hits

Vil vi at kvinners rettigheter Europa skal forringes?

kommentarerAv Irene Ojala, skribent i Arctic Footprints 

De siste dagene har politiet i Europa sviktet våre unge kvinner. Tysk politi antar at så mange som 1000 menn med arabisk utseende skal ha antastet tyske unge kvinner som feiret inngangen til 2016. Unge kvinner ble befølt, på brystet, i skrittet av et flertall av utenlandske unge menn - som ikke stoppet selv om kvinnene skrek og gjorde det de kunne for å beskytte seg selv. Kvinner som gikk i skjørt opplevde at skjørt, strømpe-bukser og truser ble revet av dem. Raketter ble puttet under kvinnenes bluser, mens de ble befølt og over hele kroppen og frastjålet penger, mobil og andre verdisaker. I Sverige har politiet vist i to - 2 år! at guttegjenger har trakassert unge jenter på ungdomsfestivalen We are i Stockholm. Politiet ønsket ikke å gå ut med dette - fordi de var redde for at Sverigedemokratene skulle få større oppslutning. Hvilken falitterklæring av svensk politi, og hvilken unnlatelsessynd mot unge kvinner i Sverige!

I disse dager utarbeider myndighetene i Tyskland nye retningslinjer og råd til kvinner om hvordan de skal kle og oppføre seg. Det er nok godt ment. Men er det tyske eller europeiske kvinner som skal endre adferd og bære byrden i vårt flerkulturelle møte med den arabiske verden? Nei. Den tiden er forbi. Europeiske kvinner har gjennom over 100 år kjempet for likestilte rettigheter. Dette er rettigheter som vi verken kan eller vil gi slipp på. Selvfølgelig er det lurt for unge jenter å beskytte seg selv, men kvinner skal aldri pålegges atferdsendring for å tekkes menn - uansett nasjonalitet.

Utvikling av kvinners stemmerett i Europa er i så måte interessant, og Norge er et godt eksempel. Fram til 1898 var det bare menn med en viss inntekt som kunne stemme i Norge, fra og med 1898 fikk norske menn allmenn stemmerett. Fra 1898 til 1901 fikk kvinner som betalte skatt en begrenset kommunal stemmerett. I 1907 fikk kvinner begrenset stemmerett til stortingsvalg. Først i 1913 fikk kvinner allmenn stemmerett i Norge. Fordi kvinnene ikke hadde stemmerett måtte menn, i perioden 1898 til 1913, ta kampen for kvinners stemmerett ved å sørge for at grunnloven ble endret.

Poenget mitt er at utviklingen av stemmerett og demokratiske rettigheter for kvinner har utviklet seg gjennom en sakte evolusjon på nesten 120 år. Og fortsatt, i 2016, er det slik at statelige bedrifter i Norge foretrekker menn når de skal ansette ledere i statseide bedrifter.

Det er viktig å tenke over at de som kommer til Europa ikke har denne historien med seg. De har antagelig ikke kunnskap om kvinnefrigjøringens utvikling. De har heller ikke opplevd eller erfart at menn også kjemper for kvinners rettigheter - og sist, men kanskje viktigst: Mange av de menn som kommer, uansett alder, mangler en nedarvet erfaringsbasert opplevelse av at kvinners rettigheter er viktig og at kvinner har betydning og verdi - utenfor familiens sfære.

Det er noen som mener at jeg, ved å ta opp dette temaet stigmatiserer en hel befolkning av unge asylsøkende menn - og at jeg har en rasistisk tilnærming til saken. Til det vil jeg si: Begrepet rasist har en alvorlig historie. Rasisme handler om å dele mennesker inn i ulike raser med ulike verdier. Rasisme er forskjellsbehandling og diskriminering av folkegrupper på bakgrunn av nasjonalitet og etnisk opprinnelse. Rasistisk atferd førte til kjøp og salg av afrikanske slaver mellom Europa og Amerika. Selv Norge var med på dette gjennom trekanthandelen hvor dansk-norske skip fraktet slaver som en del av handelen mellom Europa, Vest-Afrika og Amerika. Apartheid i Afrika og Europas Holocaust er også triste hendelser som europeere ikke kan se tilbake på med stolthet. Fra vårt nærområde kan jeg nevne fornorskingsprosessen som ført til store utfordringer for finner, kvener og samer i Nord-Troms og Finnmark. En fornorsking som mange fortsatt sliter med.

