hits

Ikke opplagt at popcorn-time.no drev ulovlig 

Av Olav Torvund, professor ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo

kokrim har tatt beslag i domenet popcorn-time.no. Beslutningen om beslag ligger p nettstedet. Men jeg stoler aldri p at slike dokumenter blir liggende der, s jeg har lastet det ned og lagret det selv.

Denne saken dreier seg vel s mye om strafferett og straffeprosess som opphavsrett, og jeg m bare innrmme at strafferett og straffeprosess ikke er rettsomrder jeg arbeider mye med, eller er srlig fortrolig med. S her er jeg p tynn is, og m g forsiktig og ha livline ved ta forbehold om dette.

Innlegget ble frst publisert i Torvunds blogg.

Beslutningen er foretatt i medhold av straffeprosessloven 205 frste ledd, hvor det str: Beslag av ting som besitteren ikke vil utlevere frivillig, besluttes av ptalemyndigheten. Beslutningen skal s vidt mulig vre skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formlet med beslaget og hva det skal omfatte.

Opplysningene om hva saken gjelder og formlet er i beste fall tynn. Det er opplyst at beslaget er tatt hos IMCASREG8. IMASREG8 er registrert som en forening/lag/innregning i Foretaksregisteret, org nr 895 466 492. Om virsomheten str det:

Styreleder er Morten Emil Eriksen og styremedlem er Hilde Camilla Hassel. Forretningsfrer er Hilde Camilla Hassel. Som nettside er oppgitt imcas.no, som tilhrer et selskap som heter IMC AS, og som etter eget utsagn  er en norsk PC / nettverks leverandr som tilbyr PC-er, servere, lagringssystemer og periferiutstyr. Samt hyhastighetslinjer og egen internett tilgang. IMC er en forkortelse for INTERNET MARKETING CONSULT AS, med foretaksnummer 984 835 353. Styrelder, medlem og regnskapsfrer er som for IMCASREG8.

I beslutningen heter det at formlet med beslaget er sikre gjenstander som kan inndras etter straffeloven 69. I medhold av denne kan man blant annet inndra ting som har vrt brukt eller bestemt til bruk ved straffbar handling.  Det fremgr av annet ledd at rettigheter, fordringer og elektronisk lagret informasjon regnes som ting i denne bestemmelsen.

Les ogs: kokrim stanser Popcorn Time

Et problem med dette grunnlaget, er at inndragning er en av de strafferettslige sanksjoner etter straffeloven 30, bostav e. Om jeg har forsttt dette rett, er det en sanksjon man eventuelt kan bli idmt i den straffesak. Det er ikke et etterforskningstiltak. Beslutningen om beslag opplyser ikke noe om noen verserende straffesak, hvilket straffbart forhold man mener foreligger, hvilket straffebud som menes overtrdt, eller hvem som er siktet. Ved beslag fr den mistenkte status som siktet etter straffeprosessloven 82. Men hvem dette er, ut over foreningen, nevnes ikke.

Nr strafferettslige sanksjoner iverksettes p denne mten, m det innebre at kokrim iverksetter en straff fr det foreligger noen dom, og ogs uten at det er opplyst noe i beslaget om hva slags straffbart forhold dette gjelder.

Bloggen fortsetter under bildet.

Etter straffeprosessloven 203 kan politiet ta beslag i Ting som antas ha betydning som bevis, kan beslaglegges inntil rettskraftig dom foreligger i saken.

Nr det ikke er opplyst noe i beslutningen om beslag om hva saken gjelder, er det ikke mulig vurdere om beslagets betydning som bevis. Men hvis det man vil sikre bevis for, er hvordan nettstedet s ut og hva som var gjort tilgjengelig der, burde det vre mer enn tilstrekkelig laste ned en kopi av nettstedet. Selve domenenavnet popcorn-time.no tjener neppe til bevise noe som helst. Ved ta beslag i det, hindrer man tilgang til nettstedet. Men hindre tilgang kan ikke begrunnes med bevissikring.

Det heter videre i samme bestemmelse at beslag kan foretas av: Ting som antas kunne inndras eller kunne kreves utlevert av fornrmede.

Man kan alts ta beslag i noe som antas kunne inndras. Jeg leser dette som et beslag for hindre at det som kan beslaglegges unndras beslag. Men fortsatt er det en strafferettslig sanksjon som forskutteres. En rettighet som administreres gjennom en tredjepart (registrar), kan vanskelig tenkes unndras p denne mten. Det burde i alle fall vre tilstrekkelig sikre at den ikke kan overfres.

Vi kan ogs merke oss at det i straffeloven 69 str:Istedenfor tingen kan hele eller deler av tingens verdi inndras.

Popcorn-time.no er, eller var et nettsted som omtalte og lenket til nettstedet popcorn-time, som indirekte gir tilgang til filmer, TV-serier m.m. som man kan se p (strmme). Om noen vil se hvordan popcorn-time.no s ut pr 18. februar i r, ligger det en arkivert versjon her. De gjr ikke srlig mye mer enn hva mange nettaviser har gjort, nr de har omtalt denne type tjenester.

Som nevnt opplyses det ikke hva de er siktet for og hvilket straffebud dette skulle rammes av. Det eneste jeg kan tenke meg, er ndsverkloven 54, jf 2, ved at de har medvirket til andres ulovlige tilgjengeliggjring av opphavsrettslig vernede verk.

Strafferammen for dette er bter eller fengsel i inntil tre mneder, eventuelt bter eller fengsel i inntil tre r dersom det foreligger srlig skjerpende omstendigheter. Jeg er ikke i stand til se at det kan foreligge noen skjerpende omstendigheter nr man lenker til velkjente, om enn ikke lovlige tjenester.

Det er p ingen mte opplagt at den virksomhet popcorn-time.no drev var ulovlig. Vi har to avgjrelser om slik medvirkning. Den frste er den sklate napster.no-saken. Jeg gjengir beskrivelsen av tjenesten i dommen, i og med at det var denne beskrivelsen Hyesterett la til grunn for sin avgjrelse: Nettstedet var basert p at brukerne skulle opplyse om webadresser til musikkfiler, som s kunne legges inn p napster.no. P forsiden var det en lenke kalt Legg til en mp3, der brukeren kunne skrive inn blant annet artist, tittel og webadressen til den aktuelle musikkfilen. Ved hjelp av et dataprogram - et script - ville det da automatisk bli opprettet en ny side under napster.no med en lenke til musikkfilen. Av og til virket ikke scriptet, og lenkene ble da lagt inn manuelt. Saken gjelder lenker opprettet i tidsrommet august - november 2001, og det er lagt til grunn at nettstedet da p det meste inneholdt lenker til ca. 170 musikkfiler. Alle musikkfilene var lagret p utenlandske servere.

Nr lenkene var lagt inn, kunne nettstedet benyttes til nedlasting av musikk i mp3-format fra Internett. Mp3 er betegnelse p en komprimeringsteknikk som gjr det raskere laste ned en fil enn ved nedlasting i opprinnelig format. Nr brukeren klikket p en av lenkene, fikk han valget mellom la musikken avspille umiddelbart eller lagre den p egen pc for senere bruk, eventuelt kunne prosessen avbrytes.

Det var ikke bestridt at den musikken det ble lastet opp lenker til, var gjort tilgjengelig i strid med ndsverkloven. Han som drev tjenesten ble dmt til betale erstatning for ha medvirket til andres ulovlige tilgjengeliggjring av musikk, men han ble ikke idmt straff.

Den andre saken er den svenske Pirate Bay dommen. Ogs i den dommen ble personene bak tjenesten dmt for medvirkning til andres ulovlige tilgjengeliggjring ved hjelp av tjenesten PirateBay.

Bde napster.no og PirateBay lenket til musikkfiler, eller torrents som gjorde at man fikk tilgang til slike filer. Ingen av tjenestene lagret slike filer selv. Popcorn-time.no lenker ikke til filmer eller TV-serier, ei heller til torrents som gir tilgang til slike. Man kan heller si at Popcorn-time.no lenket til nettsteder som er sammenlignbare med napster.no og PirateBay. Popcorn-time var sledes et trinn lenger unna den ulovlige tilgjengeliggjringen, om vi sammenligner med napster.no og PirateBay.

Napster.no og Pirate Bay tilbd tjenester som gjorde at man kunne finne musikk m.m. som var gjort ulovlig tilgjengelig. Det gjorde ikke popcorn-time.no. De lenket til denne type tjenester, uten tilby dem selv.

Jeg understreker at jeg sier at det ikke er opplagt at virksomheten til popcorn-time.no er ulovlig. Jeg pstr ikke at den er lovlig. Men nr det er hyst diskutabelt om virksomheten er ulovlig eller ikke, da blir det etter min mening helt uakseptabelt at kokrim foretar et beslag som neppe har betydning for bevissikring, og som frst og fremst m ha til hensikt hindre tilgang til tjenesten.

I straffeprosessloven 170a heter det om bruk av tvangsmilder generelt, herunder beslag: Et tvangsmiddel kan brukes bare nr det er tilstrekkelig grunn til det. Tvangsmidlet kan ikke brukes nr det etter sakens art og forholdene ellers ville vre et uforholdsmessig inngrep.

Det er god grunn til sprre om det et tilstrekkelig grunn til anvende tvangsmiddelet beslag nr det er hyst diskutabelt om popcorn-time.no har gjort noe straffbart, og det er vanskelig se at det sikrer bevis av betydning. At det de eventuelt kan straffes for har en lav strafferamme, tilsier ogs varsomhet ved bruk av slike tvangsmidler.

Man kan si at ulovlig tilgjengeliggjring av filmer og TV-serier, og medvirkning til dette, har stor konomisk betydning. Men nr man vurderer dette i strafferettslig sammenheng, vil det bare vre et straffutmlingsmoment innenfor en ganske begrenset strafferamme.

Hvis man vil sikre rettighetshavernes konomiske interesser og hindre fremtidig tap, da hrer ikke saken hjemme hos kokrim eller andre enheter i politiet. Da er det en sivil sak, og br behandles som det. Rettighetshaverne vil da kunne kreve en midlertidig forfyning om stans av tjensten. For dette ville det ikke vre ndvendig beslaglegge noe domenenavn, men kreve at lenker til ulovlige tjenester fjernes.

Det heter i straffeprosessloven 208: Enhver som rammes av beslaget, kan straks eller senere kreve brakt inn for retten sprsmlet om det skal opprettholdes. Ptalemyndigheten srger for at han blir gjort kjent med denne rett.

Jeg hper de som har blitt rammet av dette beslaget gjr bruk av denne retten.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar