hits

Til alle kvinner som bruker hijab og til alle kvinner og menn som støtter bruk av hijab

Tenk dere om en gang til!

Det er viktig å ha respekt for mennesker og toleranse for at de kan ha en annen tro og praksis. Samtidig er det viktig i et flerkulturelt land å si ifra hvis en kulturell eller religiøs praksis diskriminerer på bakgrunn av kjønn, religion, hudfarge eller seksuell legning. Vi ønsker å ha en dialog rundt mentaliteten bak hijab, basert på rasjonell tenkning. Vi reagerer på dagens normalisering av hijab, til tross for at den har en tydelig kjønnsdiskriminerende symbolikk og at det til og med nylig ble avviklet en egen hijabdag i Norge, samtidig som at kvinner blir arrestert og slått for ikke å bruke «anstendige» klær i diktatoriske muslimske land.

Hijab har ingenting med Gud å gjøre.

Det står i koranen at kvinner skal skjule sin skjønnhet fra fremmede. Det står at profetens kvinner bør være innendørs. Det står at kvinner skal svøpe om seg klærne. Kombinert med vers om straff for utenomekteskapelige forhold gir det mening at det er for å ha sosial kontroll på kvinner. Dette er en del av en gammel patriarkalsk, mannssjåvinistisk stammetenkning og ikke fra noen Gud. Kvinner bør frigjøre seg fra slik sosial kontroll og realisere seg selv som hele mennesker slik enkelte jenter med muslimsk arabisk bakgrunn nå har begynt å ta til orde for.

Bekymrede flyktninger fra muslimske land

Mange som har flyktet fra islamistiske land blir bekymret over den økte islamiseringen og hijabbruken i Vesten. Islamistene vinner terreng på bekostning av liberale innvandrere. Derfor har flere av oss med muslimsk og annen bakgrunn bestemt oss for å danne et Senter for Sekulær Integrering (SSI), for å demme opp for denne islamiseringen. Hijab er ett av virkemidlene til islamistene for å skape et fellesskap basert på seksuell kontroll. Sårbare unge mennesker blir lett bytte, siden religiøse miljøer også er sosiale møtepunkter og gir tilhørighet og bekreftelser.

Ungdom mangler sekulær bagasje for å kunne stå imot disse usanne fortellingene. Hijabens antifeministiske sider blir dekket over. Et sekulært senter og ressursmiljø kan bidra til å skape en alternativ sunn identitet og bli en møteplass som kan hindre utenforskap til det moderne samfunnet. Slik det har vist seg hittil, har ikke de religiøse miljøene i Europa klart å danne sunne balanserte identiteter. Økt hijabbruk og ekstremisme er eksempler på det. De religiøse miljøene har vært bevisste og ubevisste støttespillere for islamistene, som har fått posisjonere seg uforstyrret de siste 30 årene. Både de unge og de religiøse miljøene trenger hjelp til å komme ut av konservatismen, slik at de kan ha et bedre verdigrunnlag i det moderne Vesten.

Vi har oppsummert noen punkter angående bruk av hijab eller støtte av det og konsekvenser det har for andre

Friheten til å handle bærer alltid med seg et ansvar for konsekvensene av handlingen.

  1. I mange land er tildekking av kvinner påtvunget dem, enten fra staten, kulturen/samfunnet eller familien. Kvinner i Iran, for eksempel, har ikke lov til å kle seg som de vil. De blir straffet hvis de viser håret. Å bruke hijab kan derfor ses på som å ta den moralske støtten fra disse undertrykte kvinnene.
  2. Hijab har utviklet seg til mer ekstreme former, til heldekkende uniformer som niqab og burka, som er et politisk symbol for islamistisk fundamentalisme og støtte for et shariastyrt samfunn.
  3. Hijab er blitt påtvunget barn og er blitt til «barnehijab». Barn blir i verste fall seksualisert med en slik handling, og samtidig blir de fratatt muligheten til å tenke fritt om sin kropp og sin utvikling i samfunnet. I tillegg kommer de selvsagte fysiske begrensningene dette gir for fri utfoldelse i lek og aktiviteter, samt en gryende oppmerksomhet og anstrengthet i omgangsformen med det motsatte kjønn.
  4. Hijab dikotomiserer og splitter kvinner. Hvis de som velger å gå med hijab er de rene, anstendige kvinnene, betyr det at de som ikke gjør det er urene, uanstendige? Man får et tydelig skille mellom jenter/kvinner med og uten hijab og i en slik situasjon kan et sosialt press om bruk av hijab påtvinges kvinnen.
  5. Hijab virker mot integrering fordi det skaper en oss-dem holdning og bidrar til segregering. Segregering mellom nordmenn, ved at religiøs tilhørighet tydelig markeres (det første man legger merke til er at «Fatima» er muslim). Segregering mellom kjønnene ved at det blir tydeligere skille mellom gutter og jenter. Det hemmer og skader likestillingen og den naturlige omgangen mellom kjønnene.
  6. Ekstreme former for hijab (niqab og burka) er et hinder for integrering av kvinner i samfunnet vårt. Dette er ennå ikke et omfattende fenomen i Norge, men det er ikke utenkelig at hvis utviklingen får fortsette i samme retning, vil det være et uheldig neste skritt i prosessen.
  7. Hijab signaliserer også noe nedlatende og krenkende om menn; at de er styrt av drifter og på forhånd har et seksualisert syn på kvinner/barn som et fristende objekt. Den signaliserer at menn ikke er i stand til å tåle synet av kvinnens/barnets hår og kropp og ikke er i stand til å forholde seg til en kvinne/et barn uten å seksualisere henne.

De som bruker eller støtter hijabbruken burde tenke seg godt om når de benytter sin rett til å ytre seg fritt. Bruk av hijab har konsekvenser for livet og utviklingen til mange kvinner, menn og barn i samfunnet.

Senter for Sekulær Integrering (SSI)

Shahram Shaygani
Leder SSI

Shakeel Rehman
Statsautorisert Tolk OUS og menneskerettsaktivist
Talsperson SSI

Shahram Shaygani og Shakeel Rehman

Eystein Emberland
Statsviter og humanist
Styremedlem SSI

Tone Grebstad
Cand.mag.(sos.ant.)
Sekretær, styremedlem SSI

Eystein Emberland og Tone Grebstad


 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar