hits

Gjesteredaktør Trude Drevland: La oss ha en lærlingdugnad!


Trude Drevland. Foto: Paul Weaver/Nettavisen

Med en oljepris som synker og en arbeidsledighet som stiger, blir dette året hvor elevene som velger yrkesfag skal bli de nasjonale heltene våre.

Av Trude Drevland, ordfører i Bergen

Fortsatt står for mange unge, arbeidssøkende elever uten lærlingplass. Gjør vi ikke noe nå, estimerer SSB at vi kommer til å mangle 90 000 fagarbeidere innen 2035. Det krever en felles dugnad, hvor både staten, kommuner og private bedrifter tar et krafttak.

Regjeringen har allerede lagt både penger og planer på bordet for å stimulere til flere lærlingplasser. Basistilskuddet for lærlinger er økt fire ganger på to år. Totalt med 12.500 kroner per elev.

I tillegg skal det nå være påkrevd å ha lærlinger i arbeidet dersom man leverer anbud til det offentlige. Dette er enkle, konkrete tiltak som skaper flere lærlingplasser. Men vi kan ikke forvente at regjeringen skal dra lasset alene.

Nå må også fylkene og bedriftene følge opp. Yrkesfag er fremtiden for mange unge, så bedrifter innen yrkesfag: Gjør som Høyrestyrte Hordaland og Rogaland. Ta inn flere lærlinger og konkurerer med hverandre i å være best.

Det må være et statussymbol å være best på å ta inn lærlinger, og dette skal være starten på vår felles, nasjonale dugnad for å få flere lærlingplasser. De unge er fremtiden, og det vil i tillegg bety bedre rekruttering til bedriften din.

I et intervju i Nettavisen sier gründeren bak frisørkjeden Adam & Eva «Se på lærlingene våre! Det er vår fremtid».

Bedre kan det ikke sies.

La oss sette i gang en landsomfattende dugnad for å få flere yrkesfagelever ut i lære. Lærlinger i alle gode bedrifter må være målet. Dette blir startskuddet for dugnaden.

Det er selvfølgelig frivillig å bli med.

Men blir du ikke med, får du besøk av meg på døren.

Lykke til!

Dette fortjener den flotte ungdommen vår.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar