hits

Vi må være prinsipielle

kommentarer


 

Av Hanne Alver Krum, Salgs- og markedssjef i Skyss

Din sønn fikk gebyr fordi han har kjøpt billett med rabatter han ikke har krav på.

Kjære Oddbjørn Lange, som skrev innlegget «Skyss må være fleksible». Vi forstår at det virker firkantet at vi gir gebyr til sønnen din fordi han har kjøpt en ungdomsbillett i stedet for en barnebillett. Sønnen din skulle kjøpt en periodebillett for barn med gyldighet 30 dager til 360 kroner, og i stedet har han kjøpt en ungdomsbillett med gyldighet 30 dager til 360 kroner. Etter klagebehandling har vi likevel avslått klagen på gebyret. Hvorfor?

Din sønn har ikke fått gebyr fordi det tilfeldigvis sto feil billettkategori på billetten hans, men fordi han har kjøpt en billett med svært store rabatter som han ikke har krav på. Ungdomsbilletten er en universalbillett som gir fri reise i hele Hordaland med buss, ferge, snøggbåt, lokaltog og ekspressbusser. Fylkespolitikerne har vedtatt at ungdom på denne måten skal ha en rimelig måte å reise på, i en periode de ofte får store reisebehov. Fordi billetten er sterkt subsidiert, er det vedtatt en nedre aldersgrense på 16 år og en øvre aldersgrense på til og med 19 år. Den eneste betingelsen for å bruke denne svært rimelige billetten, er å oppfylle alderskravet og ha med gyldig legitimasjon. Ungdomsbilletten er godt kjent og mye brukt, særlig av ungdom på videregående skole. I 2015 solgte vi 150 000 slike billetter.

Bloggen fortsetter under bildet.


 

Billettkontrolløren har fulgt instruksen, som er å sjekke at brukere av ungdomsbillett har gyldig legitimasjon som viser at de er innenfor aldersgrensene. Din sønn kunne ikke dokumentere dette og fikk derfor gebyr. Verken kontrolløren eller Skyss kan vite hvor langt en person med ungdomsbillett har reist eller hvor langt han skal, uansett hvor i fylket billettkontrollen skjer. Alderskravet til billetten blir derfor håndhevet konsekvent.

Barnebilletten som din sønn skulle ha kjøpt, ville til samme pris kun gjelde reiser 1-2 soner. Fravikelse av alderskravet vil i prinsippet bety at mange brukere av barnebillett i Hordaland kan spare store summer på å kjøpe ungdomsbillett i stedet. Til sammenligning koster en 30 dagers barnebillett for eksempelvis åtte soner 650 kroner.

Vi har ikke noe ønske om å mistro kundene våre, og vi ettergir mange gebyrer etter klager. Dessverre er det mange tilfeller av misbruk og snik. Verken Skyss eller billettkontrollørene kan vurdere de reisendes intensjoner og se forskjell på hvem som er i god tro og hvem som har planlagt å snike. Dette er grunnen til at vi trenger et regelverk. Selvbetjente løsninger krever mer av kundene våre når det gjelder å sette seg inn i dette regelverket. Idet du stiger på ett av våre transportmidler aksepterer du som reisende dine forpliktelser i denne «kontrakten». Alderskravet til ungdomsbillett er en av disse reglene. I mobilbilletten står aldersgrensen for ungdomsbillett synlig både i kjøpsbildet og i vilkårene.

Det er leit hvis sønnen din ikke har fått med seg aldersgrensen. Vi ber likevel om forståelse for at vi må være prinsipielle i denne saken.

Innlegget ble først publisert i Bergens Tidende.