hits

Til dere menn som våkner opp en helgemorgen i en ukjent seng med en fremmed


Foto: Colourbox
 

Av Unni Fries og Elisabeth Myhre, Advokatfirmaet Staff

Innledningsvis vil vi presisere at i det følgende snakker vi ikke om voldtekter ved bruk av makt eller vold. Vi snakker heller ikke om voldtekter hvor offeret rent faktisk er ute av stand til å motsette seg seksuell omgang. Dette er alvorlige overgrep og bør straffeforfølges.

Vi snakker kun om de tilfeller hvor to voksne personer har seksuell omgang mens de begge er veldig beruset ? og begge fremstår som våkne, aktive og deltagende.

Våkner med en fremmes ved din side

Se for deg følgende scenario: Du våkner opp med en fremmed ved din side. En fremmed du har hatt sex med. Du ser bort på den fremmede og innser raskt at dette ville ikke skjedd hvis vurderingsevnen hadde vært i behold denne natten. I tillegg var du så full at du egentlig ikke klarte å få satt stopp for begivenhetene.

For nyktert vurdert ønsket du jo egentlig ikke sex med denne personen. Selve aktiviteten kan du fortelle lite om fordi du ikke husker så mye av det. Noen glimt har du. De etterlater ingen tvil, alkoholen har denne natten hatt sin effekt og sin pris.

Kjenn etter om du føler deg krenket

Til deg som våkner opp denne morgenen vil vi gi følgende råd: Kjenn etter om du føler deg krenket.

Hvorfor sier vi dette? Ved flere anledninger de siste årene har det nettopp skisserte scenarioet vært utgangspunktet for siktedes forklaring i voldtektssak. Du er ikke siktet fordi du har benyttet tvang eller trusler. Heller ikke fordi den fremmede sov eller var bevisstløs e.l.

Du er siktet, og blir kanskje senere tiltalt, fordi den fremmede sier at hun var så beruset at hun ikke klarte å gi uttrykk for at hun egentlig ikke ønsket den seksuelle omgangen dere hadde.

For deg er dette helt urimelig. Den fremmede hadde jo øynene åpne, beveget seg, var aktivt deltagende og lydbildet tilsa en positiv holdning til de pågående aktivitetene.

En blodprøve viser raskt at promillen var usjarmerende høy hos dere begge. Denne promillen, som hver av dere selv bærer ansvar for, får to vidt ulike konsekvenser for dere.

Bloggen fortsetter under bildet.


Unni Fries og Elisabeth Myhre. Foto: Advokatfirmaet Staff
 

Promillen er «beviset»

For den fremmede er promillen «beviset» for at hun var i en hjelpeløs tilstand denne natten.

For deg som er siktet betyr det at din faktiske oppfatning av begivenhetene ikke er avgjørende. Din høye promille vil dessverre utstyre deg med lav troverdighet under den kommende etterforskningen og eventuelle rettssaken. I tillegg skal du etter loven i ditt møte med politi og domstol behandles som om du var edru:

Hva ville du i edru tilstand ha forstått om forfatningen til den fremmede denne natten?

Konsekvensene er katastrofale

Dessverre ser vi eksempler på at etterforskeren, påtalejuristen og også dommeren mener at du, bedømt som «edru», faktisk forsto at den fremmede var ute av stand til å motsette seg den seksuelle handlingen. Dette skal du ha forstått på tross av den fremmedes aktive deltagelse, åpne øyne og positive ytringer. Enda oftere ser vi eksempler på at disse mener at du, bedømt som «edru,» i alle fall kan klandres for ikke å ha forstått at kvinnen var hjelpeløs. Konsekvensen for deg er katastrofal. Du kan dømmes for voldtekt og vil normalt bli dømt til å sone en lengre fengselsstraff.

Det paradoksale i disse tilfellene er at den fremmede egentlig har gjort det samme mot deg som du har gjort mot denne.

Hvorfor er det da slik at samfunnet ved påtalemyndigheten og domstolen kan anklage og dømme deg som gjerningsperson?

Hvem er det som i disse tilfellene bestemmer og definerer hvem som er offer og hvem som er gjerningsmann?

Hvorfor blir mannen automatisk tildelt rollen som den aktive og utøvende part, mens kvinnen tildeles rollen som den hjelpeløse?

Vegrer man seg for å tiltro kvinner å kunne ta ansvar for egne valg foretatt med alkoholpåvirket dømmekraft? Menn straffes jo for de samme valgene. Dette reflekterer et syn på både kvinner og menn som vi har liten sans for.

Voldtektsbegrepet tolkes for vidt

Vi tillater oss å mene at voldtektsbegrepet i akkurat disse sakene tolkes for vidt. Det kan ikke være slik at å ha sex i fylla med en like full og aktiv partner kan sette deg i en situasjon hvor du blir anklaget eller domfelt som voldtektsforbryter. Det er dessverre flere eksempler på at dette skjer i dag. Det er uheldig, fordi det er viktig at respekten for voldtektsbestemmelsen ikke uthules.

Det er vår påstand at dagens uheldige praksis først vil bli synlig hvis flere menn påtar seg rollen som offer.

Så derfor oppfordrer vi dere menn til å kjenne etter dagen derpå: Var dette egentlig greit? Er dere blitt krenket? Er dere blitt utnyttet? Ønsket dere egentlig sex? Vår anbefaling er at dere kjenner godt etter. Ifølge norsk straffelov kan dere ha blitt voldtatt.

