hits

Kjære rektor på Finnsnes barneskole

kommentarer

Av Æsæl S. Manouchehri, formannskapsmedlem Lillesand Høyre

Dette er åpenbart ett tiltak som nå blir innført for å få angivelig flere til å delta på svømmeundervisning. Men det jeg lurer på er hvilken religion rektoren baserer sin konklusjon på? Hvilken religion er det som sier at barn ned i barneskolealder må dekke seg til? og har du tenkt på historien og konsekvensene av å akseptere tildekking i det offentlige rom?

Denne burkininen er en forlengelse av burka eller hijab som muslimske kvinner går med og kan ikke sammenliknes med en badedrakt med armer og bein. Det er å lure seg selv.

Bakgrunn: Barneskole i Troms tillater burkiniFoto: Privat

Det er ulike grunner for hvorfor kvinner dekker seg til. Noen tror at koranen foreskriver denne formen for sømmelighet. I ganske mange land er det en måte å få være i fred på og få frihet til å bevege seg ute på offentlig sted. Steder som er blitt mer og mer mannsdominert, nevner bare Egypt, Saudi-Arabia snart festivalområdene i Sverige og tydeligvis Finnsnes barneskole i Troms.

I disse landene er tildekking blitt brukt som en unnskyldning for å begrense kvinners frihet til å ferdes fritt i det offentlige rom. Men her snakker vi primært om kvinner og ikke barn. Etter mitt syn er begge uakseptabelt.

Hijab er arabisk og betyr «barriere» eller «skille», men i dag er den uttrykk for komplekse prinsipper for sømmelighet og påkledning hentet i fra koranen.

«og si til de troende kvinner at d skal dempe sin øyekast og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vise sin pryd unntatt det av den som kommer til syne. La dem trekke sløret over sine bryst og ikke vise sin pryd til andre enn sine menn, fedre, svigerfedre, sønner, stesønner, brødre, nevøer eller deres hustruer, eller sine slaver eller menn som betjener dem, men er hinsides kjønnsbegjær, eller barn som ikke forstår seg på kvinners nakenhet. (kapittel 24.31)»

Denne tolkningen av koranens lære om sømmelighet støttes av hadith-litteraturen, der Muhammed sies å ha instruert kvinner om å dekke til hele kroppen unntatt ansikt og hender. Men det er fortsatt snakk om kvinner og ikke barn. Ved å tillate dette aksepterer du barrieren og skillet som skapes.

Kjære rektor her har du misforstått, denne tankegangen ofrer kvinnene og barns frihet på den politiske korrekthetens alter. Til daglig kjempes det store kamper i Midtøsten mot en ideologi som ikke tror på kvinners rettigheter. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at vi må ta denne kampen her i Norge i 2016.

Jeg ber kvinner og menn i vesten innstendig om å erkjenne det privilegiet de har ved at de kan uttale seg fritt og engasjert til forsvar for tildekking. Når en bor i ett trygt land som Norge er det lett å glemme at det finnes kvinner som er mindre privilegert enn oss og som ikke har noen egentlig valg når det gjelde tildekking. Så tal på vegne av dem som ikke har en stemme.

Kvinner vil aldri bli fri og kunne leve som selvstendige individer hvis fysiske integritet er ivaretatt, både i hjemmet og utenfor, i dette tilfellet på barneskolen.

Når det gjelder deltakelse i svømmeundervisning som argument for tildekking, bør ansvaret og ønske for at barna blir svømmedyktige primært ligge hos foreldrene og ikke hos rektor. Man kan bruke opplæringsloven slik som den er gjort ved denne barneskolen, ved å lage særregler for grunnløse krav. Jeg personlig ville ha brukt loven innskrenkende og motargumentert med at fag eller aktiviteter kan ikke velges vekk av verken elever eller foreldre.