramatiske endringer før menneskene gjorde sitt inntog. I steinalderen var faktisk temperaturen 2-3 grader høyere og over FNs «faregrense» med furuskog på vidda og varmekjære planter som har kollapset fordi vi i dag har det for kaldt.  Ikke kjørte steinalderfolket SUVer heller.

Les også: Klimakampen: 18 år med fiasko er nok

Klimapanelets store hodepine er Antarktis med hele 90 prosent av all is på jorda og som nå har svært mye is. Operaen i Oslo, faktisk bygget i vannkanten, ligger følgelig trygt uten havstigning, da den i steinalderen måtte bli lagt til Hamar med 220 meter høyere havnivå.
Norges utslipp er ca. 0,01 prosent av den naturlige CO2-utveksling mellom hav og luft. Naturen er den helt dominerende produsenten av CO2 med et bidrag på 96,8 prosent og uten CO2 hadde planteliv og matproduksjon kollapset da, CO2 er helt avgjørende for all plantevekst og matproduksjon. En halvering av dagens CO2-nivå ville ført til en reduksjon av planteliv og matproduksjon med rundt 40 prosent og omfattende hungersnød.

Les også: Hvem krysser av for flest klimatiltak?


Våre egentlige problemer er en eksplosiv befolkningsvekst med 220.000 nye verdensborgere i døgnet, miljøgifter, destruksjon av arter og natur, begrensede ressurser med mer. Siste sprøe forslag fra MDG-ere er å kutte kjøttforbruket, men bare India har 200 millioner kuer og 280 millioner bøfler, så om nordmenn unisont blir vegetarianere så har det ingen betydning. Heller ikke på matforsyning da det i dag produseres mat for 12 milliarder mennesker som enkelt kan økes, hvorav mat for 5 milliarder sløses, destrueres og kastes. Bare i Norge kastes 250 millioner kg mat.


Norske kunnskapsløse folkevalgte er som vanlig opptatt av symbolikk, internasjonal positiv PR og vil gladelig tømme våre lommebøker for å temme og kontrollere klimaet for første gang i jordas milliarder av år. Et håpløst og spinnvilt eksperiment som ikke vil fungere.

Kilder: NIPPC, WUWT, Friends of Science, GWPF, No Frakking Consensus, No Tricks Zone, Bøkene: Klima,vitskap og politikk av Per Engene/Biolog og Klima, is og forskerfeil av Per J Langerud.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar