hits

Stavrums forvirring

kommentarer
Truls Wickholm Foto: Bernt Sønvisen, Arbeiderpartiet

Av Truls Wickholm, skattepolitisk talsperson (Ap)

Gunnar Stavrum har i likhet med regjeringen vanskelig for å forstå at en både kan bruke for mye penger totalt, men samtidig for lite penger på det som er viktig. De som har sett Luksusfellen på TV skjønner nok poenget. Størstedelen av det reelle handlingsrommet regjeringen har i hvert budsjett blitt brukt på skattekutt. Hele 21,3 milliarder kroner er brukt på økonomisk politikk verken regjeringen eller embetsverket har kunnet bevise har noen effekt på sysselsettingen. I en fersk rapport sier SSB at effekten er tilnærmet lik 0. Effekten på privat sysselsetting ved heller å øke offentlige investeringer er 15 ganger høyere, i flg. SSB. Men tross den skyhøye pengebruken, finner regjeringen ikke at de har råd til en skikkelig tiltakspakke mot den rekordhøye ledigheten.

Les også: Ap snakker med to tunger i den økonomiske politikken

Videre framholder Stavrum at «de aller fleste økonomer støtter regjeringens oljepengebruk». Men det er jo ikke riktig. Visst kan man argumentere for å bruke ekstra oljepenger som motkonjunkturtiltak, det gjorde også forrige regjering under finanskrisen, men dagens regjering la seg på en for høy pengebruk allerede fra første dag. Og siden har de benyttet enhver anledning til å forsyne seg grovt av våre barn og barnebarns pensjonspenger. Lederen for regjeringens eget utvalg som skulle se på oljepengebruken, professor Øystein Thøgersen uttaler denne uken til NTB at «Det er riktig å skjele til konjunkturene, men jeg er redd for en situasjon hvor vi over for lang tid tråkker gassen i bånn. Vi er i ferd med å nå toppen av den innfasingen av oljepenger vi kan ha». Sentralbanksjefen hadde samme budskap i Finanskomiteens høring om Revidert budsjett i forrige uke. Thøgersen-utvalget foreslo en årlig innfasing av oljepenger på 5-7 mrd. Kroner årlig. Dette var for øvrig det nivået Stoltenberg II-regjeringen lå på i snitt. Dagens regjering har lagt seg på et 5 ganger høyere innfasingstempo og har på bare tre år rukket å øke oljepengebruken mer enn på de 10 foregående.

I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2016 foreslo vi en tiltakspakke som er nesten dobbelt så stor som regjeringens, vi foreslo å styrke kommunenes muligheter til å investere gjennom å bevilge fire milliarder mer, og vi foreslo mer til samferdsel. Alt dette fikk vi plass til innenfor en lavere total oljepengebruk. Det er altså fullt mulig å bruke mindre penger og samtidig få mer igjen for pengene.