hits

Mistet balansen - og faller dypt


Hege Storhaug skapte storm med sin bok «Islam - den 11. landeplage».

 

Av Lasse Jangås, samfunnsredaktør i NordlysDenne bloggen ble først publisert hos Nordnorskdebatt.no

Sikkerhetstjenesten vurderer nå trusselen som økende fra de høyreekstreme, altså de nervesvake som tror flyktninger er et folk som reiser sammen med en plan om å overta, endre eller ødelegge det norske samfunnet.

PST-sjef Benedicte Bjørnland la ingenting imellom da hun tirsdag la fram trusselvurderingen for 2016.

Konspirasjonsteoretikerne kan finne styrke i Hege Storhaugs kommentarbok «Islam - den 11. landeplage», som kaster ut slike teorier uten henvisning til en eneste kilde.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er jo av en helt annen oppfatning, og mener vi ikke en gang kommer i nærheten av Storhaugs og andres «beregninger» om en norsk minoritet i Norge i løpet av få tiår.

Men det passer ikke Hege Storhaug å tro på SSB, så da gjør hun ikke det. Hun foretrekker å synse selv. Og møter hun motstand, skriver hun gjerne som hun gjorde et par dager etter PSTs hammerslag denne uka: «Eliten har generelt vært faktaresistent i 30-40 år.»

Kanskje er det derfor hun ikke lar fakta komme for mye i veien når hun skriver selv. I iveren etter å plassere oss etniske og jordnære nordmenn i offerrollen, får vi en smaksprøve allerede i bokas anslag:

«Enhver ærlig, jordnær borger i landet vårt spør seg selv hva som har skjedd i vårt tidligere så fredelige Norge og Europa.»

Smak litt på den. I motsetning til Hege Storhaug vil forhåpentligvis enhver ærlig, jordnær borger i dette landet minnes at Europa har vært gjennom to blodige verdenskriger de siste hundre år, igangsatt av hvite, etniske europeere, såkalt kristne.

50-70 millioner mennesker ble drept bare i den siste, av dem 6 millioner mennesker fordi de var jøder. Konsekvensene for Finnmark og Nord-Troms er også kjent for mange, når hun først nevner Norge.

Storhaug kommer også i skade for å glemme at Europa på 1970-, 80- og 90-tallet var preget av terror fra så vel Rote Armee Fraktion (Baader-Meinhof) i Tyskland, IRA i Nord-Irland, ETA i Spania og Røde Brigader i Italia, pluss en rekke andre høyre- og venstreekstreme grupper i Europa.

Og heller ikke dette husker Storhaug: Norge har opplevd flere titalls terrorangrep etter andre verdenskrig. Samtlige utført av etnisk norske høyreekstreme og/eller kristne. Ingen av muslimer.

Dessverre glemmer hun også å nevne at det i perioden 2006-2010 ble gjennomført 2065 terrorhandlinger i EU-landene. Av disse sto islamister bak ni, ifølge Europol. I 2013 ble det gjennomført 152 terrorhandlinger i Europa. Ingen av islamister eller andre med religiøse motiver. Null. Og av 201 terrorangrep i EU i 2014, var to religiøst motivert.

Der har du et lite tilbakeblikk på det «tidligere så fredelige Norge og Europa». Og hvem som har stått bak brutaliteten.

Er det slik at Storhaug savner rosetog gjennom gatene i Bagdad?

Ved å utelate eksempler som disse, er det selvsagt enklere å komme unna med påstanden om at islam ikke har vært gjennom den samme humaniseringen som siviliserte den vestlige verden i opplysningstiden (fra 1688 til 1789), slik Storhaug og andre hevder.

Men ikke et ord da om at den spanske inkvisisjonen, som resulterte i tortur og henrettelser av «vranglærde» og fritenkere, ble nedlagt så sent som på 1800-tallet.

Ikke et ord om hvordan land som Storbritannia, Tyskland og Frankrike mot slutten av 1800- og på 1900-tallet erobret afrikanske stater og tok dem som kolonier i et slikt tempo at det oppsto redsel for at det kunne føre til krig ? mellom europeerne.

Under Berlin-konferansen delte derfor de europeiske statslederne rest-Afrika mellom seg uten hensyn til etniske og geografiske forhold, all den tid konferansen mål var å forhindre krig mellom de europeiske statene.

Hege Storhaug berører riktignok terroren i Oslo og på Utøya i 2011, men da for å skrive om det norske folks eksemplariske reaksjon ? og med påfølgende skarp kritikk av muslimske samfunn som ikke reagerer på samme måte når de utsettes for urett.

Det reiser nye spørsmål: Invasjonen av Irak, basert på en løgn fra George W. Bush og Tony Blair, ble en årelang krig med lidelser vi knapt forstår rekkevidden av. Mellom 100.000 og 500.000 sivile er drept, enda flere er skadet for livet, fysisk og psykisk.

Er det slik at Storhaug nå savner rosetog gjennom gatene i Bagdad?

Ingen kan eller bør avvise at det fortsatt er en fare for terror fra ekstreme islamister også i Norge. Det gjør da heller ikke PST. Likevel er det grunn til å merke seg at Bjørnland har endret ordbruken:

«Det er mulig at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge».

I fjor brukte hun ordet «sannsynlig». Og samtidig vurderes trusselen fra høyreekstreme som økende i dag.

Spredning av mer frykt vil ikke bare forsterke den trusselen. Den vil også ødelegge for integreringen av de som faktisk har rømt langt fra krig og forfølgelse.

Og det er vel ikke meningen?

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar