hits

Petter Melsom og FpU farer med løgn om De Grønne


Petter Kaland Melsom

Av Anna Serafima S. Kvam, talsperson Grønn Ungdom 

Petter Melsom har nok en gang viet et helt innlegg til Miljøpartiet De Grønne i Nettavisen. Teksten inneholder påstander om De Grønne som vitner om overforenkling og grov feiltolkning av mitt svar til ham forrige uke. Når jeg nå svarer på disse påstandene vil jeg forsøke å ta utgangspunkt i Melsoms beste argumenter og møte dem med svar - og ikke løgn.

Melsom mener først jeg snur ting på hodet ved å si at Fremskrittspartiet ønsker å tviholde på arbeidsplasser vi vet kommer til å forsvinne. Poenget mitt her var bare å påpeke at arbeidsplassene i oljenæringa ikke varer evig, uansett om De Grønnes oljepolitikk realiseres eller ikke.

Les også: 5 grunner til at Miljøpartiet er en trussel mot folk flest

Hvis verden greier å gjennomføre den globale klimapolitikken som den nylig vedtatte Parisavtalen krever, så vil det ikke gå mange tiår før norsk olje og gass ikke lenger er økonomisk lønnsom. Derfor er det på tide å bygge opp ett mer mangfoldig og mindre oljeavhengig arbeidsmarked i Norge. 250.000 oljeansatte skal selvsagt ikke skyfles over i det offentlige. Men heldigivis har vi andre ressurser å leve av i Norge enn gass og olje.

Fornybare energikilder som vind til lands og havs, sol, geotermisk varme og bølger kan gi oss jobber. Fornybare ressurser fra jordbruk, skogbruk og havbruk kan gi oss jobber. Teknologisk innovasjon og forskning kan gi oss jobber. Men all den tid oljenæringa fortsetter å trekke til seg våre viktigste ressurser, norske arbeidstakere, så skaper ikke disse jobbene seg sjæl. De har for dårlige konkurransevilkår. Det vil De Grønne gjøre noe med. Og sånn for ordens skyld. De Grønne har en solid politikk for å sikre et levende sjøbruk og fiske i Norge. Denne politikken inkluderer også forslag om å gi nye konsesjoner for oppdrettsanlegg innenfor bærekraftige rammer.

Les også: 5 grunner til at FpU er en trussel mot folk og dyr

For det andre påstår Melsom at jeg har hevdet at vi «bare kan løse fattigdomskrisa hvis rike land reduserer sitt forbruk». Det har jeg aldri sagt. Det jeg har sagt er at det er vanskelig å løse både fattigdomskrisa og klima og ressurskrisa samtidig som vi opprettholder dagens materielle forbruksnivå i deler av Vesten. Spørsmålet jeg faktisk stilte kan jeg ikke se at Melsom har svart på.

Det kanskje drøyeste er at Melsom gir inntrykk av at De Grønne er et parti som vil redusere offentlig forbruk på en slik måte at det går utover trafikanter, kreftpasienter og skoleelever. Det er stråmannsargumentasjon. Å redusere det totale private materielle forbruket må for all del ikke forveksles med å slutte å bruke penger på utstyr til norske sykehus. Politikken til De Grønne handler rett og slett om at det skal bli billigere og enklere for privatpersoner å gjenvinne, gjenbruke, reparere og dele på alle de materielle tingene vi kjøper som privatpersoner.

Videre påstås det at jeg har sagt at verden holder på å gå tom for mat. Feiltolkning igjen. Det er per i dag nok mat i verden til alle planetens mennesker. Det har Melsom helt rett i. Det jeg jeg stilte spørsmålstegn ved var om det i framtida vil være mulig å mette over 11 milliarder munner samtidig som vi løser klimakrisa, om vi opprettholder et globalt kjøttforbruk på dagens nivå. Dette kan jeg heller ikke se at Melsom har svart på.

Så var det dette med fly. Ja, vi i De Grønne vil gjøre det dyrere å fly. Noe Fremskrittspartiet i regjering også nå går inn for ved å legge en avgift på innenlands flyreiser. Jeg har ingen problemer med å innrømme at en slik flat avgift vil ramme lavtlønnede hardere enn rike. Derfor foreslår De Grønne en sosial skatte og omfordelingspolitikk som kommer lavtlønnede til gode. I tillegg burde vi som tillits og folkevalgte gå foran som gode eksempler samtidig som vi jobber for å endre systemet, også hvis det innebærer å redusere flyreiser. Jeg er enig med Melsom i det. Likevel er det oppsiktsvekkende hvordan FpU tar seg friheten til å moralisere voldsomt over én flyreise all den tid deres egne tillitsvalgte flyr så mye de vil.

Når det gjelder forurensing i byer har Melsom en legitim innvending mot De Grønnes byutviklingspolitikk. Vi er riktignok svært uenige om hvorvidt mindre privatbilisme i norske bysentrum er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til befolkningstetthet og forurensing. Men dette er en tematikk vi tross alt i denne debattutvekslingen har greid å diskutere på sivilisert vis. Denne delen av Melsoms innlegg er dessverre unntaket som bekrefter regelen - FpUs nestformann farer med harelabb over mine argumenter og poenger, feiltolker, forenkler og sprer usannheter. Det er ikke et godt utgangspunkt for debatt.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar