hits

Aabø flåser om flybruk

kommentarer

De Grønne jobber for miljøvennlige reisealternativer, ikke for å nekte folk å fly.


Foto: Scanpix

Av: Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant og nasjonal talsperson for De Grønne

I et blogginnlegg har Jarle Aabø lagt ut statistikken over fly- og taxibruken jeg som stortingsrepresentant har hatt de siste to årene. Han fikk den av oss, og vi er glade for at  Aabø vil dele den. Den viser blant annet at flybruken til De Grønne på stortinget er godt under gjennomsnittet. Som alle stortingspolitikere, og mange andre yrkesgrupper, må jeg fly en del for å utføre oppgaver i hele landet i en travel hverdag. Jeg velger ellers tog og buss fremfor fly når det er praktisk mulig.  

LES OGSÅ: Rasmus Hansson elsker fly og taxi.

Aabø skriver at vi vil fjerne bilen fra byene og gjøre tog til vårt eneste reisealternativ. Det er ikke sant. Vi vil jobbe for å gi reisende flere miljøvennlige alternativer, inkludert bedre togforbindelser. Det er fullt mulig å jobbe politisk for å kutte klimagassutslipp, samtidig som man benytter seg av de reisemulighetene som finnes i dag.

Aabø burde vært mer opptatt av en helt annen statistikk. Ekstremt lave priser, flere direkteruter og for dårlige alternativer gjør at nordmenn flyr mest av alle i Europa. Den totale utslippsveksten fra flytrafikken har vært kolossal, og flyreiser er feilpriset i Norge. Av den grunn ønsker vi  oss en noe høyere flyavgift enn regjeringa. Men til forskjell fra regjeringa, ønsker vi avgiftsunntak for strekninger hvor gode, mer miljøvennelige alternativer ikke finnes.

Så lenge vi ikke har lagt bedre til rette for mer miljøvennlige alternativer skal ikke folk trenge å unnskylde flyreisene sine. Dette er først og fremst politikernes og myndighetens ansvar. De Grønne vil ikke flytrafikken til livs, men den stadig økende antallet flyreiser må dempes.

Norge har forpliktet seg til å kutte 40 prosent i klimagasser på femten år. Da utgjør flytrafikk en viktig del av nødvendige kutt. Derfor jobber De Grønne blant annet for en høyhastighetstrasse mellom Oslo og Trondheim, og at investeringer skal flyttes fra motorvei og over til jernbane og kollektiv. Samtidig er det fullt mulig å gjøre nullutslippskjøretøyer som elbil til et reelt alternativ i hele landet i løpet av noen få år, om det satses skikkelig på utbygging av ladestasjoner i nasjonal transportplan og fremtidige budsjetter.

De grønne er heller ikke motstandere av taxibruk, som det kan virke som Aabø mener. Taxi er et godt alternativ til privatbilen i mange tilfeller og er en del av løsningen på norske byers trafikkutfordringer. Men taxien kan bli mer miljøvennlig - dette jobber vi også for.

Så lenge de miljøvennlige valgene er upraktiske eller dyre kan vi ikke forvente at folk flest vil ta miljøvennlige valg. Det er min jobb som grønn politiker å kjempe for at miljøvennlige valg også blir mest praktiske, slik at hverdagen går opp for folk flest på en måte som også er bra for kloden.