hits

Åtte dager samvær er ikke nok

kommentarer

Av Rune Harald Rækken, leder i Foreninger 2 Foreldre

Barneloven gir ikke den forelder som ikke har barnets faste bosted rett til å være sammen med barna sine mer enn åtte dager per måned etter et samlivsbrudd. Dette skaper ofte voldsomme konflikter mellom mor og far, som igjen går ut over barna.

Det er noe grunnleggende galt med barneloven Stortinget har vedtatt, hvis vi legger Norge 2016 til grunn. Tiden er overmoden for å få den endret et av de mest vesentlige punkter, nemlig hvordan utgangspunktet skal være for samværsdelingen ved skilsmisse. I dag hjemler loven en grov skjevdeling mellom foreldrene når det gjelder juridiske rettigheter og samvær med egne barn. For å være kjønnsnøytral så kan dette gjelde både mor og far.

Tingretten

For en mor eller far, som altså ikke har rett til å se sine barn mer enn åtte dager i måneden, innebærer det enten «en snill eks-mor eller eks-far» eller en lang kamp gjerne gjennom tingrett og lagrett for å få mer samvær. I slike prosesser har det lett for å oppstå «svertekampanjer» fra begge parter og uhelbredelige sår mellom mor og far kan bli enden på kampen om barna.

Les også: Slik sikrer du deg økonomisk ved samlivsbrudd

Urettferdig

En mor eller far som ønsker å aktivt delta i barnas liv, opplever barnelovens skjevdeling naturlig nok som svært urimelig. Undersøkelser viser at fedre og mødre lenge har ment at både omsorg og samvær skal deles likt, derfor er barneloven i utakt med det som rører seg ute blant folk. Og når et slikt misforhold oppstår er det opp til Stortinget å finne de rette løsningene.

Angst og depresjon

Ved å endre loven slik at mor og far i utgangspunktet stiller likt, vil politikerne gjøre barna en stor tjeneste. For det første vil antall opprivende krangler og rettsprosesser om barnefordeling bli sterkt redusert. Videre viser all forskning at barn står langt sterke rustet hvis loven gir dem rett til å etablere en like sterk tilknytning til begge foreldrene.

Uten en delaktig far og mor er risikoen for at ting går galt mye større. En studie gjort ved Universitetet i Bergen viser at barn har mye større sjanse for å utvikle angst og depresjoner, hvis ikke far og mor er med.  Så en lovendring er det ingen grunn til å vente med.

Les også: 5 regler for hvordan du dater etter et samlivsbrudd

Hederspris

I dag deler Foreningen 2 Foreldre ut sin hederspris til Aftenpostens samliveksepert professor Frode Thuen. Hans innsats for barnas stilling i familiene er imponerende. Hans mot når det gjelder å reise debatter innenfor familiefeltet har vært og vil være viktig for vårt samfunn. Tidligere prisvinnere er Karita Bekkemellem og Tore Strømøy. Alle tre har vist at barna er en viktig ressurs som det er verdt å forsvare overfor alle voksne i det kjønnsnøytrale Norge. Selv om det ofte er et følsomt tema er barna alltid det viktigste vi har uansett om vi er mor eller far.