hits

Bergen satser på lærlinger

Av: Anatoli Helena Halkidis
Finanspolitisk rådgiver og 8. kandidat til bystyret (FrP)

Finansbyråden har på vegne av byrådet det overordnete ansvaret for personal- og arbeidsgiverpolitikk i Bergen kommune. Som finanspolitisk rådgiver vil jeg derfor trekke frem fakta om vår lærlingepolitikk. Linn Kristin Engø (Ap) påpeker i Nettavisen 29.8 at det er for få lærlingplasser i Bergen. I artikkelen står det også at kommunestyret i Bergen har bestemt at kommunene skal ha én lærling per 10.000 innbygger. Det er feil. Vi har i mange år har fulgt normen til KS om én lærling per 1.000 innbygger.

Bergen kommune er fylkets største opplæringsbedrift. I 2014 hadde kommunen til sammen 285 aktive lærlinger. I 2015 har vi 281 løpende kontrakter.
Som stor lærebedrift tar kommunen et viktig samfunnsansvar og byrådet ønsker å bidra til fagopplæringen innen ulike fag. For tiden er kommunen godkjent lærebedrift i 14 fag, og per i dag har vi lærlinger ansatt i 12 av dem.

Lærlingeordningen er en viktig rekrutteringskanal for å sikre kompetente fagarbeidere. De største fagene er helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Bergen kommune startet allerede i 2007 som pilotkommune med å utdanne helsefagarbeidere. Vi satser på lærlingene våre og har ofte vært tidlig ute med å prøve ut nye opplæringsmodeller.

Ulike læreløp blir tilbudt. Siden 2013 har vi blant annet samarbeidet med fylkeskommunen om å prøve ut en modell, som innebærer vekselvis opplæring i skole og lærebedrift gjennom hele læreperioden. «Vekslingsmodellen» prøves ut i helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
Siden 2008 har Bergen kommune samarbeidet med NAV om å kvalifisere voksne innvandrere i helsearbeiderfaget gjennom lærlingeordningen.

I tillegg gir vi egne ufaglærte ansatte mulighet til å ta fagbrev. Til nå har mer enn 500 assistenter fått anledning til å ta fagbrev innen ulike fag.
50 ungdommer mellom 16-18 år tilbys sommerjobb på sykehjem. Denne ordningen med sommerjobber har vi hatt de seks siste årene. Vi ser at ordningen med unge sommervikarer er med på å skape interesse for omsorgsyrkene.
Om ikke disse tiltakene viser at Bergen satser på lærlinger, samt følger normen om 1 lærling pr. 1000 innbygger, så vet ikke jeg.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar