hits

Sissener liker penger uberørt av kvinnehender

Innlegget er en kommentar til Jan Petter Sisseners blogg om «kvinnekvotering» i Telenor.


Av Elisabeth Hegstad, Telenor-kunde

Sissener er ikke fornøyd med Telenors nye styreleder, Gunn Wærstad.  «Hvorfor det er kvinnekvotering i Telenor?» spør han - og legger til at han ikke lenger er så lysten på Telenoraksjer.

Kjære Sissener. Svaret på spørsmålet ditt finner du i din egen kronikk datert  20.11.2015 - og i Telenors øvrige historie. 

Statlig eierberetning (2013) signert næringsminister Mæland er et utmerket utgangspunkt for å forstå hvorfor en kvinne ble valgt.  Staten som største eier har gitt krystallklare forventninger til Telenor.  «Arbeid mot korrupsjon og for åpenhet om pengestrømmer» er definerte forventninger. Telenor har ikke innfridd forventningene.

Et historisk tilbakeblikk i Telenors æra viser at korrupsjonsproblemet har vært som nissen på lasset - den fulgte med selv om mannlige toppledere kom og gikk.   Telenor har vært involvert i korrupsjonssaker i Irland, Thailand, Ghana, Slovakia, - listen er antagelig ufullstendig.  Det som er verd å merke seg er at noen av sakene var kjent for media allerede i år 2000, - da NHO hadde et møte om korrupsjon i norske bedrifter. 60 % av topplederne mente korrupsjon var nødvendig for å vinne innpass i internasjonale markeder.  Topplederne i Telenor hadde allerede vist at de kunne være villige til å benytte korrupsjon som virkemiddel til å få kontrakter.  Siden gikk det slag i slag.  Telenors økonomiske utvikling ble en våt drøm for investorer. 

Jeg skjønner godt at Sissener kjøpte Telenor-aksjer.

Telenors nåværende sjef Brekke har lang fartstid i land hvor korrupsjon ansees som en naturlig del av business. Han gjorde en fantastisk jobb i de landene. Det er ingen tvil om at han må krediteres for mye av gevinsten.   Vi kan bare lure på om han visste om hvilke metoder som ble brukt. 

Takket være gravende journalister har vi observert at både nåværende og forrige toppleder i Telenor har en merkelig definisjon av sant og usant. Omstendighetene rundt utvelgelsen av Brekke som ny sjef er ikke tillitsvekkende.  Sentrale aktører i Telenor strøk til eksamen i ærlighet og redelighet.

Telenor fremstår som en bedrift med en helt egen kultur.  Utenfra ser det ut som om løgn, snusk og fanteri er stilltiende akseptert som styringsverktøy.  Sånt liker vi ikke. Som Telenorkunde liker jeg det absolutt ikke. Sissener liker det heller ikke, - bare les kronikken hans fra november 2015.

Staten som hovedaksjonær liker det heller ikke - derfor gjør Staten bruk av sin eiermakt. Den krever endring.  Telenor har til nå demonstrert at de ikke evner å endre kritiske elementer i sin organisasjonskultur ved egen hjelp. Det måtte ytre press til. Du kaller det kvinnekvotering.  Andre kaller det fornuftig omstilling til nye tider. 

Staten har krevd nye elementer, nye verdier og nye måter å lede på.  Valget av Gunn Wærstad, med hennes erfaringsbakgrunn som dyktig, hederlig og ærlig styreleder -  og som kvinne -  er en ny dimensjon i Telenor. Telenors største aksjonær ønsker hennes egenskaper i ledelsen av Telenor.

Fortidens rendyrkede mannskultur i store bedrifter et utdatert. Gunn Wærstads inntreden er et utrykk for at Telenor klarer å omstille seg til nye krav, nye tider og bærekraftige normer.  Bare kjøp flere aksjer, Sissener!  Visstnok har Sigve Brekke redusert langtidshukommelse, (jfr. C.V-uttalelser), men Wærstad er normalt utrustet. Hun kommer til å passe på at han ikke glemmer hvor pengene ikke skal sendes.  Det går bra med aksjene dine, Sissener!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar