hits

Innstramming for enslige mindreårige asylsøkere er helt nødvendig

kommentarer
Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Av innvandringspolitisk talsmann, Mazyar Keshvari (FrP) 

I fjor krevde en samlet opposisjon en innstramming av asylpolitikken etter historiens største flyktningstrøm til Europa og Norge. Nå som innstramningsforslagene fra regjeringen fremlagt av Statsministeren og Innvandringsministeren er avgitt og skal stemmes over, ser det ut til at noen av de mest virkningsfulle innstrammingene vil bli avvist av opposisjonen. Deriblant forslaget om innstramminger ovenfor enslige mindreårige asylsøkere. Fremskrittspartiet mener det er svært viktig å stramme inn reglene også ovenfor denne sårbare gruppen, som det er avdekket blir utnyttet som inntektskilde og oppholdsgrunnlag for den gjenværende familien.

Sverige og Norge mottok alene 52,5 prosent av de enslige mindreårige asylsøkerne (EMA) som kom til hele EU i fjor, til tross for at folketallet i våre to land utgjør mindre enn 3 prosent av folketallet i EU. I tillegg har antallet til Sverige og Norge økt svært mye i løpet av få år. I 2008 kom det 1 500 EMA til Sverige, i 2015 kom det 35 300. Det tilsvarer «24-gangen» på 7 år. Og en stadig større andel av EMAene reiser til nettopp Sverige og Norge. I 2008 kom 13 prosent av EMAene som kom til EU til Sverige, i 2015 kom 46 prosent av dem til Sverige.  

Les også: Du som tror du har rett til å slå din kone, din kjæreste eller samboer - skam deg

Tallene er en klar indikasjon på at dette ikke er barn som reiser frivillig og tilfeldig på egen hånd og etter eget ønske. Trenden viser at dette må være styrt og planlagt. Hvorfor skulle halvparten av alle enslige mindreårige reise til to av de minste og mest ukjente landene i Europa lengst mot nord, på eget initiativ, forbi store kjente land som England, Frankrike og Tyskland? Det er åpenbart at det er de liberale reglene og generøse ordningene som gjør at tusenvis av foreldre sender barna sine ut på den lange og farefulle ferden.

Innlegget fortsetter under bildet. 

Oslo 20160107.Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte Teisen mottak i Oslo torsdag der det bor 13 barn i skolealder. Abdalrahman Alktezi (2 år) (t.h) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) besøkte Teisen mottak i Oslo tidiligere i år, der det bor 13 barn i skolealder. Abdalrahman Alktezi (2 år) (t.h) Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Les også: Hvordan unngå ghettoer?

I fjor mottok Norge 7 ganger flere per innbygger enn EU-snittet, og mer alene enn Storbritannia som har 65 millioner innbyggere.  Dersom Norge forsetter å ha attraktive regler og ordninger for EMA, vil andelen som velger Norge som destinasjon kun fortsette å øke. Det mener Fremskrittspartiet er en meget uheldig konsekvens av opposisjonens avvising av innstramminger. Noe som rammer barna hardest.

Les også: Takk gud for integreringen

Bruk av midlertidig opphold for enslige mindreårige burde ikke være spesielt kontroversielt. At eksempelvis en 18 år gammel mann får vurdert oppholdsgrunnlaget etter å ha bodd i Norge i et år eller to, burde være normen. Norge kan ikke fremstå som mer liberale og attraktive enn hva som er vanlig ellers i Europa. I alle fall ikke om vi vil unngå svenskefella.