hits

Medisinsk psykiatri er kvakksalveri

kommentarer


Foto: Privat

Det er aldri blitt påvist noen fysisk årsak til psykiske lidelser, hvilket er grunnen til at psykiske lidelser ikke oppfyller kriteriene for å bli kalt sykdom.

Av Else Berit Kristiansen

 

Likevel bruker man kjemiske, narkotiske stoffer til å behandle lidelsene, og kaller dem medisin. Ingen av disse stoffene har dokumentert helbredende effekt, mens skadevirkningene er mange, irreversible og vel dokumenterte, inkludert framskyndet død. Skader i hjernen kan avleses etter at en pasient er satt på psykofarmaka. Aldri før. Psykiatrien utgir seg for å være en vitenskap, noe den ikke er. Medisinsk psykiatri fyller alle kriteriene for kvakksalveri.

Det er et velkjent faktum at psykofarmaka er en multimillion dollar industri som fortsetter å ekspandere, nå på bekostning av millioner av barn som settes på amfetaminbaserte preparater. Det er også et velkjent faktum at en lang rekke av selskapene bak psykofarmaka, har blitt tatt for å underslå og forfalske forskningsresultater. Over hele internett er det mulig å finne alt fra vitenskaplig forskning som dokumenterer bedrageriet, til en lang rekke hjerteskjærende historier om mennesker som får alvorlige skader og dør på grunn av medisinering. I tillegg er det dokumentert at psykiatrien sponses av selskapene bak psykofarmaka, samt at psykiske lidelser skapes og katalogiseres i diagnosemanualen, DSM, ved hjelp av stemmegivning.

Myndighetene svikter
Folk som rammes av kvakksalveriet kjemper en håpløs kamp mot overmakten. De blir i høyden innrømmet en brøkdels seier ved at en institusjon får refs fra Helsetilsynet, sannsynligvis i håp om at søket etter rettferdighet skal opphøre. Det er i tilfelle en vellykket strategi, for alle gir opp før eller siden, og ingen blir stilt ansvarlige for drapene, selv ikke når noen dør som en direkte følge av overmedisinering. Politikerne våre er klar over hva som foregår, men bifaller praksisen ved ukritisk å pøse ut mer penger til et system som aldri har kurert noen, som gjør pasientene enten avhengige av psykofarmaka resten av (det forkortede) livet, eller som kommer i behov av andre helsetjenester på grunn av skader etter psykofarmakabruk. Resultatet kan leses av på en rekke tabeller over uføretrygdede. Psykiske lidelser utgjør hovedtyngden i alle. Konklusjonen er klinkende klar: Medisinsk psykiatri virker ikke, er inhumant, gir alvorlige skadevirkninger, og de økte ressursene som bevilges fører til mer lidelser og flere uføretrygdede.

Informert valg
Det er heldigvis frivillig om man vil underkaste seg behandling med psykofarmaka. Imidlertid mangler det mye informasjon om hva det innebærer. Folk tror fortsatt på løgnen om "kjemisk ubalanse i hjernen," løgnen om at antidepressiva "øker serotoninnivået i hjernen," løgnen om at plagene man opplever når man prøver å slutte eller trappe ned psykofarmaka, skyldes "sykdommen," ikke abstinensreaksjoner, (du trenger flere piller,) og alle løgnene om at psykofarmaka kan kurere depresjon, angstlidelser og andre psykiske plager. Det finnes ikke vitenskaplig bevis for at det er sant, men mange vitenskapelige bevis for at psykofarmaka er skadelig, og kun det. Det bør være myndighetenes ansvar å opplyse om disse forholdene på et bredt plan, slik at færrest mulig blir ført bak lyset og får ødelagt livene sine.

Norge kan gå foran
I flere tiår har en rekke leger, professorer og organisasjoner over hele verden lagt fram vitenskaplige beviser på bedrageriet i et forsøk på å stanse psykofarmaka-industrien. Det har ikke lyktes. Tvert i mot har denne industrien vokst til enorme proporsjoner. Antallet dødsfall, ødelagte menneskeliv og statlige utgifter sprenger alle grenser for hva man trodde var mulig. Norge kan, som den første stat i verden, trekke i nødbremsen og si at dette vil vi ikke være med på lenger. Det kan være begynnelsen på slutten av kvakksalveriet, og starten på en human tilnærming til mennesker som lider psykisk.