hits

Burkini, det nye symbolet for islamismen

kommentarer

Av Shahram Shaygani
Psykiater/Psykoanalytiker
Leder, Senter for Sekulær Integrering (SSI)

Symboler er fortetninger av store sannheter og kunnskap, men også budskap og kommunikasjon utad. Symboler, som kommunikasjonsmidler har faktisk makt til å definere sannheter og eventuelt avgjøre hvilke sannheter som er de beste.

Burkini er det nye symbolet for islamismen. Islamismen representerer den delen av den islamske verden som forsøker å endre samfunnet i retning av islamsk kjernetro og sharia. Flere ting står i veien for islamismen, blant annet sekulære verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, menneskeverd og likestilling. Mange som støtter hijab støtter sikkert også burkini og har følgende til felles: de forstår ikke den symbolske betydningen av hijab og burkini. De tenker enkelt (symbolfritt): kvinner og jentebarn som får lov til å svømme med burkini, lærer seg å svømme og det er det beste alternativet vi har. Det andre alternativet er at de blir hjemme og aldri får svømmeferdigheter.

Shahram Shaygani (Foto: Privat)

Burkini er ikke et integrerende tiltak!

De som tror at Burkini bidrar til integrering av muslimer i det vestlige samfunnet tar grundig feil. Det å kunne svømme er ikke et mål på vellykket integrering. Det er den psykologiske og verdimessige integreringen som er avgjørende. Jeg har tidligere skrevet at man kan snakke norsk og være i arbeid, men fortsatt ikke integrert. Jeg kan legge til at man kan også svømme uten å være integrert. Integrering er viktig. Jeg setter det på spissen og sier at i disse dager, når islamistisk terror herjer verden, er integrering motgiften til radikalisering.

Det symbolske budskapet til burkini

Burkini, på lik linje med hijab, har flere symbolske budskaper med seg, blant andre:

  1. Kvinnens kropp er opphavet til synd og må dekkes.
  2. Mannen klarer ikke å håndtere sine lyster og må forskånes for fristelser.
  3. Det finnes de anstendige kvinner (som bruker burkini) og de uanstendige kvinner (som ikke bruker det.)
  4. Barnets kropp er et seksuelt objekt og må skjules.
  5. Burkini legger et sosialt press på de muslimske jentene som ønsker å delta i svømmeaktivitet.
  6. Burkini forteller barnet som blir tvunget til å ha den på seg at; du er ikke som andre barn (anti-integrering som starter i barnealder).

Islamismen får støtte av naive medløpere

AFP PHOTO/MARKS AND SPENCER

Islamismen har som mål å forandre samfunnet i en bestemt retning og har god tid. Den møter motstand, både i Midtøsten og i Vesten, også av sekulære muslimer. Bruk av burkini er ett av de mange tiltakene islamistene initierer, som en symbolsk handling, for å kneble sekulære verdier. Dessverre støttes disse islamistiske forsøkene på verdiendringer av naive og godtroende nordmenn (islamistenes medløpere) som er besatt av «rasisme» og kulturrelativisme. Noen føler kanskje at man må velge mellom pest og kolera her; at enten får vi kvinner som aldri setter foten sin på en strand eller svømmehall, eller så må man kompromisse med burkini.

Dette er akkurat den strategien islamismen bruker for å gradvis endre på samfunnets grunnverdier; utpressing, ved å gi oss bare to valg.

Man burde heve blikket, og heller se på dette som en verdikonflikt og revurdere hvilke verdier som er de beste å velge for vårt samfunn; de religiøse/islamistiske eller de sekulære.