Er dere offer, vil dere ha krav på bistandsadvokat dekket av det offentlige og kanskje også en oppreisning på opp til 150.000 kroner. Så hvorfor fortsette å godta rollen som gjerningsmann?

Innlegget ble først publisert i Aftenposten og er brukt etter avtale med forfatterne.

8 kommentarer

Enig. Men da jeg snakket med volds- og sedelighetsavsnittet ved Oslo politiet om en sak der jeg etterpå oppdaget at jeg mest trolig var blitt dopet ned av en muslimsk bareier som tidligere var dømt for voldtekt ved å dope ned sine kvinnelige gjester nevnte de ikke dette med ett ord. Han spanderte drikke på meg, jeg så faktisk dobbelt og det lo vi av begge to, han fulgte meg hjem da jeg bodde like ved og..etterpå husker jeg ingenting. Men ølflasken fra hans utested stod igjen. Men politiet nevnte ikke ett ord om at en mann kan bli straffet kun ved at kvinnen var så full at hun ikke kunne gjøre motstand, mens mannen kan bli straffet for å være full. Men anmelder noen meg så er det ingen nåde. Fy fader for et politi. Jeg mener for så vidt at reglene bør være like for alle.

Bare ett av mange privilegier kvinner får i vårt samfunn.

synes dette nesten problematiseres for mye.

Jeg tror det er svært sjelden menn har hatt sex mot sin vilje. kanksje uten særlig høy motivasjon av og til, men definitivt ikke uten egen vilje.

Etter noe som begynner bli et anselig antall sex-partnere gjennom et langt liv, kan jeg vel med hånden på hjertet si at noen ganger skulle man i ettertid sett at det ikke skjedde, at det var "unødvendig", fordi det ikke gav noe, og definitivt ikke noe ønske om forlengelse. Men det var definitivt villig og at jeg i ettertid like gjerne skulle sett at det ikke hadde skjedd er ikke den andre parten sitt ansvar eller skyld.

og det er her jeg føler man har et problem, som mann. En kvinne kan angre i ettertid og "kjøpe seg fri" fra samvittighetskvaler og kanskje også utroskapsbeskyldninger, ved å kaste ut en voldtektspåstand. En mann har ikke det samme privilegium. Heldigvis. Ingen burde hatt det.

Begge var der. Begge var bevisste. Begge ville. Ja kanskje fulle, men likefullt. Begge har like mye selvstendig ansvar, begge fikk like mye eller like lite utav handlingen. Men man var to om det. Men en av partene kan altså kjøpe seg syndsforlatelse gjennom å rope voldtekt.

Idar S Opseth

Idar S Opseth

Det aller aller viktigste som artikkelen tar opp er det faktum at en mann ikke kan framstille seg selv som offer - heller ikke ved uønsket sex. Dette er så inngrodd at det til og med i lovvverket er hensyntatt slik forfatterne viser. Det er så inngrodd at vi til og med har et begrep for det: "Ta det som en mann" Dvs du skal ikke plage andre, men ordne opp selv. Dermed kan du ikke som mann hevde at det er strukturelle forhold i samfunnet som hindrer deg i det ene eller andre. Kvinner derimot .... ikler seg offerrollen titt og ofte og får jo tildels sympati av samfunn og medier.

Ut fra denne tankegangen kan jo to personer voldta hverandre, anmelde hverandre for voldtekt og kreve oppreisning av hverandre selv om det de begge gjorde var frivillig kvelden før.

Hadde vært spennende å kjøre en slik sak i rettsvesenet der begge parter er voldtatt av den andre parten under en og samme akt :)

I forhold til meg selv så har jeg noen ganger følt at jeg burde gjennomføre det, selv om jeg ikke har spesielt lyst. Men har ikke noe problem med det, og føler kanskje at det er min plikt å gjennomføre det selv om jeg er sliten og helst vil sove, eller ikke finner dama noe særlig attraktiv.

Kanskje kvinner oftere har problemer i forhold til slike situasjoner. De har jo blitt definert som offer og den svake part i en fysisk situasjon ovenfor en mann.

Vel, rent objektivt så bryter jo dette prinsippet om at mann og kvinne skal være likestilt i ett og alt. På den andre siden, så er jo ikke samfunnet der enda. Ja samfunnet, den offentlige biten har i stor grad tilrettelagt for et likestilt samfunn. Betyr det at 100 % av de som bor i dette samfunnet har en adferd og viser holdninger som tilsier at vi er likestilt ? Nei, og det kommer til syne når det handler om vold mot kvinner (i ulike former ) Derfor så synes jeg (som mann ) at denne loven, og tolkningen kan godt stå noen år til. Det bør imidlertid opplyses for menn (og da kanskje særlig den yngre garden som vokser opp ) at loven er slik. Ja one night stands i beruset tilstand vil da bli en liten variant av russisk rulett. Kanskje du en dag får 4 år i fengsel, kanskje andre lærer noe ?

Om begge var stup fulle, kan det vel også tenkes at det var hun som lurte ham med seg hjem og fikk ham til noe han ellers ikke vile gjort?

Som Audun skriver: "Bare ett av mange privilegier kvinner får i vårt samfunn."

Jeg forbinder voldtekt med tvang og vold, ikke med manipulering. Har Audun rett, er egentlig bevisbyrden i prinsippet snudd mot menn. I så fall kan enhver mann risikere voldtektsanklage om de har sex. Eneste måte å beskytte seg da, er å holde seg noenlunde edru og aldri ha sex.

Skriv en ny kommentar