hits

Ser man ikke det absurde i burkinidebatten?

kommentarerAv Shahram Shaygani, Psykiater/Psykoanalytiker
Leder, Senter for Sekulær Integrering (SSI)

Barnets rett til å lære å svømme er selvsagt viktig. Underteksten i det en del støttespillere for burkini kommer med, er at: «hvis burkinimotstanderne får gjennomslag for sitt syn, vil uskyldige barn drukne - ergo det er burkinimotstandernes ansvar og skyld hvis dette skjer».

Nei! Ansvaret for at barn skal lære å svømme ligger først og fremst hos foreldrene. I Norge bor vi i et sekulært samfunn, likestilling mellom kvinne og mann er et gode vi har oppnådd her i Vesten etter årelang kamp. I andre land, sitter kvinner og menn og drømmer om dette godet, kjemper og risikerer livet sitt for dette, havner i fengsel, blir torturert og av og til blir de flyktninger, som undertegnede.

Hvor går grensen for tilrettelegging?

La meg komme med to eksempler som viser det absurde bak kravet om burkini:

I mange land, inkludert Norge, får ikke en del muslimske jenter lov til å sykle grunnet konservative holdninger i familien. I Iran er det statlig forbud mot sykling for kvinner. Det handler i hovedsak om at kvinnekroppen under syklingen blir for «utfordrende». Skal vi begynne å konstruere spesiallagde sykler med boks over, slik at kvinner kan lære seg å sykle? Eller skal vi argumentere mot denne regressive holdningen til kjønn?

I mange muslimske land, er bussene inndelt i to seksjoner; en for menn som selvfølgelig sitter foran og en for kvinner som sitter bak. Skal vi begynne å tillate spesialbusser som dette for å opprettholde en slik praksis også i Norge?

Burkinidebatten er en verdidebatt

Inne i burkinidebatten ligger en skjult verdidebatt. Det er et spørsmål om hva slags samfunn vi skal ha. Hvilke holdninger signaliserer vi til barnet som vokser opp i Norge? Og hva slags signaler sender dette videre? Hva slags tiltak vil forhindre at dette barnet blir en utenomborger? Jeg går videre og sier; hva slags forhold skal en jente med muslimsk bakgrunn kunne ha til sin kropp? Denne gangen har islamister trykket på et ømt punkt; barnet! Barn får oss til å hoppe i affekt, men vi er nødt til å ha en rasjonell tenkning rundt dette temaet. Vi må se lengre enn vår nesetipp her.

Vi sekulære innvandrere som har immigrert til Norge, ønsker å bo i et samfunn der kvinner og barn skal bli behandlet som likeverdige borgere. Vi mener at kampen om likestilling mellom kjønn er svært viktig i det muslimske miljøet. Vi mener at vårt samfunn basert på sekulære kjerneverdier er resultatet av utvikling og fremskritt hos mennesket, og skal komme alle til gode, inkludert borgere fra muslimske land. Derfor blir det helt feil å gi etter for stadig nye krav fra islamistene, som ønsker at vi skal endre vårt samfunn mer og mer i retning av deres ideelle islamske samfunn.

Hvis det er slik at jentebarn skal gå med burkini, bør man vurdere at også guttebarn skal gjøre det. Jenter og gutter skal jo behandles likt. Var dette et absurd forslag? Hvis svaret ditt er ja, så burde du tenke over hvor absurd det er at jentebarn skal gå med burkini (hvis du mener at kvinner og menn er likestilte selvsagt).