hits

Hvorfor stoppe alle fordeler med elbil? 

Av Espen Harward, bergenser med 20 år i Oslo

Statens Vegvesen er i ferd med å drepe fordelene for elbilene, mens Miljøpartiet De Grønne har byråden for miljø og samferdsel, skrev Gunnar Stavrum i en blogg tidligere denne uka.

Jeg kjører ikke elbil selv, men ble samtidig overrasket over negativiteten til elbil i målingen! Et valg som ville vært mitt fantes heller ikke blant alternativene i målingen. Dette er at kollektivfeltene på ulike strekninger bør vurderes selvstendig.

På strekninger der det allerede er problemer med buss og taxi bør innskrenkning av rettigheter innføres først med «samkjøring», og siden med forbud i rushtrafikk (om samkjøring ikke er nok for å dempe trykket). Ser ingen grunn til å nekte elbil i alle kollektivfelt så lenge som det er kun noen få strekninger som har problemer sammen med kollektivtrafikken?


Espen Harward

Elbil-systemet i Norge har vært unikt i Europa (og verden ellers), og ville tro at systemet og de spesielle rettighetene i Norge har gitt miljømessige fordeler på sikt (selv om man diskuterer destruksjon av batterier og "uren" kraft?).

Norge har da vært et utstillingsvindu også for mange andre land i Europa på en positiv måte, og hvorfor stoppe dette og fordelene for alle elbilbrukere om problemet er kun på få strekninger og nære hovedstaden?

 

 
Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar