hits

Kampen mot kjønns-lemlestelse krever handling

kommentarer


Denne kvinnen bedrev omskjæring av jenter i 15 år. Antallet jenter som blir kjønnslemlestet i Somalia er på vei ned, men landet har fortsatt en av de høyeste forekomstene i verden.  AFP PHOTO/ Nichole Sobecki

Av Bjørn-Kristian Svendsrud, 1.nestformann Fremskrittspartiets Ungdom

I en tid hvor krigen i Syria og flyktningestrømmen gjennom Europa gjør det helt nødvendig å stramme inn adgangen for utlendinger til å få opphold i Norge, er det viktig at norske myndigheter i denne prosessen samtidig ikke glemmer hvilken situasjon enkelte utsatte grupper befinner seg i.

Nye tall fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress viser at opp mot 8000 unge norske jenter med utenlandske foreldre står i fare for å bli kjønnslemlestet. Disse tallene viser at Norges innsats mot kjønnslemlestelse ikke har vært god nok. I 2016 står altså 8000 uskyldige små jentebarn i fare for å få kjønnslepper og klitoris skåret vekk for så å bli gjensydd, fordi enkelte religiøse og kulturelle miljøer krever det. 17000 kvinner og barn er allerede kjønnslemlestet i Norge.

Les også: Minst 200 millioner jenter er kjønnslemlestet

Dette er ikke en ny situasjon for verken Norge eller den vestlige verden forøvrig. Over flere tiår har man kjent til dette konkrete problemet, som følger med enkelte innvandrermiljøer fra deres hjemland og inn til Norge. Selv om norsk lov forbyr foreldre å sende barna deres til hjemlandet for å utføre denne groteske handlingen, er det flere som fremdeles gjør det. Dette til tross for at mange foreldre selv er i mot inngrepet. Hvorfor? - Fordi kulturelle og religiøse normer står sterkere i disse få menneskenes sosiale krets, enn hva norsk lov gjør.

Dette er en stor lovmessig utfordring, som gjør det nødvendig med igangsettelse av konkrete tiltak som forhindrer kjønnslemlestelse i fremtiden:

  • Det må innføres obligatorisk underlivsundersøkelse av unge jenter på barneskolen i forbindelse med helseundersøkelser for å avdekke kjønnslemlestelse
  • Informasjonen som gis på landets asylmottak om at kjønnslemlestelse er forbudt, hva dette lovbruddet går ut på og hvorfor kjønnslemlestelse er forbudt i Norge må forbedres betraktelig, og det bør vurderes om de som bor på asylmottakene må skrive under på at de har forstått lovverket.
  • Kjønnslemlestelse må bli et obligatorisk godt gjennomarbeidet tema under helsestasjonsprogrammet for nyfødte og skolestartundersøkelsen
  • Skolehelsetjenesten må bli ytterligere skolert i hva kjønnslemlestelse innebærer, hvem som står i fare for å bli utsatt for dette og hvordan man bør snakke med foreldre om det
  • Det må utarbeides et lettfattelig informasjonsmateriell til ansatte i barnehager og skolevesenet, for at disse skal vite hvordan man går frem ved mistanke av forestående kjønnslemlestelse, ved mistanke om utført kjønnslemlestelse eller når de har avdekket kjønnslemlestelse

Bloggen fortsetter under bildet.


Bjørn-Kristian Svendsrud

I tillegg til dette må innvandrermiljøene selv ta et oppgjør med de religiøse lederne som oppfordrer til inngrepet. Temaet må settes på dagsorden, det må informeres om lovverket i Norge og det må tenkes gjennom blant dem selv og overfor deres medlemmer hvilke holdninger rundt disse bestialske handlingene som florerer, og gjøre det klart at slik praksis er uholdbar. For det er uholdbart i et land som Norge, uavhengig hvor jentene kommer fra.

Les også: Safia om å være kjønnslemlestet: - Jeg ble straffet fordi jeg bare fødte jentebarn

Selv om kjønnslemlestelse er ulovlig i Norge har saker om kjønnslemlestelse aldri vært oppe til doms i norske domstoler. Likestillingsmeldingen 2015-2016 kunne fortelle at 46 anmeldelser om kjønnslemlestelse har blitt henlagt. Det er mistenkelig at ingen kjønnslemlestelses-saker har vært oppe i norske domstoler samtidig med at 46 av 46 saker har blitt henlagt. Særlig når 8000 jenter er i risikogruppen for å bli utsatt for dette totalt meningsløse inngrepe

Vi må spørre oss: Hvor er sikkerheten vi som samfunn skal gi disse unge jentene? Hvis signalet norske myndigheter gir til unge jenter i nevnte risikogruppe er at en anmeldelse ikke gir en forbedret livssituasjon, er det strengt talt ikke så rart at få jenter sier i fra om hvilken utsatt situasjon de er i. Likestillingsmeldingen sier at regjeringen vil gjennomgå samtlige henleggelser, noe jeg håper vil vise at politiets kompetanse må styrkes på området. 46 henleggelser er 46 henleggelser for mye.

Holdninger må endres, informasjon må spres og lovverket må tydeliggjøres. Dette skulle vært gjort i går.