hits

NRK på ville veier

kommentarer

Av Kjetil Manheim, leder blogg.no

Norsk rikskringkasting slår til i dagens nyhetsmorgen og nrk.no med en frisk undersøkelse av TNS Gallup. Blogging har dødd ut, står det å lese i overskriften fremført av sannhetsvitnet og redaktøren Elise By Olsen og TNS sine data. Jeg skal være forsiktig med å mene noe om hva Olsen leser eller ikke leser. At hun ikke skriver på en blogg kan godt være, og hun er utvilsomt ung med sine seksten år. Men hennes påstand kunne ikke vært lenger fra sannheten. Blogg som kommunikasjonsform har nemlig aldri vært sterkere enn i dag. I følge NRKs artikkel hadde atten prosent av unge i 2007 en egen blogg, mens det samme antallet i 2016 er syv. Akkurat det tror jeg så gjerne på selv om jeg tror atten prosent i 2007 er for høyt.

Men la oss se nærmere på hva dette tallet representerer. I 2007 hadde vi ikke sosiale medier for deling av eget innhold i det omfanget vi ser i dag. Dette er i en tid før de store internasjonale gigantene Snapchat, Instagram, Twitter, ja til og med YouTube og Facebook var mainstream i Norge. I 2007 var det Nettby som var den store trenden innen sosiale medier hos oss, en så sterk trend at den skulle skyve alle andre sosiale ungdomsnettsteder i Norge til skyggenes dal i lang tid.

Blogg.no som ble lansert året før Nettby hadde ennå ikke tatt helt av i 2007, det skjedde først i årene 2008/2009 i en eksplosiv vekst som fanget opp de unges behov for å uttrykke seg med mer enn en vegg av oppdaterte øyeblikkskommentarer. Blogg.no og andre bloggplattformer ble et av de få alternativene ungdom hadde til å uttrykke seg og dele opplevelser i. Bloggene den gang bar preg av mange innlegg om dagen, korte innlegg. Kommentarfeltene flommet over av diskusjon og regelrette samtaler og vi var kun i starten av en sosial bølge av selvpublisering i Norge. 

Mye av denne «chatringen» som bloggene ble fylt med den gang er fordelt på langt flere medier i dag. Hvor mye som publiseres av innhold hver time av unge og gamle i Norge nå skal jeg ikke forsøke å tallfeste utover å si at det må være et vanvittig høyt tall fordelt på et uttall plattformer og tjenester. Og de unge er nok de mest aktive. Hvor mye som er å regne som blogger kan selvsagt diskuteres, men begrepet mikroblogg ble etablert for en tid tilbake for å definere Twitter-fenomenet og jeg vil påstå at det er mange ulike plattformer unge blogger på i dag, eksempelvis Instagram, blogg.no og tumblr.

Sekstifire prosent av bloggene på blogg.no er skrevet av unge i alderen tjuefem og yngre. Og de unge leser hverandres blogginnhold. På bloggene på blogg.no var det i forrige uke 2,1 millioner unike brukere innom (Google Analytics tall). Demografien vi får målt gjennom TNS sitt eget Internettpanel (NIP) viser at tjuetre prosent av de som leser bloggene er under tyve år, og tretten prosent er mellom tyve og tredve år. Den største lesergruppen finner vi riktignok blant de som er i trettiårene (tjueåtte prosent) men likevel vil jeg si at den yngste gruppen er såpass representert at man ikke kan si at de ikke leser eller bruker blogger. Og dette er kun våre tall. Legger vi til andre delingsmedier som havner innunder bloggbegrepet, og legger til andre bloggplattformer enn blogg.no så er vi nok nærmere sannheten enn det NRK er i sin artikkel.

Det nye siden 2007 er kanskje heller at det er blitt flere i de høyere aldersklassene som leser blogger og som blogger selv. Det er nok verdt en overskrift eller to, men blogg som ytringsform sin død er betydelig overdrevet.

(Innlegget er tilbudt NRK Ytring som ikke ønsket å publisere det)