hits

På parti med elbilistene

Av Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo (MDG)Gunnar Stavrum skriver i Nettavisen denne uka om Statens vegvesens beslutning om at elbiler ikke lenger får kjøre i kollektivfeltet på Mosseveien i forbindelse med oppussing av Brynstunnelen på E6.

Les også: - Har noen sett miljøbyråden?

På vegne av Oslo har jeg vært i flere møter med Vegvesenet hvor de har orientert meg om planene. I tillegg til god fremkommelighet og alternative kollektive reisemåter for de som bruker byen, har jeg vært opptatt av sikre fordeler for elbilene.

På E18 inn til Oslo vestfra har man i forbindelse med oppussing av Smestadtunnelen og Granfosstunnelen lagt opp til at elbiler får lov til å kjøre i kollektivfeltet dersom det er minst to passasjerer i bilen. Dette er en ordning som har fungert godt, som har gitt mye bedre punklighet for bussen, og som Oslo derfor har ønsket på E6 og Mosseveien. 

Statens vegvesen som eier disse veiene har konkludert annerledes når det gjelder Brynstunnelen. De har begrunnet dette med at de forventer større problemene med trafikkavviklingen i forbindelse med arbeidene på Bryn enn de gjorde på Smestad og Granfoss. Mosseveien har også vesentlig lavere kapasitet enn E18.

Samtidig har Vegvesenet etter påtrykk fra Oslo åpnet for å vurdere restriksjonene for elbiler dersom det viser seg at trafikken flyter bedre enn antatt. Det synes jeg er positivt.

For å gjennomføre det grønne skiftet i Oslotrafikken så raskt som vi trenger, er det riktig og viktig å gi spesiell prioritet til utslippsfrie biler. Det er gratis parkering for elbiler i Oslo, kommunen investerer mye i ladeinfrastruktur og ladepunkter, elbiler har store fordeler i bomringen, og elbiler vil selvsagt være unntatt dersom det blir nødvendig å innføre kjøreforbud på dager med akutt høy luftforurensing.

I dag står transportsektoren for 63 prosent av klimagassutslippene i Oslo, og er den største bidragsyteren til luftforurensing i byen vår. Dette er bakgrunnen for at byregjeringen i vår nye klimastrategi har store ambisjoner i transportsektoren. Byregjeringen vil at enda flere skal sykle, gå og reise kollektivt, og redusere privatbilismen. Samtidig er vårt mål at biler som bruker fossilt drivstoff skal fases ut gradvis frem mot 2030 og erstattes av utslippsfrie biler.

Neste uke er vinterferien over og med det åpner nye innfartsparkeringer på berørte hovedveier inn til Oslo. Jeg vil oppfordre alle som har mulighet til å reise kollektivt, og på den måten bidra til at folk kommer tidsnok til jobb, barnehage og skole. Det er en målsetning vi håper Nettavisen og alle berørte deler med oss.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar