hits

Integrering og Islam

   

Av Cemal Knudsen Yucel, leder av Ex-Muslims of Norway          

Hører noen nordmenn sier at i fremtiden skal alt bli bedre i Europa, på grunn av immigrasjonen og flyktningestrømmen. Da lurer jeg på hva som skal bli bra, i forhold til hva? Alt skal bli bra samtidig som vi prøver å kneble ytringsfriheten og kritikken mot islam, som de fleste migranter og flyktninger tilhører? Samtidig flykter de fleste fra muslimske og religiøse ledere i sitt land, men vil beholde den bagasjen de har med seg uansett om de har rømt fra den i forhold til islam.

Les også: - Nektet å ta meg i hånda,fordi jeg er kvinne

Vi vet også at muslimer får flere barn enn Vestens kvinner. Vi vet at islamismen øker blant de troende. Vi vet at religiøse ledere og imamer som sitter med makten er stort sett millionærer som får pengestøtte både fra Saudi Arabia, menighetens medlemmer og pengestøtte fra den norske stat. Vi vet at mange av migrantene og flyktningene ikke er reelle flyktninger, men økonomiske immigranter. Enkelte er lite skolerte, noen analfabeter og den eneste lærdommen de har fått er troskapen til islam.                       

Hvorfor ingen åpen og ærlig debatt? 

Da spør jeg igjen, hvordan skal dette være bra for Norge når du ikke kan kritisere islam? Og politikere sier at IS og deres terror ikke har noe med islam å gjøre, selv om de også referer til koran og hadither når de halshugger eller straffer noen. Hvorfor kan vi ikke i 2016 ha en åpen og ærlig debatt om islam, slik at den også kan reformeres slik de andre religionene har blitt?

Les også: Avradikalisering eller islamsk misjonering?

Vi ser her at bruken av den politisk islamske uniformen hijab øker i verden, vi som vet hva den står for grøsser ved synet. Se bare på hva som skjer i Tyrkia der Erdogan har klart å rive ned det sekulære Ataturk bygde opp. Så nå går Tyrkia bakover inn i framtiden. Er det dette vi ønsker for Europa også?

For 20 år siden hadde kjempet de konservative i Tyrkia for at det skulle bli lov med hijab på universitetet, det har de klart med Erdogan i ledelsen. I dag ser vi at de til og med har fått gjennom bruken av hijab i både barne- og ungdomsskolen og i alle offentlig etater. Nå har de startet kampen for å få bruke hijab i barnehagen også. Alt dette skjer pga den såkalte moderate og vestlige Erdogan. 

Les også: Til alle kvinner som bruker hijab og til alle kvinner og menn som støtter bruk av hijab

Må ha lest koranen

Jeg synes det må bli et krav at alle politikere eller de som skal uttale seg om islam må ha lest i både koran og hadither før de uttaler seg om islam og hva det er. Ikke bare lytte til de moderate muslimene hva de sier om islam. Jeg forstår forresten ikke hvorfor de som styrer og har makt i landet har mer tillit til de religiøse enn de ikketroende? Og hvordan de tror at de religiøse skal avradikalisere ekstremistene er et enda større spørsmål for meg. Hvis de religiøse skal avradikalisere noen, da må de fornekte og lyve om sin religion. Man kan både drepe og redde noen i islam med de hellige skrifter, akkurat som i andre religioner. Men som vanlig så velger og vraker de religiøse det som passer best for dem å snakke om. 

Så jeg vil igjen stille meg spørsmålet om hva de tenker på de som sier at immigrasjon og flyktningstrømmen til Europa vil bli bra, selv om de vet at flere av dem som kommer er konservative og islamister? (Eller bare moderate muslimer som også følger samme religion som de konservative.) Men alle disse religiøse henter sin tro fra de samme bøkene, så når disse blir i flertall er det da noen som tror at integreringen går av seg selv samtidig som ytringsfriheten og kritikk av islam er blitt kneblet? Tror noen det uten reform og opplysning av islam vil bli fred i den muslimske verden? Og at de som vil leve her i Vesten automatisk vil leve etter Vestens verdier uten noen reform? Tror noen at uten alt dette vil Europa ikke få problemer som de løste for flere år siden, og at ytringsfriheten og menneskerettighetene som de har kjempet seg til vil bestå uten skader?

Les også: De sier homofile må dø - hvorfor får de klapp på ryggen?

 Jeg ønsker at alle som kommer hit, uansett hva man kommer fra, skal være villige til å integrere seg, leve etter norske lover -  siden man er kommet hit for å få leve et bedre liv. Så lenge de tar med seg sin ukultur og forlanger å få praktisere den her, risikerer vi at deres ukultur gjør Norge til det landet de forlot.

Med ukultur tenker jeg på: barnehijab, barnebruder, kvinneundertrykkelse, kjønnslemlestelse av begge kjønn, tvangsekteskap, æresdrap, flerkoneri, burqa, hat mot jøder, homofile, ateister og apostater. Dette vil jeg si verken er en konspirasjonsteori eller motstand mot multikulturelle samfunn, men fakta.

Les også: Kjære norske, heterofile, hvite - hvor er det du gjemmer deg?

I dag er jeg glad for England sitt nei til EU, fordi det vil tvinge resten av Europa til å tenke over hvorfor England valgte utgangen. Ukontrollert og naiv flyktningpolitikk gjennom årene har forårsaket endel negative utviklinger mot Vestens verdier og samfunn, og bidratt til økning av rasisme, istedenfor å få en positiv utvikling og multikulturellisme med å stille klare krav til alle de som kommer.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar