hits

Et byrd som prioriterer friske menn?

Byrådet Johansen gjør noen rare prioriteringer. Nesten uansett hva de blir spurt om er svaret; sykkel. Det koster å prioritere de syklende året rundt, og det kan gå ut over de sårbare gruppene som virkelig trenger kommunens støtte.


Fredag kveld og lørdag var p-plassene her i Ullevålsveien i Oslo stengt på grunn av et snøfall på under én centimeter. Årsaken var at det skulle kostes slik at sykkelfeltene ble kjørbare. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)
 

Av James Stove Lorentzen, Oslo Høyres bystyregruppe

Det vil alltid være begrensninger på hva en kommune kan yte og befolkningens forventninger vil alltid overgå kommunens finansielle bæreevne. Derfor må vi som politikere alltid gjøre avveininger og prioritere det som er viktigst først. I Oslo klarer flertallet av innbyggerne seg selv godt til daglig, men det finnes sårbare mennesker og grupper som er avhengige av hjelp fra kommunen og må prioritere først. Det kan være syke eldre, rusavhengige, funksjonshemmede, psykisk syke og mange andre. I tillegg har kommunen lovpålagte tjenester som barnehage og skole som også skal finansieres.

Les også: Stengte 120 p-plasser på grunn av én centimeter snø i helgen

Bloggen fortsetter under bildet.


James Stove Lorentzen

MdG prioriterer byens syklister. Ikke et galt ord om de som ønsker å sykle i byen, men det går an å stille spørsmål ved klokskapen i byrådets prioritering av vintersykling. Hvem er den typiske vintersyklist? Jeg ser mange unge til middelaldrene ressurssterke friske person, hovedsakelig menn, på to hjul. For at disse skal få den ideelle vei til jobb hver eneste dag, uansett vær, er MDG villig til å bruke mye penger. Miljøeffekten av at en liten gruppe friske mennesker sykler til jobb om vinteren er minimal. Derfor mener jeg syklistene de få dagene i løpet av vinteren snøfall er et problem kan reise kollektivt eller spasere. På disse dagene bør kommunen heller prioritere å holde fortauene rene for is og snø for å forebygge fallskader og sikre fremkommelighet for flere. Reduksjon av benbrudd og andre skader, spesielt blant eldre, er en viktigere prioritering enn å sikre at friske syklister kommer seg på jobb etter et snøfall uten å måtte sykle på snø.

Les også: 5 grunner til at Miljøpartiet er en trussel mot folk flest

Byrådet gjør livet vanskeligere for bileiere som bor innenfor Ring 2, - igjen til fordel for syklistene. Det er mange grunner til at folk har bil. Noen gode, andre kanskje mindre gode. Jeg sier ikke at bil skal prioriteres over sykkel, men vi skal heller ikke lage bileiere til en pariakaste. MdG uoverveide strakstiltak er kun utslag av symbolpolitikk, og uten dokumenterbare klima- og miljøgevinster. La oss heller ta tiden til hjelp for å planlegge og tilrettelegge på en slik måte at vi tar hensyn til folks ulike behov. Da først blir Oslo en bedre by å bo i – for alle.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar