hits

- Vil gjerne sette spor etter meg

kommentarer


Gunnar Kaus. Foto: Paul Weaver/Nettavisen

I hvor stor grad tenker vi over konsekvensene av våre handlinger?

Av Gunnar Kaus, 1. kandidat Lillehammer Senterparti

Har politikere et høyere etisk ansvar for valg som kan endre din hverdag, positivt og negativt?

Eller er det folket, deg og meg, som skal stå til ansvar for våre handlinger som velgere? Norge har et demokrati hvor innbyggerne velger sine politikere til å representere dem - på godt og vondt.

Det betyr at du og jeg må være bevisste i handlingen, altså når vi tar stemmeseddelen og putter den i valgurnen og ønske politikerne i våre kommuner lykke til for fire nye år. Politikerne som blir valgt har alle sine egne oppfatninger av hva som er nødvendige tiltak for å bringe samfunnet videre mot det bedre.

Alltid det bedre, og det er en utvilsomt en etablert sannhet, ifølge våre lovnader. Jeg er politiker.

Ordet «reform» er populært. Spesielt blant de som sitter sjeldnere i regjering enn andre.

Hvem vil vel ikke ha vært i regjering, uten ha reformert noe, satt sitt navn i historiebøkene og skapt en dreining i samfunnet før de gir nøklene tilbake til de rettmessige eierne?

Men hva om samfunnet ikke er klar for reformer, men heller ønsker en utvikling innenfor det trygge og det kjente - en utbygging på en stødig grunnmur? Klart det er bra å tenke progressivt, men når ideologiens vilje til å endre er større enn å skape så må vi spørre oss selv: har vi det så vondt i Norge?

Må vi endre oss fundamentalt for at eldresentrene, skolene og helsestasjonene skal bli bedre? Neppe.

Årets valg er et viktig valg av to årsaker. For det første er det en pekepinn på nasjonens vurdering av den sittende regjering. I to år har de fått regjert, og om vi vil det eller ei så er kommune- og fylkestingsvalgene også å regne som et mellomvalg.

For det andre er det et valg for lokaldemokratiets posisjon i den hver enkelte kommune og fylkeskommune.

Det vil si at du som velger har valget mellom reformer mot det ukjente, les kommunesammenslåing, eller en utvikling innenfor de trygge og kjente rammene som du kjenner som din kommune.

Godt valg!