hits

Problemet med fraværsgrensa er at den er skapt av «hvite menn som pusher 50»

kommentarer


 

Av

Å være ung i dag er tøft. Vi ungdom har mer press enn noensinne. Ingen generasjoner kan forstå livet som ung i dagens samfunn. Samtidig så er det den eldre garde som får bestemme slikt som fraværsgrensa - mens de den faktisk gjelder, elevene, er så kraftig imot at de faktisk over hele landet har vært i streik mot den. Hvor er logikken?

For rigid


Jeg har vært syk hele den siste uken nå. Jeg var borte et par dager for å kunne bli frisk. For å få gyldig fravær for å være syk må jeg ha legeattest. Ikke bare kostet det meg 150 kr for et vanlig A4 ark på under 50 ord, ikke bare kaster fastlegene bort viktige akuttimer på slike som meg som kun har en vanlig forkjølelse, men jeg måtte faktisk være bort i en skoletime for å kunne få legeattesten. Altså, jeg fikk økt fravær pga en regel som skal forhindre fravær?
Jeg mener at fraværsgrensa er feil svar på riktig spørsmål - hvordan få ned fravær og frafall. Det finnes mange bedre tiltak. Skal vi dog først innføre en fraværsgrense, kan den ikke være like rigid. Det kan ikke være slik at hvis du har gym første økt på en mandag at du mister karaktergrunnlaget hvis du forsover deg en gang, er på ferie en annen gang og har kjøretime den tredje ganga. Hvis man befinner seg i den situasjonen allerede i oktober for eksempel, hvordan forventer politikerne å motivere elevene til å møte opp i gymtimene resten av semesteret når man uansett ikke har karaktergrunnlag?

Vil pushe elever ut av skolen


Formålet med fraværsgrensen er å få ned fraværet, men den vil samtidig øke elevers frafall. Er det en ting all forskning og kunnskap vi har om framtidens arbeidsliv forteller oss så er det at det noe av det mest katastrofale som kan skje. Vår generasjon får ikke jobb om 10-20 år til med mindre vi har fullført videregående utdanning. Er det virkelig det denne regjeringen vil? Nei, jeg tror ikke det. Men det er tydelig at ideologi gjør blind her, og at Høyre & co ikke ser konsekvensene av sin egen politikk.
Det er mange elever som skulle hatt mindre fravær per dags dato. Derfor mener jeg som alle andre at det er viktig å sette fokus på hvordan vi kan få ned fraværet. Spørsmålet er om den samme rigide fraværsgrensa vil funke for over 200 000 forskjellige elever. Spør du meg er svaret ganske klart nei. De det vil gå verst utover er de som sliter mest. Han som sliter med angst, men som ikke tør å si ifra til noen. Eller hun som er helt skolelei og rett og slett ikke klarer å motivere seg til å møte opp på skolen hver eneste dag.

 

Les også: Du tar opp en skoleplass noen andre ikke fikk


Selv kan jeg huske når jeg gikk i 9. klasse og fikk vite at min far hadde fått kreft. Da reagerte jeg på det med en voldsom økning i antall anmerkninger. Hadde det vært på videregående, kanskje jeg ikke hadde orket å møte opp på skolen en gang. Kanskje jeg hadde mista karaktergrunnlag i flere fag, fordi vi hadde en fraværsgrense som var elevfiendtlig, og som til slutt dytta meg ut av skolen, kun fordi min far fikk kreft. Heldigvis for min del går det bedre med min far nå, men mange andre ungdommer får like tunge beskjeder hver eneste dag, og ingen kan forutse hvordan de vil reagere på det.

Kalkulator-Høyre viser sitt sanne ansikt


I 2011 utga Erna Solberg boken sin «mennesker, ikke milliarder». Den var ment for å ta et oppgjør med synet på Høyre som et kalkulatorparti. Men til syvende og sist viser sannheten sitt sanne ansikt, også i denne debatten.
For et av de mange brukte argumentene blant Høyre er kostnadene vi bruker per elev i grunnskolen. Henrik Asheim, politiker fra Høyre, har vært en av de sentrale fra Høyre i debatten om fraværsgrensa, og har tatt litt av støyten fra kunnskapsministeren. Han har flere ganger uttalt seg om de store kostnadene ved hver enkelt elev sitt skoleløp, nærmere 200-000 kr, og mener at man derfor burde kunne stille krav om oppmøte til elevene. Men? Var det noen gang tvil om det?

Les også: Folk flest støtter grense for fravær fra skolen


Nei, det var aldri det. Om Høyre har glemt det helt, eller om de bare velger å lukke øynene sine for det, så har det alltid vært oppmøteplikt i skolen, og lærerne kunne heller ikke gi en elev karakter i et fag om eleven ikke hadde karaktergrunnlag. Den store forskjellen er nemlig at det før gikk etter lærens eget skjønn. For hver elev er forskjellig fra den andre. Det kan ikke en fraværsgrense se, men en lærer kan.

Ikke for sent å snu - enda!


Fraværsgrensen skal opprinnelig vare i tre år som et prøveprosjekt. Dog vil jeg påstå at man alt etter tre uker kan se at den ikke hører hjemme i skolen. Løsninger laget av «hvite menn som pusher 50» er ikke det som funker. Løsninger som kommer fra samspill med elevene, de det faktisk gjelder og som kan sine utfordringer best, det er det som funker. Så kjære Torbjørn, vennligst stopp dette. Snu, før det er for sent. Før de elevene som sliter mest begynner å falle fra!