hits

En bedre jernbane


 

Av Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

P dryt to r vi mer enn doblet satsingen p jernbanevedlikehold. Etter mange r med forfall reduseres n vedlikeholdsetterslepet. Infrastrukturen oppgraderes, materiellet fornyes. I tillegg utvides antall avganger. Vr jernbanesatsing skjer p en bred front - alt for gjre det mer attraktivt reise med jernbanen for deg og godsnringen.

Bloggen er et tilsvar til Svein Harald Rines innlegg: - Ikke gjr det, Solvik-Olsen

For n dette mlet, er vi ogs i gang med forbedre hvordan jernbanen er organisert. Vi samler ansvar p en tydeligere mte, vi skaper et jernbanedirektorat for koordinere og planlegge fremtidens jernbane bedre, og vi klargjr rollene mellom bestiller og leverandr.

Jeg merker meg at enkelte omtaler prosessen som privatisering. Det er en forunderlig beskrivelse. Med jernbanereformen slr vi fast at skinner, stasjoner og togsett fortsatt skal vre offentlig eid. Staten skal ha ansvar for planlegging og koordinering av togruter og for investeringene og vedlikeholdet. Vi samler ansvar for eiendommer og materiell i et statlig selskap. Vi vil i strre grad la ulike selskaper konkurrere om oppdrag som staten kjper, for eksempel innen vedlikehold. Staten skal fortsatt kjpe (subsidiere) togtilbud, og det skal vre et felles billettsystem for hele jernbanen. Tenk over dette neste gang du hrer kritikere hevde at jernbanen privatiseres og pulveriseres. Det er ikke riktig.

Innen de fleste deler av transportsektoren brukes anbudsprinsippet for tilby best mulige tjenester til en akseptabel kostnad. Dette brukes innen buss, ferje, fly og hurtigbt. Innen jernbanen har Gjvikbanen vrt p anbud, og med veldig gode resultater. Antall avganger kte, subsidienivet ble redusert, og kundetilfredsheten er kt. Enkelte hevder dette er privatisering. La meg minne om at veier bygges og vedlikeholdes av private selskap i Norge, uten at noen vil hevde veisystemet er privatisert. Like lite vil jernbanen vre privatisert. Derimot vil den totale satsingen gi pendlere og godsnringen en bedre jernbane. Det trenger vi for sikre et best mulig transportsystem for landets innbyggere.

Innlegget ble frst publisert i Solvik-Olsens blogg.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar