hits

Nå må Europa stå opp for kvinnene

Rapportene om seksuelle masseovergrep i Köln nyttårsaften, har ført til rapporter fra en rekke andre byer i Tyskland, Sverige, Finland og ellers i Europa.Av Ove Mellingen, sjefredaktør i Telemarksavisa

Det kommer også nå rapporter om lignende ting som har skjedd tidligere, blant annet på en ungdomsfestival i Stockholm.

Det som har kommet fram så langt viser at unge menn, med bakgrunn fra muslimske områder i Midtøsten, mer og mindre samordnet samles der det er feiring og fest, mye folk, alkohol og mange unge kvinner. Også begår de overgrep av seksuell karakter mot kvinnene. Det er meldt om overgrep i  spekteret fra grov uønsket beføling til fullbyrdet voldtekt.

Dette er svært alvorlig. Og nesten like alvorlig er det at politiet i flere av de aktuelle byene, både i Köln, i Stockholm, i Helsinki og andre steder ser ut til å ha tonet ned omfanget, alvorsgraden og fellestrekkene i det hele når det gjelder overgrepsmennenes bakgrunn.

Politiet i Stockholm har beklaget at de ikke har vært tydelig på overgrepenes karakter som skjedde på ungdomsfestivalen «We are Stockholm». (We are Sthlm). Politimesteren i Köln har fått sparken fordi han ikke har rapportert om hendelsene foran Kölnerdomen nyttårsaften og politiet i Helsinki beklager at de ikke satte overgrep et sted i sammenheng med overgrep et annet sted så lenge det hadde mange fellestrekk.

«Dette er et ømt punkt, noen ganger tør vi ikke si det som det er fordi vi tror det tjener Sverigedemokratenes sak» - sier en svensk ledende polititjenestemann i en kommentar til at man ikke rapporterte om de seksuelle tilnærmelsene fra innvandrermiljøer på festivalen i Stockholm.

Det virker som om mange, med mer eller mindre edle hensikter, har prøvd å underkommunisere at disse overgrepene ser ut til å være, gjennomgående, begått av yngre menn med muslimsk bakgrunn og land som Algerie, Marokko, Syria, Afghanistan, Irak, Egypt og andre afrikanske land er nevnt i denne forbindelse.

Om så er riktig så er det et svik både mot det rettssamfunnet vi ønsker å ha, mot den alminnelige rapporteringsplikten om hva som foregår og, mest av alt, mot kvinner som blir utsatt for dette. Man kan bare forstille seg hvor skremmende det har vært for unge kvinner å bli utsatt for en bøllete gjeng med unge menn som i store grupper vil antaste dem.

VG har også knyttet det hele til tilsvarende grove overgrep som skjedde i forbindelse med de store demonstrasjonene på Tahir-plassen i Kairo i 2013. Der virket det som om enkelte unge menn, i dekke av å drive politiske protester mot regimet, benyttet de store folkeansamlingene til å begå alvorlige overgrep mot kvinner på stedet. Og politiet grep ikke inn.

Ingen er tjent med å underkommunisere, «sminke» eller bagatellisere slike ting som dette. Dette er svært alvorlig. Det bør møtes med stor grad av alvor, med resolutt straffeforfølgelse og med knallharde rettsoppgjør i tråd med overgrepets art.

Først når man tar inn over seg at slike ting dessverre også ser ut til å være en side av en, i det siste året, dramatisk økende innvandring av unge menn, så vil man få virkemidler til å stoppe det.

Det er en alvorlig unnlatelsessynd ikke å rapportere om det som skjer. Og det er uakseptabelt å bortforklare det. Slik skal vi ikke ha det. Kvinner i vesten fortjener at politi, politikere, og oss alle, står opp også for deres frihet og sikkerhet.

Det er skremmende om det faktisk finnes en underskog av seksuelle forbrytere som utøver sin jævelskap på denne måten, enten de er nyankomne til en friere omgangsform mellom menn og kvinner, eller de har bodd her lenge.

Man kan sikkert undres over hva som får mer eller mindre forfulgte flyktninger til selv å opptre som overgripere. Kanskje det er en ren feiltolkning av samfunnsmessige forhold og kvinners plass i samfunnet i vesten. Kanskje det består i fordommer som man er blitt «hjernevasket» med i sin bakgrunn som man har rømt fra.

Ingenting av dette spiller imidlertid avgjørende rolle. Er det noe som er viktig for absolutt alle som kommer til Vesten, enten det er som flyktninger, arbeidsinnvandrere, eller folk som kommer på andre ordninger, så er det at det samfunnet vi har bygget opp, det samfunnet som man gjennom hundrer av år i Vesten har prøvd å utvikle, med likeverdighet mellom kjønnene, ikke er en verdi som skal utfordres.

Denne debatten handler om mange sjatteringer i forholdet mellom flyktninger og Europa. Det handler om kvinnesyn. Om kriminalitet. Om misforstått toleranse og dårlig dialog. Men det handler kanskje mest om alt om manglende tydelighet.

Alle instanser må være krystallklare på en del grunnleggende verdier som må og skal respekteres for å kunne få leve i våre land. Respekt for lov og rett. Vilje til å lære seg språk og skaffe seg arbeid. Og aksept av at de samfunnsformene som vi har utviklet her er de gjeldende også for dem som er nyankomne.

Noe av det verste som kan skje i kjølvannet av overgrepene er kanskje det man så tilløp til i Tyskland denne helgen. Der tilfeldige mennesker med utenlandsk utseende skal ha blitt angrepet av grupperinger som har planlagt «motangrep». 20 personer skal ha angrepet seks pakistanere nær togstasjonen i Köln ifølge den tyske avisen Frankfurter Allgemeine. En med syrisk bakgrunn skal ha blitt angrepet av fem personer i samme området. Det var angivelig en Facebook-gruppe med rasistiske motiver som har organisert det som har vært omtalt som «menneskejakt». Det er nærliggende å tro at det er en sammenheng mellom det som skjedde nyttårsaften og det som skjedde nå denne helgen.

Sivilisasjon bygger på lov og rett. På at det finnes normer, regler, lover og straffeforfølgelse om man ikke respekterer dette. Alle man arresterer i forbindelse med overgrep mot kvinnene de ulike stedene bør straffeforfølges med stort alvor. Og med strenge konsekvenser for de skyldige.

Men det må ikke bli opp til en mer eller mindre rasistisk mobb å avgjøre skyldspørsmål og straff. Det er jo nettopp slike samfunn vi ikke ønsker. Det er nettopp lov og rett som skiller mørkemannsmentalitet og middelaldersk oppførsel fra de samfunnene vi er stolte av å ha skapt i Europa, der respekt og dannelse skal regulere omgangsform mellom folk, ikke primitive instinkter.

Vi bør forvente at også politiet i Norge slår knallhardt ned på alt som minner om de alvorlige seksuelle hendelsene som har fått utarte i Köln, i Stockholm og andre steder. Å «se gjennom fingrene» med overgrep mot kvinner eller andre grupper i en slags misforstått forståelse for folk fra andre kulturer er helt uakseptabelt. Skal verden bli et bedre sted må man også stille tydelige krav til dem som vil ta del i «vår verden».

Nå må også kvinnene i Europa føle at fellesskapet står opp for deres rett til å være frie, glade og likeverdige mennesker.

Innlegget ble først publisert i Telemarksavisa.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar