hits

SNP: Folke-demonstrasjon mot korrupsjon i Pakistan

kommentarer


Av: Shabaz Dad-Chaudhry, leder i Samfunnsengasjerte norsk-pakistandere (SNP) og Zeeshan Abdullah, rådgiver og medlem av valgkomiteen i SNP

Temperaturen i denne sommeren har vært varm. Varmt spesielt for norsk-pakistanere. Debattene har rast på Facebook-siden som heter «Diskusjonsforum for samfunnsengasjerte norsk-pakistanere», som nådde fem tusen medlemmer på rekordlav tid.


Politiske organisasjoner og foreninger drevet av pakistanere i Norge har vært hovedtemaet. Det er mangel på likestilling, udemokratisk kultur og hemmelighold rundt økonomien som har holdt debattene i kok. Spesielt da det ble kjent at 14. august komiteen i Norge inviterer Bilawal Zardari på markeringen av pakistansk nasjonaldag her i Oslo søndag 14. august, reagerte unge norsk-pakistanere kraftig

Bilawal Zardari Bhutto er sønnen til den avdøde lederen av det politiske partiet Pakistan Peoples Party, Benazir Bhutto og eks-presidenten Asif Ali Zardari.

Eks-statsministeren Yousaf Raza Gillani som ble dømt for korrupsjon og måtte gå av som statsminister under forrige regjering, er også invitert til programmet. Det har også i debatten blitt reist spørsmål rundt kredibiliteten til «14. august komiteen» som er et enkeltmannsforetak.

«14. august komiteen» som er kjent for å gi sine brobyggerpriser, representerer på ingen måte norsk-pakistanere og deres sentimenter. Det er hårreisende at et enkeltmannsforetak har kapret nasjonaldagen og kaller den for «14. august komiteen» og skal nå invitere politikere som er direkte årsaken til korrupsjonen og elendighetene i hjemme landet deres på selveste nasjonaldagen. Politikere som aldri har latt demokratiet råde innenfor sine egne partier og som sverger til nepotisme og dynasti politikk har ingen respekt å hente hos unge norsk-pakistanere.

I kjølevannet av alt dette gikk noen norsk-pakistanske jenter og gutter sammen for å danne organisasjonen SNP (Samfunnsengasjerte norsk-pakistanere). SNP er en sekulær plattform og har ingen tilhørighet til noen politiske partier. Sekulær siden Pakistan er et land med mennesker fra nesten alle religioner og de ønsker å ta opp all slags temaer som angår norsk-pakistanere generelt, uavhengig av religiøs eller politisk tilhørighet.

Styret og valgkomiteen er på plass, og det jobbes hardt mot den annonserte demonstrasjonen på nasjonaldagen i morgen, 14. august, utenfor Radisson Blue Alna, hvor «14. august komiteen» skal avholde sitt program.


Vi ønsker med dette å vise at vi norsk-pakistanere verdsetter demokratiske verdier høyt og tar sterk avstand fra norsk-pakistanske politikere i sine rekker som ikke har noe annen agenda enn å bygge sine egne relasjoner og pleie sine interesser, ved å invitere dem til Norge.SNP ønsker å skape en plattform for norsk-pakistanere som ønsker å engasjere seg i samfunnsviktig arbeid slik at de kan utrette noe godt for sine medborgere her i Norge og opprinnelseslandet til foreldrene sine, som norsk-pakistanere også føler en tilknytning til.


Videre så er det viktig å få frem at SNP også kommer til å engasjere seg i samfunnsaktuelle temaer som gjelder det norske samfunnet generelt. Vi er både norske og pakistanere samtidig, og ønsker å bringe frem det beste av to nasjoner, for det beste for kommende generasjoner.