hits

Homofili er ikke en synd

kommentarer


 

Av Shahram Shaygani, psykiater og leder ved Senter for Sekulær Integrering (SSI)

Jeg henvender meg til deg som på grunn av din religiøse overbevisning tenker at homofili er en synd. Jeg vil advare deg om at du har startet en skummel prosess inni deg: dehumanisering av medmennesker! Det kan være at du ikke sier hverken ofte eller høyt at homofili er synd, du kan til og med gå i demonstrasjonstog for homofiles rettigheter, men hvis du tenker at de er syndefulle, dehumaniserer du dem.

Les også: Kjære norske, heterofile, hvite - hvor er det du gjemmer deg?


I det du tenker at homofile bedriver en syndefull praksis, setter du deg høyere enn dem moralsk. Du distanserer deg fra dem og angriper deres rett til å være den de er. Du behandler dem som mindre verdifulle. Du tror du har skjønt noe de ikke har, eller at du er mer elsket av din gud enn dem. Du skal vite at dehumanisering skjer alltid i forkant av ondskapsfulle handlinger mot mennesker. Derfor anbefaler jeg at du leser dette innlegget ferdig, selv om at det vekker et ubehag i deg.

Les også: De sier homofile må dø - hvorfor får de klapp på ryggen?

Shahram Shaygani


Homofili er en av mange former for seksualitetens uttrykk
Seksualiteten er en drift. Drift er medfødt og søker tilfredsstillelse. Som en elv som renner ut fra sin kilde, kan driften finne nye veier, dele seg og lage forgreininger. Det at du praktiserer heterofili eller fordi din religion anbefaler det, betyr ikke at heterofili er den eneste form for seksualitet som uttrykker seg hos Mennesket.
Basert på vårt genetiske materiale, og i et dynamisk samspill med miljøet vi vokser opp i, får seksualiteten vår forskjellige skjebner. En gruppe blir heterofil, andre bifile, noen homofile, transseksuelle, osv. Men vet du hva? Vi har alle den samme driften i oss. Det er driftens endelige skjebne som skiller oss fra hverandre.

Les også: Å sette skapet på plass

Hvis du forakter noe hos noen, har du det du forakter i din skyggeside
Vet du at når du forakter en egenskap hos noen, er det et varsel om at du mest sannsynlig sitter med den samme egenskapen inni deg? Forskjellen er at du ikke er komfortabel med denne delen av deg selv, derfor gjemmer du den i din skyggeside. Du mørklegger den siden du forakter i deg selv, du vil ikke se den, du hater den. Når du treffer en som har denne egenskapen som du forakter, blir du provosert og hatefull, fordi du blir minnet om hva du bærer inni deg. Har du tenkt tanken at grunnen til at du fordømmer homofile kan ligge i det at du har en homofil del i deg som du er redd for eller skammer deg over? Hvis seksualitet er en drift, som er medfødt og har forskjellige skjebner, betyr det kanskje at alle kunne blitt homofile. Også du som forakter homofile.

Homofile er ikke syndere
Vi må slutte å tenke at homofile er syndere. Hvis vi skal snakke om synd, skjer synden når vi fordømmer et menneske for dets seksuelle legning. Dehumanisering skjer først i psyken, så i atferden. Ingen er immune mot å dehumanisere medmennesker. Motgiften er refleksjon over sine fordommer.
Når vi går rundt og mener at homofile er syndere, bidrar vi til å styrke en destruktiv kollektiv holdning mot en minoritetsgruppe. Det er fint å demonstrere sammen med homofile for deres rettigheter, men det er det mentale arbeidet i oss som er den aller viktigste delen av jobben. Du som forakter og fordømmer homofile åpent eller i stillhet, du har en jobb å gjøre; å dykke inn i din skyggeside.