hits

Feil om norsk milliardstøtte til Brasil

kommentarer


Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) Foto: Scanpix

Gunnar Stavrum virker opprørt over norsk regnskogsstøtte til Brasil. Hadde situasjonen vært slik han beskriver den, ville det vært forståelig. Heldigvis er virkeligheten langt lysere.

Av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

LES: Gunnar Stavrum: Jungel av korrupsjon

I "Nett på sak" 6. mai synes Stavrum å ha to ankepunkter mot Norges skogsamarbeid med Brasil:

At avskogingen går opp, og at pengene går til et korrupt regime.

Det første er en fordreining av virkeligheten. Det andre er feil.

Avskogingen i Brasil har det siste tiåret falt med 70-80 prosent relativt til gjennomsnittet i perioden 1996-2005. Det er et ekstraordinært resultat, og et av de alle største klimatiltakene verden har sett. Stavrum hevder at 'avskogingen er på vei opp igjen' fordi avskogingen økte med 16 prosent i 2015.

Prosentregning er nå en gang slik at når man har redusert problemet med tre fjerdedeler, vil enhver oppadgående økning se større ut. De 16 prosentene ville vært 4 prosent av gjennomsnittet 1996-2005. Og i 2014 falt nivået med 15 prosent i forhold til 2013.

De siste fire årene er årene med desidert lavest nivå på avskogingen siden målingene startet. Gjennomsnittet for disse årene ligger 73 prosent under referansenivået. Å fremstille dette som at avskogingen er på vei opp grenser til det absurde.

Hva skjer så med pengene? De utbetales - hver eneste krone (ikke halvparten, som Stavrum sier) basert på at Brasil i forkant har levert resultater i form av redusert avskoging - til Amazonasfondet, i Den brasilianske utviklingsbanken BNDES.

BNDES er en institusjon med solid rykte når det gjelder finansforvaltning, og det ligger ytterligere sikringsmekanismer inne i måten som Amazonasfondet forvaltes på.

En komité sammensatt av føderalregjeringen, delstatene, sivilt samfunn og akademi setter kriteriene for pengebruken.

Pengene utdeles på basis av prosjektsøknader som har blitt grundig kvalitetssikret og som er fulgt opp tett i gjennomføringsfasen.Brasils miljøvernminister Carlos Minch (t.v) ledet daværende statsmininster Jens Stoltenberg og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim inn i jungelen i Amazonas. (Foto: Scanpix/regjeringen).

Stavrums påstand om at norske skogpenger går til et gjennomkorrupt regime er uten rot i virkeligheten, og han fremmer da heller ikke et eneste eksempel på korrupsjon knyttet til bruken av norske penger.

Stavrums indignasjon synes primært å være rettet mot den generelle situasjonen i Brasil.

Det må da være lov å minne ham om at all bistand går til land som i utgangspunktet har betydelige styresettutfordringer.

Det finnes neppe grunnlag for å hevde at Brasil skiller seg spesielt ut i negativ forstand.

Spørsmålet er hvordan man organiserer støtten.

Vår støtte til Amazonasfondet er resultatbasert bistand som virker.

Vi får resultatene vi ønsker oss - redusert avskoging i Amazonas - og pengene brukes på gode prosjekter som bidrar til bærekraftig utvikling og fortsatt lav avskoging.

LES: Gunnar Stavrum: Jungel av korrupsjon