hits

Osloelevene: Vi streiker!

kommentarer
Johanne Akerø, leder av Elevorganisasjonen i Oslo

Den 11. Mai kommer Oslos elever til å streike mot kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens fraværsgrense. Etter sommeren innfører Statsråden en fraværsgrense som fratar elever retten til karakter dersom de har mer enn 10% ulegitimert fravær i et fag. Med dette innfører kunnskapsministeren en regel som kommer til å sette mange elever utenfor grensa, og utenfor skolen.

Neste skoleår kommer til å bli vanskelig for oss elever; fraværsgrensa kommer til å ramme oss alle. Isaksen, vær så snill å forstå en ting: Det går ikke an å sette en grense på det å være ung!

Vi elever og ungdommer vet at ikke alt fravær som ikke kan dokumenteres nødvendigvis er skulk. Hvordan forventer statsråden at elever skal fly opp av sengen med 40 grader feber for å få sykemelding av en helsesøster som egentlig aldri er på skolen? Er det riktig at denne eleven skal stryke om personen ikke karrer seg opp av senga for å få dokumentasjon?

Enda verre blir det for de som allerede er de svakeste i skolen. Elevene som får en klump i magen hver gang de går til skolen, skal nå ikke bare slite med mobbing, men også en kunnskapsminister som gjør noe så kunnskapsløst som å true dem med stryk! Elevene som sliter med en udiagnostisert psykisk lidelse skal ikke bare leve med ubehandlet sykdom, men også en konstant trussel om å ikke få karakter!

Fraværsproblemet er altfor nyansert til å kunne løses med én regel, men Isaksen fokuserer heller på å disiplinere Norges elever enn å løse problemene i skolen som fører til frafall. Vi, elevene, tror skolehelsetjenesten må spille en sentral rolle i å få ned fraværet og frafallet i skolen. Det er her kunnskapsministeren burde starte satsingen når han vil få ned det han kaller «skulk». I stedet for å styrke skolehelsetjenesten med nødvendige midler, velger Isaksen å innføre en grense som kommer til å kaste ut elevene som sliter psykisk. Isaksen, jeg lover deg en ting: Utallige elever vil overskride grensa for ulegitimert fravær før vi vet ordet av det. Fraværsgrensa vil medføre en dropout-garanti uten sidestykke.

Vi skal slå et slag for alle. Vi skal slå et slag for den giddalause fyren bakerst i klasserommet som dag etter dag tvinges inn i en skole som ikke ser annet enn en ikkeeksisterende gjennomsnittselev. Han som føler han ikke får noe ut av timene, og heller gjør fysikken hjemme. Visst er skulking er en ukultur vi må aktivt jobbe imot, men det at fravær er ulegitimert, betyr ikke at det er ubegrunnet. Derfor skal vi stå opp for disse.

Det finnes utallige grunner for at en elev ikke møter opp til timene. Dårlige familieforhold, sorg etter dødsfall, eller kjærlighetssorg kan spille inn på hvorfor elever heller blir hjemme. Altså, årsaker man ikke får en legeerklæring på. Mange elever opplever dessuten at de får mer ut av å lese på egen hånd, enn å være til stede i undervisningstimene. Disse elevene kommer til å bli hardt rammet av fraværsgrensa. I stedet for å vurdere elever på kunnskap og prestasjoner i fagene, vil Isaksen vurdere elever med utgangspunkt i fraværsprosenten deres. Isaksens grense kommer til også å ramme de elevene som får 5 i snitt, men som også har over 5 fraværsdager i terminen.

Det er kunnskapsministerens ansvar å tilby elevene undervisning som de faktisk får noe ut av. For dagens elever skulker ikke uten grunn.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ikke minst er denne fraværsgrensa er en enorm mistillit mot lærerene. Er det Isaksen som sitter på det svære kontoret sitt, eller lærerene som er ute i felten hver dag, som vet best om en elev har vurderingsgrunnlag eller ei? Som elever stoler vi i hvert fall på læreren. Vi stoler på en oppfatning om at det er elevens resultater skal vurderes, ikke fraværet. Isaksens behandling av denne saken gjør det vanskelig for oss elever å stole på ham. Slik vi ser det har vi en kunnskapsminister som ikke forstår seg på oss elever i det hele tatt. Tror statsråden virkelig at vi, elevene, kommer til å fortsette i en skole som tar fra oss muligheten til standpunktkarakter, og plasserer oss i bås om fraværsprosenten vår er over 10%?

11. mai streiker vi mot en fraværsgrense som kaster ut de svakeste elevene av skolen. Vi skal vise Isaksen hvordan klasserommene kommer til å se ut etter fraværsgrensa er innført.  Fraværsgrensa rammer de mest utsatte i skolesystemet, nemlig elevene. For fraværsgrensa er ikke et magisk redskap som tar bort alt fravær over 10%, det blir en grense som tar bort elever med fravær over 10%.

Signert,
Johanne Akerø
Leder Elevorganisasjonen i Oslo