Begrepet Rasisme kan lett miste sin verdi hvis vi strør «rasismebegrepet» som et tynt lag sukker over alle som tar opp vanskelige temaer. Det er ingen som ønsker å bli kalt for «rasist», det er derfor effektivt å løfte «rasismekortet», hvis man ikke har kunnskap

Slik jeg ser det er imidlertid rasismekortet løftet så ofte at det er i ferd med å miste sin verdi. Akkurat som «nordområdene» som ble til «ordområdene» og «bærekraft» som ble til «bare kraftig». Jeg undrer på om ikke rasismekortet blir trukket av feige mennesker som mangler kunnskap, eller som lar følelsene ta overhånd, og derfor ikke ønsker en åpen å fri saklig debatt. Man blir ikke rasist fordi man er bekymret. Men man kan bli uhøflig, frekk og ufin på måten vi snakker og omtaler hverandre på. Derfor bør alle, også jeg, som deltar i denne viktige debatten tenke over hvordan vi snakker - eller skriver, men unngå å trekke rasismekortet.

Hvis vi skal tro kvinnene, media og tysk politi så kom overgriperne til Tyskland sist høst som flyktninger. Deres familie og kvinner er hjemme i sine krigsherjede hjemland eller bor i ulike flyktningleirer i Europa. Tysk politi bekrefter at det var unge og voksne asylsøkende menn opp til 40 år! Som sto for overgrepene. Selv om tallet på 1000 overgripere skulle være er for høyt anslag, så er selv 100 overgripere for mange. Vi skal ikke stikke under stol at norske og europeiske menn også gjennomfører seksualiserte overgrep på kvinner og barn. Det finnes til og med kvinnelige overgripere. Men har dere, som ikke ønsker å snakke om dette, noen ganger hørt om lignende masse seksualisert vold mot kvinner, som har foregått i Sverige, Helsinki og i Köln, er blitt utføret av Europeiske menn?

Det er viktig at vi forstår og støtter opp om asylinstituttets verdi. Men vi kan ikke lukke øynene i den tro at kvinneundertrykkende adferd forsvinner straks unge menn krysser landegrenser mellom ufrie og frie stater. Så hvordan skal vi hindre at mannlige asylsøkere forgriper seg på kvinner? Det finnes ingen enkel resept på det spørsmålet. Unge menn som kommer til Europa MÅ forstå at 50 prosent av befolkningen i Europa er likestilte kvinner og ikke menns tjenere og eiendom. Europeiske kvinner er frie selvstendige individer - slik asylsøkende kvinner også blir straks de setter sine bein på europeisk jord. En mulig løsning kan være at Alle menn som søker om asyl i Norge og Europa må få en intensiv opplæring om vår likestilte kultur straks de ankommer landet de søker opphold i.

Dette er en kunnskapsrevolusjon som hvert land i Europa MÅ ta tak i - selv om det koster penger. Vi må brette opp armene å ta tak i problemet - vi må snakke om dette vanskelige tema slik at våre unge kan leve frie verdige liv - også i fremtidens Europa.

Jeg ønsker ikke at kvinners rettigheter Europa skal forringes. Det gjør kanskje ikke du heller. I perioden 1898 - 1913, arbeidet kloke menn for en grunnlovsendring for at norske kvinner skulle få allmenn stemmerett i 1913. Jeg undrer på om ikke dagens mange kloke europeiske menn også nå må tale kvinners sak. For vi kvinner kan ikke stå alene i kampen mot sjikanerende seksualisert vold. Og vi skal ikke, under noen omstendigheter, tvinge kvinner til å dekke seg til for å tilpasse seg menn - uansett hvor de kommer fra. Politifolk som skjuler slike hendelser har valgt feil yrke og bør finne seg noe annet å gjøre - det må også redaktører i avishus som ikke våger å belyse dette alvorlige temaet. De skyldige bør staffes i henhold til gjeldende lov.

Til sist: Det er merkelig hvor stille venstresiden i norsk politikk og kvinnegrupper er i denne saken. Hvorfor støtter de ikke Europas unge kvinner?