hits

Thomas Utne Pettersen - alias Erasmus MontanusAv Tor Inge Vormedal, forfatter

Innlegget ble først publisert på Haugesunds Avis' nettsider. 

«Kvinner og barn ofres på asyl- og flyktningeinstituttets alter», skriver politiinspektør Thomas Utne Pettersen. 

Han mener at norske politikere i fjor «overbød hverandre i hvor mange flyktninger og asylsøkere Norge skulle ta i mot - og at dette ville medføre flere voldtekter og andre grove krenkelser». Kan eller bør en politiinspektør stå fram med slike meninger?

LES OGSÅ: Ytringsfrihet under ansvar

Jeg synes at han går langt over grensen over hva en skal kunne forvente av en ansatt i politietaten - og det til og med en politi som er påtaleansvarlig.

Det er ytringsfrihet i vårt land, men jeg mener at politiansatte bør være varsomme med å gå ut med slike meninger. Ansatte i politiet skal selvsagt som alle andre kunne være politisk engasjert, men dette er noe annet. En annen ting er at Utne Pettersen tar feil i mange av sine hypoteser. Han nører opp under den generelle fremmedfrykten og slenger frem tilfeldig statistikk.

Les også: - Jeg bryr meg ikke om det er asylsøkere eller nordmenn som begår voldtekt, det er like galt uansett

Etterpå konkluderer han som en Erasmus Montanus med at slik er realitetene. (Erasmus Montanus er som kjent hovedpersonen i Ludvig Holbergs komedie som trekker de rareste konklusjoner. Han forteller blant annet at Mor Nille er en sten, og at fyll er bra ettersom fyll får en til å sove og den som sover synder ikke.)

At norske fengsler har mange utenlandske borgere er gammelt nytt. De fleste av disse er vinningskriminelle fra øst-europeiske land. Disse kommer inn i landet som medlemmer av EØS og har ingenting med asylsøkere eller flykninger å gjøre. Politietaten er avhengig av tillitt fra alle lag av befolkingen. Slike utspill svekker tilliten til politiet som en nøytral instans.

Les også: Listhaug: - Vi må diskutere de reelle utfordringene, ikke stikke hodet i sanden 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar