hits

Frp har bedre miljøpolitikk enn MDG

kommentarer


 

 Av Aina Stenersen, leder i Oslo Frp

I Dagbladet 28. august går MDG?s Shoaib Sultan hardt ut mot undertegnede, og Oslo FrP sin miljøpolitikk. Paradoksalt nok har ikke MDG løsningene på utfordringene når det kommer til den miljøvennlige byen som vi vil ha her i Oslo.

Selv er jeg opptatt av en god og bærekraftig miljøpolitikk. Jeg vil ha et godt miljø både for vår generasjon og kommende generasjoner. Sultan oppfordrer undertegnede til å ta stilling til klimaendringer. Jeg mener at uavhengig av årsak, er det viktig å sette inn gode tiltak og se på konstruktive løsninger. Jeg er derimot skeptisk til at alt av miljøpolitikk skal bedres bare bilene fjernes fra likningen. Så enkelt er det ikke, selv ikke for sjarmerende MDG.

Les også: Ap og SV har ansvaret for tigger-vandalismen i Oslo

Jeg mener vi må utvikle en miljøpolitikk som folk kjenner seg igjen i og som ikke gjør hverdagen dyrere og mer tungvinn. Vi tror det er mulig å få til det grønne skiftet, men vi er gjennomgående mer interessert i gulrot enn pisk. Skal man levere barn til barnehagen, rekke jobben, i tillegg til å handle på vei hjem så er ikke straffer som velter familieøkonomien eller øke pendlertiden den rette løsningen.

Sultan prøver også iherdig å svare på mine fem kritikkpunkter mot MDG, men han kan ikke bortforklare at hans eget parti bevilger 20 millioner mindre til kollektivtrafikken enn Oslo FrP foreslo i budsjettet.

Les også: Han ville ikke ta meg i hånda, fordi jeg er kvinne

Vi får heller ikke renere luft ved å strupe biltrafikken i Oslo. Et bedre virkemiddel for å få renere luft er styrket vedlikehold og utbedring av veiene, samt styrking av kollektivtrafikktilbudet. Det må vel MDG være enig i?

I fjor vedtok byrådet i Oslo å gjøre Oslo sentrum bilfritt innen 2019. Det er omtrent 90 000 arbeidsplasser i Oslo sentrum og flere har uttrykt bekymring for handelstanden og arbeidsplassene innenfor ring 1.

Les også: Det bør være rom for å rose andre partier, kjære Tone Tellevik Dahl

Byrådet har imidlertid ikke bevilget en krone ekstra til kollektivtransporten per dags dato. Oslo FrP har foreslått flere bussruter uten å få gjennomslag for det, i tillegg har vi kommet med forslag om prøveprosjekt med døgnkontinuerlig t-bane, samt fjerning av parkeringsplassene til politikere på Rådhuset.

Selv tar jeg kollektivtrafikken i Oslo hver dag og ser virkelig behovet for styrking av kollektivtilbudet. Oslos innbyggere trenger alternativer som virker i hverdagen deres nå, i 2019 og 2029.

Innlegget ble først publisert i Dagbladet.