hits

Sundbys medisiner: Kun for innvortes bruk i Norge?Skrevet av: Roger A. Pettersen, daglig leder
 

I de siste årene har en astmatiker med luftveisproblemer vært verdens mest effektive utholder i skisporene.

Dette originale faktum, i seg selv, gir naturligvis næring til spekulasjoner.

Kan astmamedisiner gi noen hittil ukjent effekt? Nei, sier medisinske eksperter. Allikevel ...

Konkurrenter studerer hverandre. De er på konstant søken etter den lille fordelaktige detaljen som gjør at vinnere vinner. Det diskuteres og spekuleres. Ingen vet helt hva konkurrentene har funnet på. Marginene mellom å vinne eller bli nummer ti er mikroskopiske. En knøttliten detalj kan gi enorme løft. Plasseringsmessig.

Er suksessen relatert til treningsmetode, kosthold, det mentale eller genetiske - eller heldige coctails av disse? Eller finnes andre, utenforliggende, årsaker?

La det være klart. Jeg forsøker ikke å mistenkeliggjøre Sundby eller Skiforbundet, men å belyse alvoret og de mikroskopiske marginene knyttet til medisinering i toppidrett.

Nå har det også vist seg at det som opprinnelig var et medisinsk anliggende har falt ned til juss og byråkrati. Hvilken kompetanse har en lege eller en utøver på juss og mulige utfall av lovanvendelser og fortolkninger.

Spørsmålet faller videre ned til om noen i Skiforbundet hadde tilstrekkelig kompetanse på byråkratiets firkantede og rigide natur - samt det faktum at byråkrater, som regel, befinner seg fjernt fra menneskelige konsekvenser og sjeldent kan «snakkes til fornuft».

Mye tyder på at det ikke fantes tilstrekkelig kompetanse innenfor veggene i Skiforbundet på det juridiske byråkratiets vesen og arbeidsmetoder. Om forbundet hadde hatt tilgang på den kompetansen ville det blitt sørget for å holde alt som har med medisinering å gjøre godt innenfor (og ikke i grenseland for) uklare og tolkningsvennlige ordlyder i lovverket.

Stolte forbundet for mye på den tunge medisinfaglige kompetansen alene?

I en tid med mye fokus på medisinering og doping i idretten burde intet blitt overlatt til tilfeldigheter. Ikke minst, vet alle hvilke konsekvenser et lite feilsteg kan medføre på dette området, ikke bare for utøveren selv men for en hel idrettsnasjon. Et lite fnugg kan velte hele lasset for en utøver.

Saken i perspektiv 

Skvetter du øl på noen med vilje pga. en uoverensstemmelse, kan du dømmes for legemsfornærmelse. Legemsfornærmelse kategoriseres formelt som vold. Mediene står dermed fritt til å benevne deg som voldsdømt, voldsutøver -eller voldsmann i de neste 15 årene, om det passer dem.

Du kan gjerne forsøke å forklare eller nyansere. Hey, det var bare noen dråper med øl! Men detaljer bryr de færreste seg om. De fleste medier er tabloide og folk flest leser bare overskriftene.

Dessuten, om du allikevel skulle forsøke deg på øvelsen å forklare bakgrunn og nyanser, vil noen hevde du forsøker å bagatellisere eller ro. Du ble faktisk ble dømt for vold.

Jeg er redd Sundby vil oppleve tilsvarende. En dom er, dessverre, en dom. Det hjelper så lite å detaljforklare. Sundbys medisiner vil kun være egnet til invortes bruk i Skiforbundet og, til dels, i Norge.

Til forskjell fra «galematias»-dommen mot Northug, er dommen mot Sundby direkte relatert til prestasjonene. Den kan dermed fritt anvendes til kommersiell underkjennelse alle Sundbys fremtidige prestasjoner, av alle som ønsker det. Og de er, dessverre, veldig mange.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar