hits

En skandale om ny E 18 legges på is

Foto: Bjørn Stuedal/NA bilder

Av Harald Andersen, direktør i hovedorganisasjonen Virke

Dersom Oslobyrådets forslaget til løsning for ny E 18 gjennomføres, vil det innebære at MDG har lykkes med sin strategi med å stanse prosjektet i denne bystyreperioden. Virke frykter det er bare er skuebrød når byrådet sier ja til en strekning som ligger langt frem i tid, mens de sier nei til en strekning (Ramstadsletta) som er planlagt i detalj og etter planen skal igangsettes i denne bystyreperioden.

Les også: Tynne økonomi-grunner for ikke å bygge ut E18

Vis politisk lederskap, Raymond Johansen!

Virke mener at Oslopakke 3 er så viktig at byrådsleder Raymond Johansen nå må vise tydelig politisk lederskap. Når Johansen i dag angriper samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen for å involvere seg i spørsmålet om E 18, flytter byrådslederen fokuset fra sak til spill. Med forhandlinger på overtid er tiden moden for at Arbeiderpartiet bidrar til å sikre en politisk enighet om Oslopakke 3 som betyr at E 18 blir realisert. Prognoser for veksten i næringstrafikken og befolkningen gir grunn til å frykte en «samferdselskollaps» uten ny E 18. Oslo og Akershus skal få 320 000 nye innbyggere de neste 25 årene, og i tillegg kommer tilsvarende vekst i Buskerud, Vestfold og Grenland. De politikerne som nå vil stanse utviklingen av E18 påtar seg et stort ansvar for ulemper for bedriftene med mulig tap av arbeidsplasser og redusert vekst. E 18 er ikke et spørsmål om ny vei i Asker og Bærum. E 18 har stor betydning regionalt og nasjonalt. I én stor arbeids- og næringslivsregion er det viktig med flyt i trafikken mellom øst og vest, nord og sør.

Innlegget fortsetter under bildet.

Harald Andersen, direktør i hovedorganisasjonen Virke

E 18 Vestkorridoren er Norges viktigste veistrekning

Europaveien er en helt sentral del av det nasjonale veinettet, ikke minst for gods- og næringstrafikk fra andre deler av landet og for regionale transporter mellom øst og vest i Akershus. Vegvesenets målinger viser at trafikken forbi Lysaker Vest er landets høyeste. I 2015 passerte i gjennomsnitt 88 300 kjøretøy hver dag. Trafikkbelastningen er 18 prosent høyere enn ved E6 ved Olavsgård, på annenplass. Toppene i Vestkorridoren kommer i juni med et gjennomsnitt rett under 100 000 kjøretøy i døgnet. Trafikktoppene i sommermånedene kan ikke løses gjennom kollektivsystemene. Flere busser er heller ikke et godt svar på økningen i næringstrafikk. Frem mot 2040 viser prognoser en økning i vare- og godstransporten i vår region på 74 prosent. Andre prognoser viser at tjenesteproduksjonen øker mer enn vareproduksjonen.

Kø er ikke miljøvennlig

Kø og rushtidsutfordringene på E 18 forsterker kapasitetsutfordringene på lokalveiene spesielt i Bærum og bidrar til større utslipp enn fra veitrafikk i normal flyt. Oslo har over noen tiår, på tross sterk trafikkvekst gjennom perioden, gjennomført en forholdsvis vellykket kapasitetsmessigutbygging av hovedveisystemet. Det har avlastet Oslos sekundære veinett. Hvem vil tilbake til et sentrum uten E 18 i tunnel under byen? For Bærums vedkommende er det særlig akutt å få på plass løsninger som løser knutene ved Lysaker og diagonalt fra Bekkestua mot Fornebu. Miljøpolitikk i fremtidens samferdsel er ikke bare et spørsmål kollektiv eller privatbil. Null- og lavutslippsbiler vil være dominerende når denne veien skal stå ferdig. Blir E 18 nå derimot lagt på is, snakker vi om en samferdselsskandale av de sjeldne.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar