hits

En borgerlig feminists kvinnedagstale

Av Kassandra Petsas, nestformann i Nordland FPU 

Vi som befinner oss til høyre i norsk politikk bør ikke la venstresiden få monopol på en så betydelig sak som kvinnekamp, for vi kjemper for mange reelle kvinnesaker! For å ikke bukke under velger jeg derfor å markere Kvinnedagen hvert år med saker som er betydningsfulle for meg og partiet. Denne gang har nyhetsbildet det siste året - mye mer enn tidligere - vært preget av så mange triste tilbakefall i kvinners likestilling i Norge og Europa.

Prakteksempelet er nyttårstrakkaseringen av kvinner flere stede i Europa. I byer som Köln, Stuttgart, Hamburg, Bielefeld, Kalmar og Helsinki ble mange kvinner utsatt for groteske overgrep, og de fleste av personene som stod bak overgrepene hadde utenlandsk opprinnelse. Antallet anmeldelser bare i Köln har steget til 1075, der 69 av de foreløpig 73 mistenkte er fra land der islam er den dominerende religionen. Man burde ikke være forferdet over at menn fra samfunn med et nedverdigende kvinnesyn mener at det er greit å antaste kvinner i Europa. Forsøker man å gjemme bort bakgrunnen til disse personene, så er det et knefall for det politiske korrekte. Da er det ikke rart at politiet i Sverige velger å ikke rapportere inn bakgrunnen til folk i frykt for å bli stemplet som rasist.

Les også: Menn som antaster kvinner

Det viktigste er å være klar og tydelig på hvilke verdier som er gjeldende i Europa. Man skal ikke forstå en ukultur som rammer kvinner og skaper redsel. Kvinner skal ha rett til å være trygge i sitt eget land!

Vi må heller ikke glemme de unge jentene under seksuell lavalder som har kommet til Norge det siste året med en eldre ektemann på slep, og gjerne et barn i armen eller et i magen. Ei av dem var kun 11 år. Ikke bare unnlot både politiet, UDI og Hero å slå alarm om mulig tvangsekteskap eller seksuell omgang med barn, men flere såkalte hjelpeorganisasjoner har sagt at det ikke nødvendigvis er det beste for de unge jentene å bli skilt fra mannen.

Les også: «Per Fugelli, jeg håper du dør veldig snart - og gjenoppstår som syrisk barnebrud.»

Knefallet for det politisk korrekte og kulturrelativismen stopper ikke der. Per Fugelli har uttalt at vi må forstå det fordi det er skikk flere steder i verden. I det hele tatt å si at man skal forstå voksne menn som gifter seg med barn og har seg med barn, er ikke noe vi skal forstå, men ta resolutt avstand fra. Barneekteskap er en forferdelig ukultur!

Det er kvinneundertrykkelse av verste sort når kunnskapen og beskyttelsesbehovet vi har ikke skal gjelde alle som kommer hit. I Norge har vi en reell mulighet til å råde over hvordan ting skal være, men så setter vi altså en annen standard for disse barna enn for de som er født i Norge? Vi vet at barnebruder utsettes for vold og seksuelle overgrep, så skal vi bare lukke øynene for disse jentene? Alt glemmes i multikulturalismens navn.

Det er bra at kjønnslemlestelse er forbudt her og at det er strenge straffer for det, men hva hjelper det når ingen blir tatt for denne mishandlingen? Først i 2009 i norsk historie ble det opprettet en siktelse mot en mann for å ha medvirket til kjønnslemlestelse av datteren. Det er åpenbart langt flere tilfaller, da det i 2014 ble anslått at rundt 20.000 kvinner i Norge er kjønnslemlestet. Kjønnslemlestelse må vi ta for oss på kvinnedagen. Vi må kreve at alle som kommer til Norge fra land der kjønnslemlestelse praktiseres er kjent med forbudet her. Norske myndigheter må undersøke jentene når utenlandske familier returnerer etter å ha reist til Somalia for eksempel, som er kjent for å praktisere denne perverse ukulturen.

Også har vi det stadig tilbakevendende kravet om kjønnsdeling på steder hvor menn og kvinner omgås. Hvordan i all verden skal dette bidra til likestilling mellom kjønnene? Dette er ikke bare tragisk for de fra en annen kultur, men også for nordmenn som må rette seg etter dette. Hva det gjelder skolene har flere tydeligvis glemt at ifølge Opplæringsloven skal ikke deling av klasser skje på bakgrunn av kjønn.

De kvinneundertrykkende plaggene burka og nikab er fremdeles lovlige her i landet, til tross forbud i flere andre land vi kan sammenlignes med. Fremskrittspartiet prøvde i fjor nok en gang å innføre et burkaforbud etter det ble klart fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen at det ikke strider med menneskerettighetene. Som vanlig ble det en ensom kamp. Man blir ikke kvitt kvinneundertrykkelse ved å innføre forbud mot plaggene, men det er et viktig bidrag. Plaggene uttrykker et menneskesyn vi ikke vil assosieres med.

Les også: Merkel synes å være en av de få europeiske lederne som ikke har hodet godt plassert opp i sitt eget rasshøl.

Til sist vil jeg sende en hyllest til en av de største kvinneforkjemperne vi har i Norge, nemlig Hege Storhaug. I over tjue år har hun kjempet for viktige saker som likeverd mellom mennesker uansett etnisk og religiøs tilhørighet, samt likestilling mellom kjønnene. Videre ønsker jeg en riktig god kvinnedagsfeiring til alle som ikke skal gå med meningsløse paroler som «gi papirløse opphold nå», «nei til porno» og «nei til privatisering». Som jeg har vist, har vi flere viktigere kvinnekamper å ta både her til lands og også utenfor våre grenser.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar