hits

Styrets redegjrelse om betingelsene til Helge Simonnes

Etter at Helge Simonnes mandag 9. november 2015 offentliggjorde at han gr av som sjefredaktr/administrerende direktr i Vrt Land, har det vrt en god del oppmerksomhet om hans betingelser. Dette har blant annet vrt omtalt i Dagens Nringsliv, Finansavisen og Nettavisen.

Som styre for en mediebedrift er det viktig praktisere penhet. Gjennom rsberetninger er det gitt informasjon om de avtaler som gjelder. Nr saken har ftt s stor oppmerksomhet og blitt gjenstand for debatt, velger styret gi en enda mer utfrlig beskrivelse av prosesser og beslutninger som har dannet grunnlaget for de inngtte avtalene. Vi hper fremtidige diskusjoner rundt saken vil ta utgangspunkt i dette.

Helge Simonnes slutter etter 30 r i virksomheten, hvor han de fleste av disse rene har vrt bde konsernsjef i Mentor Medier og sjefredaktr og adm. dir. i Vrt Land. Det har vrt krevende f god konomi i avisen Vrt Land selv med pressesttte, men det har vrt bra inntjening i andre selskaper i konsernet, som for eksempel Programbladet, Mediaconnect, Universum og et strre eiendomssalg. Disse virksomhetene har ikke mottatt og mottar ikke noen form for pressesttte.

I 2007 hadde styrets leder og nestleder i Mentor Medier en drfting med Helge Simonnes om hvordan han s p sin fremtid i selskapet. P den tiden var Simonnes 51 r og styret ans det som viktig sikre Simonnes` videre engasjement for et konsern i vekst og utvikling. Styret mente at han var den riktige til lede selskapet videre, og det var viktig legge forholdene til rette slik at han kunne fortsette dette arbeidet.

Flgende to avtaler ble inngtt som erstatning for avtaler som var inngtt enda lenger tilbake i tid:

  1. Rett til selge aksjer i Mentor Medier

Mentor Medier hadde en kollektiv pensjonsordning som var ytelsesbasert. Utover p 2000-tallet ble det klart for de fleste bedrifter at disse ville bli svrt dyre ordninger, p grunn av lavere generelt renteniv og lengre forventet levealder. De fleste bedrifter s at pensjonskostnadene hadde en veldig kning. Slik var det ogs i Mentor Medier. Den ytelsesbaserte ordningen til Helge Simonnes skulle sikre en viss prosent av samlet lnn ved 67 r, og dette ble en kostbar ordning. Styret foreslo derfor overfor Helge Simonnes en lsning der han gav avkall p opptjening av pensjon p den delen av lnnen som var over 12 G.

Helge Simonnes eide p dette tidspunktet en del aksjer i Mentor Medier. Dette var aksjer han hadde kjpt for egen kostnad.

For kompensere for at Helge Simonnes gjennom avtale hadde gitt fra seg fremtidig pensjonsinntekt, ble styret enig med Simonnes om at han kunne f rett til selge aksjer tilbake til selskapet p det tidspunktet han sluttet som konsernsjef. Forutsetningen var at verdivurderingen ved salgstidspunktet skulle gjres av en ekstern og uavhengig part. Fordelen med denne lsningen var at utbetalingen ville bli en funksjon av den konomiske utviklingen i selskapet. Styret ans det som kostnadsbesparende sett opp mot pensjonsforpliktelsen som selskapet slapp. Det er dessuten viktig understreke at kostnaden ved denne avtalen bres av morselselskapet Mentor Medier i sin helhet, og dermed ikke belaster noen av avisene som mottar pressesttte. Det m ogs tilfyes at nr medier benevner en aksjeopsjon p nr 11 millioner kroner, s har Mentor Mediers kjp av denne aksjeposten en verdi. Den reelle kostnaden for virksomheten er flgelig langt lavere.

2. Rett til frtidspensjonsordning

Helge Simonnes satt i 2007 p en p en generell avtale som var utarbeidet av Norsk Redaktrforening. Denne ga ham rett til g inn i en retrettstilling i selskapet. Styret var betenkt over denne ordningen, fordi den ofte er dyrere enn den ser ut til p papiret, og fordi det kan skape problemer for ny ledelse nr en avgtt leder med s lang fartstid blir vrende i organisasjonen. Styret valgte derfor erstatte avtalen om rett til retrettstilling med en avtale om at Helge Simonnes fikk rett til frtidspensjonere seg ved fylte 60 r. Pensjonen skulle vre 50 prosent av lnn ved sluttdato og frem til fylte 67 r. Det er flere sjefredaktrer og medieledere som har hatt slike ordninger. Det er morselskapet Mentor Medier som brer halvparten av denne kostnaden.

Det er blitt rettet kritikk mot disse avtalene fordi Mentor Medier eier flere selskap som mottar pressesttte. Styret mener at en del av denne kritikken er unyansert. For det frste er det er klare begrensninger p utbytte og konsernbidrag fra selskaper som mottar pressesttte. Videre mener vi at selv om noen av selskapene i et konsern mottar pressesttte, er det et vesentlig ml drive alle selskapene p en forretningsmessig god mte. En av de mest vesentlige oppgavene for et styre er sikre en langsiktig og god ledelse av selskapet, uavhengig om det er statsstttet eller ikke. S langt vi kjenner til, gjelder disse prinsippene i andre selskaper som mottar offentlig sttte. Det er ikke etablert noen srregler for pressestttemottakende aviser. Og som vi ogs her har vist, er det meste av kostnadene ved disse avtalene ikke belastet avisene som mottar pressesttte.

Selv om Mentor Medier er sprunget ut fra Vrt Land, er det mediebransjens rammebetingelser vi jobber under. Dette gjelder ogs p lnnsomrdet. Lnnsnivet for bde ledere og ansatte er lavere enn for de mest velstende avisene, men vi har et hyere lnnsniv enn idealistisk og kristelig organisasjonsvirksomhet. Vi mener det er en riktig policy. Vi konkurrerer om tiltrekke oss gode fagfolk innen mediesektoren. Da m vi ogs forholde oss til det lnnsnivet som er i bransjen, bde p ansatt- og ledelsesniv.

Som det fremgr av denne redegjrelsen, var det en situasjonsbestemt avtale som ble inngtt, p grunn av verste leders alder og at han hadde en svrt dyr pensjonsordning, som styret nsket komme ut av.

Aksjeloven understreker at styret skal handle til selskapets beste. Det er vi trygge p at vi har gjort i denne saken.

Vi vil ogs understreke at det er styret som er ansvarlig for avtalene som er inngtt, og at det ikke er Helge Simonnes som skal vre skyteskive i denne saken.

Avtalene som ble inngtt med Helge Simonnes i 2007 ble gjort p bakgrunn av forpliktelser i avtaler tilbake p 1990-tallet. Da var det en annen tid i mediebransjen, og avtalene m sees i den sammenheng. Alle de norske selskapene i Mentor Medier har i lpet av den siste tiden gtt over til en innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte og ledere. Vi nsker ogs understreke at det i dag ikke er noen ansatte ledere i konsernet som har avtaler om aksjeopsjoner og frtidspensjon.

P vegne av

Styret i Mentor Medier

Hkon Jahr

styreleder

Nettavisens siste artikler om Mentor Medier og Helge Simonnes:
Eks-sjef fr 18 millioner i sttte fra pressesttte-bedrift
Frp: - Forkastelig og frekt

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar