hits

Ytringsfrihet under ansvar

kommentarer


 

Av Tor Inge Vormedal, forfatter

Innlegget ble først publisert på Haugesunds Avis' nettsider.

Hadde Thomas Utne Pettersen uttalt seg om behovet for flere ressurser til politietaten, ville jeg ikke kritisert ham.

Mitt poeng var at Thomas Utne Pettersen er en underordnet polititjenestemann ved Sør-Vest Politidistrikt som kommer med en rekke ukvalifiserte hypoteser om et ømtålig politisk emne. Han rører sammen statistikk og trekker slutninger som Erasmus Montanus.

LES BAKGRUNN: Uberettiget fremmedfrykt? 

Hvis Utne Pettersens påstander om at det er sammenheng mellom antall voldtekter og asylsøkere, burde det budskapet vært fremsatt av politimesteren ? ikke en underordnet polititjenestemann.

Les også: Thomas Utne Pettersen - alias Erasmus Montanus

Her håper jeg politimesteren snarest kommer til Haugesund og legger fram fakta i saken. Det er høyst nødvendig etter alt grumset som Utne Pettersen nå har gulpet opp.

Politiet som institusjon står i en særstilling i vårt samfunn ettersom de har monopol på utøvelse av makt. Det er viktig at folk fra alle sosiale lag og uansett hudfarge/religion, har tillitt til at politiet ikke er forutinntatte hvis en borger ber om assistanse eller ved pågripelser.

Basert på tilfeldig statistikk trekker Utne Pettersen konklusjoner om at hvis man skal bekjempe kriminalitet i Norge, må Norge som nasjon slutte å ta i mot asylsøkere og flyktninger.

Utne Pettersen vet inderlig godt at flesteparten av de med utenlandsk opprinnelse som blir tatt for kriminalitet i Norge, er fra øst-europeiske land. Disse kjeltringene kommer inn i Norge gjennom EØS-avtalen.

Som påtaleansvarlig har Thomas Utne Pettersen stilt seg i en situasjon hvor retten kan stille spørsmålstegn ved hans forutinntatte holdninger.

Ytringsfrihet er fundamentalt i et demokrati, men med ytringsfrihet følger også ansvar.

Utne Pettersen har misbrukt sin autoritet som polititjenestemann til å nøre opp om folks fremmedfrykt. Det burde han holdt seg for god til.

Les også: Carl I. Hagen: - Han er modig