hits

Har det rabla fullstendig for Nettavisens redaktør?

kommentarer

Av Raymond Johansen, byrådslederkandidat for Oslo ArbeiderpartiNettavisens redaktør Gunnar Stavrum har en frisk og freidig penn. Det må nok til for å overleve i den klikk-verdenen han lever i. Men det må være lov å forvente at han ikke beveger seg ned på debattnivået fra skolevalgene i hans glansdager i Kristiansand på slutten av 70-tallet.

Hans kommentar med overskriften «Skattebløff fra Oslo Ap» fungerer i beste fall som et innslag i Oslo Høyre valgkamp i Oslo. For leserne er det i hvert fall verken opplysende eller informativt.

La meg derfor opplyse både Stavrum og hans lesere om følgende:

  • Oslo Arbeiderpartis modell for en moderat eiendomsskatt betyr at 22 prosent av boligene i Oslo får eiendomsskatt. De aller fleste betaler ikke noe. Dette er tall som Dagens Næringsliv også har kommet fram til basert på informasjon fra Skatteetaten. Det betyr at i overkant av 50000 boliger i Oslo må betale skatt.
  • Vår modell med et bunnfradrag på 4 millioner kroner og en promillesats på tre betyr at alle boliger med en likningstakst på under 1,25 millioner slipper å betale eiendomsskatt. Når Stavrum skriver at vanlige blokkleiligheter må betale er det feil. I et notat til Oslo Høyre beskriver OBOS eiendomsskatten som «en villaskatt».
  • Det er villaeiere som meg selv og Gunnar Stavrum som må betale. Med mitt hus på Lindeberg må jeg ut med ca. 400 kroner i mnd. Jeg antar Stavrum, med hus på Ulvøya, må betale en liten 200-lapp mer per mnd. Vi kommer begge til å klare oss.
  • Stavrum løper Høyres ærende og skremmer med at partier som ønsker høyere sats enn Arbeiderpartiet kommer til å få gjennomslag for sine modeller. Stavrum kan roe seg ned. Et Arbeiderpartiledet byråd vil legge Arbeiderpartiets modell til grunn. Velgerne vet at de kan stole på Arbeiderpartiet i skattespørsmål.
  • Så er Stavrum bekymra for øremerking og kaller det valgflesk, humbug og ulovlig. Det er her jeg mener det må ha rabla for redaktør Stavrum. Øremerking brukes ofte i når politisk prioriterte oppgaver skal følges opp. Det er ofte debatt om det er riktig å øremerke, og mange ønsker det ikke. For oss er det både riktig og nødvendig med øremerking nettopp for å vise at inntektene fra eiendomsskatten går til økt velferd på prioriterte oppgaver. Jeg kan love Stavrum at både han og alle andre skal få se årlige regnskaper som dokumenter at penger som kommer inn fra eiendomsskatt blir brukt til barnehagene og eldreomsorgen. Det er Oslos bystyre som vedtar kommunenes budsjetter hvert år. Når bystyret vedtar hvor mye penger som kommer inn fra eiendomsskatt, er det selvsagt det samme bystyrets rett å bestemme hvordan disse pengene skal brukes. Det burde være så innlysende at selv Stavrum har mulighet til å skjønne det.

La meg avslutningsvis berolige Stavrum på enda et område. Han skriver om tøffe dager for Raymond Johansen. Det er det ikke. Jeg er full av energi og har gode dager der jeg hver dag møter masse bra folk som ønsker en ny retning i Oslo. De ønsker seg et byråd som sørger for full barnehagedekning og som gjennomfører en kraftig styrking av eldreomsorgen i Oslo.