hits

5 grunner til at FpU er en trussel mot folk og dyr

Tilsvar til FPUs: 5 grunner til at Miljøpartiet er en trussel mot folk flest

Av Anna Serafima S. Kvam, talsperson Grønn Ungdom


Petter Kaland Melsom, 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom
 

1. De vil ta fra oss jobben

FrP vil fortsette å eksportere norsk olje og gass til det er tomt. I stedet for å skape nye jobber vil de tviholde på jobber som kommer til å forsvinne enten vi vil eller ikke.

Skal Norge bli et nullutslippsamfunn så raskt som togradersmålet krever må vi skape nye jobber nå. et krever en nedtrapping i fossilnæringa. Fortsatt ensidig satsing  på olje og gass er ikke bare en trussel mot planeten. Det er også en trussel mot folk flest og deres arbeidsplasser. Slik Norge har stilt seg i dag er vi ekstremt sårbare for selv små svingninger i oljeprisen. Nå, når det er for mye olje i markedet og prisen går ned, stiger arbeidsløsheten raskt i Norge. FpU, som ønsker å videreføre dagens oljepolitikk, ser tydeligvis ikke noe problem i at Norge ikke får flere bein å stå på. En slik holdning vil ramme oss enda hardere neste gang oljeprisen dumper.

En kan bare tenke seg hvilken tragedie dette vil medføre, for planeten - og for norske arbeidstakere.

2. De vil ta fra oss jordas ressurser

Forbruksvekst fører til at vi bruker mer av jordas ressurser. Vi har begrenset med ressurser på planeten. Slutningen vi må trekke er rimelig enkel matematikk. Evig forbruksvekst er ikke mulig, all den tid veksten henger uløselig sammen med ressursutnyttelse.

Skal vi begrense rovdriften på ressursene jorda gir oss, og samtidig la verdens fattige få ha en økonomisk utvikling og vekst, må forbruksnivået i rike industrialiserte land bli lavere. Dette ser FpU ut til å være fullstendig blinde for. Å peile seg inn på en evig forbruksvekst er å stjele fra vår egen pensjonisttilværelse, og fra framtidige generasjoner. Jeg utfordrer Petter Melsom til å si noe om hvor mye det norske private forbruket kan vokse hvis vi samtidig skal redusere fattigdom og løse klimakrisa.

Bloggen fortsetter under bildet.


Anna Serafima S. Kvam, talsperson Grønn Ungdom

3. De er dobbeltmoralske overfor dyra  

FpU har har i det siste likt å skryte av dyrevernpolitikken sin. De har med rette tatt en del av æren for at Sylvi Listhaug nylig igangsatte et forsøk med dyrepoliti i Trondheim. Det ser imidlertid ut til at FpUs omtanke for dyr ikke strekker seg lengre enn til hunder og katter, og andre søte kjæledyr. Når FpU kritiserer initiativ som “Kjøttfri mandag” benekter de indirekte at det er en sammenheng mellom nordmenns historisk høye kjøttforbruk og dyrevelferd i landbruket. FpU mener tydeligvis at dyrevern er viktig så lenge problematikken ikke strekker seg inn på våre egne tallerkener. Det er dobbeltmoralsk.

Det er selvsagt ikke slik at De Grønne skal redde planeten ved å tvangsvegetarise folk. Men, jeg vil utfordre Petter til å svare på om han tror det er mulig å spise like mye kjøtt som nordmenn gjør i dag samtidig som vi før en verdensbefolkning på inntil 11 milliarder, sikrer god dyrevelferd og løser klimakrisa.

4. De vil ta fra oss bevegelsesfriheten

Denne vinteren har vi gang på gang opplevd at lufta i flere norske byer er så dårlig at folk flest blir anbefalt å ikke trene ute. Astmatikere blir anbefalt å holde seg hjemme hele døgnet. Er det virkelig verdt å ofre folks bevegelsesfrihet på bilismens alter? Er det å kjøre bil i norske bysentrum viktigere enn at barn kan leve i byen sin uten fare for å pådra seg astma?

Vi trenger luft. Selv mener ikke vi i Grønn Ungdom at man skal måtte betale med egen helse for å velge å bosette seg i en by. Derfor mener vi det er riktig å tilrettelegge for at andre transportmidler en privatbiler skal bli mer attraktive å velge.

Jeg utfordrer Petter til å svare på om han tror det er mulig med fri flyt av privatbiler i Oslo sentrum samtidig som byen vokser i rekordfart og vi sikrer ren luft.

5. De tror dagens flyreiser har en rettferdig pris

Jeg er enig med Petter Melsom i at det er fint at ikke bare rike mennesker har muligheten til å benytte fly som transportmiddel. Samtidig er det sånn at når en flyreise er billigere enn en middag på restaurant er ikke dette bare gode nyheter for folk flest. Det er også et tegn på systemsvikt. Prisen reflekterer overhodet ikke den belastningen hver enkelt flyreise har på kloden, og på livsgrunnlaget til verdens fattige.
Utslippene fra dagens luftfart er en betydelig bidragsyter til global oppvarming som igjen gjør livet surt for mennesker andre steder på planeten - allerede i dag. FpU skyver lavtlønnede i Norge foran seg i kampen for å bevare billige flyreiser, men glemmer at det legger press på livsvgrunnlaget til ressurssvake mennesker andre steder i verden. Jeg utfordrer Melsom til å svare på hvorfor flyreiser skal fredes når vi vet at vi må kutte klimagassutslipp på alle andre områder?  

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar