hits

Caroline Berg Eriksen vrøvler om forskning

kommentarer


Caroline Berg Eriksen. Foto: NTB Scanpix
 

Av Magni Olaug Fuglerud, Master i språk, kultur og digital kommunikasjon (Høgskolen i Hedmark)

Caroline Berg Eriksen påstår i en kronikk 8. mars at forskerne Leah D. Sheppard og Karl Aquino har vist at «kvinner er kvinner verst». Påstandene Berg Eriksen kommer med om forskning er såpass oppsiktsvekkende at det var flere som stusset på om dette virkelig kunne være sant.

Så er «kvinner kvinner verst»?

Etter å ha lest hva Sheppard og Aquino skriver, så kan jeg bare konkludere med at Berg Eriksen tar feil. Det Sheppard og Aquinos forskning viser er det stikk motsatte av hva Berg Eriksen påstår. Faktisk så advarte forskerduoen så sent som i 2014 (Sheppard & Aquino, 2014) mot nettopp de stereotypiene og fordommene som Berg Eriksen gjør seg til talsperson for.

Sheppard og Aquinos forskning

Sheppard og Aquino (2013) tar egentlig et oppgjør med fordommer og stereotypier rettet mot kvinner i forskningen sin. I gjennomgangen sin av litteratur om kvinner og arbeidskonflikter, tar de for seg bl.a. «queen bee syndrome» (som Berg Eriksen omtaler). Her trekker Sheppard og Aquin fram at det er for lite forskning på området til å kunne konkludere, og legger vekt på (s. 53) at «[t]his term is troubling because it dehumanizes women and suggests that competition and conflict between women is akin to a disease».

Sheppard og Aquino (s. 53) holder muligheten oppe for at det kan finnes konflikter som er unike for kvinner, og framhever at da er det viktig å forske mer på dem for å finne løsninger som kan hjelpe. Men de trekker også fram at det kanskje er slik at forskere sjøl har fordommer. Kanskje har forskerne sjøl en tendens til å «unfairly scrutinize women's conflict at work relative to men's». Et annet viktig poeng de understreker er at «[t]he perception that women have difficulties working with one another, regardless of whether it is based mainly on fact or fiction, could have negative work-related consequences for women».

Les også: Hatet mot rosabloggerne

I gjennomgangen av forskning som har avdekket fiendtlighet mellom kvinner på arbeidsplassen, finner Sheppard og Aquino at disse arbeidsplassene hadde dårlig likestilling. Dårlig likestilling er en faktor som på sin side fører til flere arbeidskonflikter mellom kvinner. Det er altså lite som tyder på at det er noe ved kvinner som gjør at de oftere enn menn kommer i konflikt med hverandre eller at disse konfliktene er ekstra ille. I forskningsartikkelen sin forutsetter derfor Sheppard og Aquino (s. 53) at «inequality is a causal agent producing tensions among women at work, rather than an outcome produced by tensions among women at work». Så hva betyr dette? I mer folkelige ord kan vi oversette det til at «når krybben er tom bites hestene», og at likestilling forebygger arbeidskonflikter mellom kvinner.

De 152 deltakerne

Så hva med de 152 som Berg Eriksen hevder beviser at «kvinne er kvinne verst»? I en studie utført av Sheppard og Aquino ble 152 deltakere (47 % kvinner) forelagt den samme oppdiktede fortellinga om en arbeidskonflikt, men med ulike kjønnssammensetninger. Det Sheppard og Aquino fant (s. 59) var at den fortellinga som handlet om en kvinne-kvinne-konflikt ble vurdert til å ha «more negative implications for the individuals involved (i.e., less relationship repair, lower job satisfaction, lower affective commitment, and higher turnover intentions) than male-male or male-female conflict». Et viktig funn var i så måte er at både kvinner og menn vurderte kvinne-kvinne-konflikten som mest problematisk.

Berg Eriksen sier følgende om resultatet av denne studien:

Om resultatene fra denne studien er korrekt, hva forteller det oss? Det forteller oss at omverdenen vurderer kvinner annerledes enn menn, og at årsaken til dette ofte ligger hos oss kvinner, og ikke hos menn. Med andre ord forteller det meg at vi kvinner ofte er våre verste fiender i kampen for likestilling.

Dette er en feiltolkning av studien. Ja, det er riktig at «omverdenen vurderer kvinner annerledes enn menn», men det er ikke riktig at «årsaken til dette ofte ligger hos oss kvinner, og ikke hos menn». Studien viste at menn like ofte som kvinner vurderte kvinne-kvinne-konflikten som mest problematisk. Ingenting i studien kan utledes til at «kvinne er kvinne verst». Det funnet sier noe om er hvordan kvinner og arbeidskonflikter mellom kvinner blir sett på, og at det eksisterer et kjønnsbias.

Kvinner er som folk flest

Det som er mest nærliggende å utlede fra Sheppard og Aquinos gjennomgang av litteratur på området og deltakerstudien deres, er at om du er kvinne og det oppstår en konflikt mellom deg og en annen kvinne, så er det stor sjanse for at omverdenen tenker «kvinne er kvinne verst». Derfor blir kronikken til Berg Eriksen å legge sten til byrden når hun velger å gjenta at «kvinne er kvinne verst».

Litteratur:

Sheppard, L. D. & Aquino, K. (2013). Much ado about nothing? Observers' problematization of women's same-sex conflict at work. The Academy of Management Perspectives, 27(1), 52-62. doi: 10.5465/amp.2012.0005

Sheppard, L. D. & Aquino, K. (2014). Sisters at Arms: A Theory of Female Same-Sex Conflict and Its Problematization in Organizations. Journal of Management, 1-25. doi: 10.1177/0149206314539348