hits

Skal Skatteetaten sjekke egne feil?

kommentarer

 

Av Stig Flesland, redaktør Skattebetalerforeningen

Skatteetaten mener jeg skal ha et skattefradrag på 10.000 kroner for å ha solgt boligen min med tap. Jeg kommer til å takke nei. 

Ifølge Skatteetaten skal etaten i år være ekstra grundig med å sjekke boliginntekter.

- Gevinst på salg og utleie av bolig er dessverre et tilbakevendende område der vi ser det gjøres en del feil. Bare i fjor ble det forsøkt unndratt 600 millioner kroner ved salg og utleie av bolig. Derfor har vi en høy kontrollinnsats på området i år, sier Øivind Strømme, direktør i regionavdelingen i Skatteetaten, til Nettavisen.

Spør du meg burde Skatteetaten kanskje begynt med å kontrollere egne feil.

I de siste to årene har omtrent 35.000 skattebetalere som har solgt bolig i 2014 og 2015 fått et brev fra Skatteetaten. Her har vi fått vite at Skatteetaten vet at vi har solgt en bolig, og at dette er et skattepliktig salg. Men det stemmer slettes ikke alltid.

Jeg selv fikk for eksempel et lignende brev i fjor høst, og opplysningene herfra er lagt til grunn i min selvangivelse. Skatteetaten har registrert at jeg har solgt en helårsbolig, og ettersom kravet til botid ikke er oppfylt mener de at salget er skattepliktig. I vårt tilfelle vil det si at jeg angivelig har krav på fradrag for et tap, da jeg solgte for mindre enn vi kjøpte for.

Imidlertid har jeg brukt boligen som en hytte, og da gjelder ikke de reglene Skatteetaten legger til grunn - og derfor må jeg stryke fradraget i vår selvangivelse.

Og jeg er langt fra den eneste som får feil tall ført i selvangivelsen.

Vi har for eksempel sett flere eksempler på at det Skatteetaten tror er en skattepliktig gevinst viser seg å ikke være skattepliktig. Årsakene kan være flere, for eksempel feilrapportering eller at du som eier har en brukshindring som gjør at du ikke skal skattlegges.

Og selv om salget faktisk er skattepliktig (eller tapet fradragsberettiget), er det relativt høy sannsynlighet for at tallet i selvangivelsen fortsatt er feil. Skatteetaten har ikke tatt hensyn til omkostninger i forbindelse med kjøpet og salget, de har kun lent seg på det som er tinglyst. Ikke minst kan påkostninger på boligen, som for eksempel ulike oppgraderinger, øke kostprisen (og dermed redusere gevinsten/øke tapet) din betraktelig.

Men akkurat det sier ikke Skatteetaten så mye om når de varsler om ekstra kontroller av boligeiere og boligutleiere.