hits

Russen blir sviktet av foreldrene

kommentarer

Av tidligere russepresident i Bergen Betaler ungene dine for en sang om å voldta bevisstløse jomfruer,
har du feilet som forelder, mener Thorstein Skårnes.

Russefeiringen har eskalert ut av proporsjoner fra tiden da jeg var hovedrussepresident i Bergen. Nå er det 15 år siden, men allerede den gang kunne man se tendenser til en negativ utvikling som ikke er ønskelig.

Selv med samarbeidsprosjekter som Hordaland fylkeskommune iverksatte i 2001 mellom forskjellige etater i kommunen, skolene og hovedrussestyret, i et forsøk på å få bedre kontroll med feiringen. Er det i stor grad russen selv, ved hjelp av dem som profitterer på russetiden, som har hendene på rattet for hvilken retning feiringen skal ta.

De som velger å være russ er stort sett over 18 år når de starter feiringen, men det er viktig å huske på at det ikke er noe magisk som skjer i løpet av natten fra vi er 17 (barn) til vi er 18 (voksen). Det er fremdeles behov for veiledning, forventninger og direkte krav. Her sviktes avgangselevene hvert eneste år i det som er blitt et maraton i ansvarsfraskrivelse.

Utdanningsinstitusjonene legger ansvaret over på foreldrene, ettersom feiringen ikke er en del av skolehverdagen. Det er i hvert fall det som påstås. Selv om konsekvensene av russefeiringen fører til tomme klasserom dagen etter russearrangementer, dårligere prestasjoner av enkelte, og til og med direkte frafall fra utdanningsløpet ? som i utgangspunktet skal være grunnlaget for feiringen.

Skoler må bli enda tydeligere på hvilke regler som skal følges også under russefeiringen. Både i form av klesdrakter, biler på skoleområdet og annet som kan være med på å redusere aktivitetsnivået lenge før utdanningsløpet i det hele tatt er avsluttet.

Foreldre unnskylder det hele med at det er harmløs moro, eller mener tydeligvis at ansvaret skal legges på politiet eller andre offentlige instanser. Dette selvfølgelig helt til det er deres datter som blir voldtatt, eller deres sønn som havner på legevakten med for stort alkoholinntak. Da er det noen av dem som tør å heve stemmen imot det som har utviklet seg til en kjøpefest basert på sex og rusmisbruk, og holdninger som de fleste av oss ikke ønsker å assosiere oss selv med.

Spesielt et kvinnesyn som raserer årelang kvinnekamp i det fremstår som en kamp om å være om å være mest mulig vulgær og dermed tiltrekke seg oppmerksomhet. For å si det litt mer direkte: Betaler ungene dine for en sang om å voldta bevisstløse jomfruer, har du feilet som forelder.

Dette negative kvinnesynet, som også debatteres og blir verre for hvert år, gjenspeiler seg også i direkte handlinger. Hvert eneste år opplever russ voldtekt. I år var det en spesiell hendelse, som i mine øyne, er ekstra grotesk. En 18-åring blir dopet ned, og dumpet i en container. Allerede er det meldt om voldtekt, flere tilfeller av neddoping og åpenlyst narkotikasalg. Slike hendelser må få skoleledelse, foreldre, politi og politikere til å samarbeide for endring.

Politiet har frem til nå vært «runde» i hvordan de behandler russen. Dette ser heldigvis ut til å snu. Nå må skole og foreldre være like tøffe. Her er tiltak som fraværsregler og konsekvenser for karaktergiving mulige tiltak. Det bør vurderes om det ikke skal gis karakter på grunn av fravær eller dårlig muntlig deltakelse i timene.

Hovedansvaret ligger likevel hos flere foreldre rundt omkring som lukker både øyne og ører. Om barnet ditt bor hjemme bør du være såpass «tøff» forelder at du tør blande deg inn uansett om barnet er over eller under 18 år. Tiltak er rett og slett nødvendig for å hindre en videre eskalering.

For «alt var ikke bedre før», men om det var vel så gale den gangen jeg var russ er det ingen unnskyldning for å fortsette i samme retning. For uavhengig om russefeiringen er en tradisjon, er det på ingen måte alle tradisjoner det er ønskelig å beholde.

Dette ble først publisert hos ba.no.